Počet nalezených dokumentů: 26849
Publikováno od do

Úvodní strany
2018 -
Klíčová slova: úvodní strany; obsah Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Úvodní strany

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Flexible (Zr,Ti,O) alloy films with enhanced resistance to cracking prepared by magnetron sputtering
2018 -
Klíčová slova: magnetronové naprašování; slitinové vrstvy Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Flexible (Zr,Ti,O) alloy films with enhanced resistance to cracking prepared by magnetron sputtering

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Controlled reactive HiPIMS – effective technique for lowtemperature deposition of VO2-based multilayer coatings for smart window applications
2018 -
Klíčová slova: tenké vrstvy; depozice; aplikace chytrých oken Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Controlled reactive HiPIMS – effective technique for lowtemperature deposition of VO2-based multilayer coatings for smart window applications

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Přechody mezi stavy myosinového nukleárního motoru
2018 -
Byl prezentován princip myosinu na analogii v podobě lodní kotvy. Dále byly zkoumány přechody myosinové hlavičky mezi jednotlivými stavy na základě numerického měření. Klíčová slova: myosin; molekulární motory; živé organismy; matematické modelování Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Přechody mezi stavy myosinového nukleárního motoru

Byl prezentován princip myosinu na analogii v podobě lodní kotvy. Dále byly zkoumány přechody myosinové hlavičky mezi jednotlivými stavy na základě numerického měření.

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Návrh řídích algoritmů u MEMS gyroskopu
2018 -
Gyroskop je senzor pro měření nebo udržování orientace a rychlosti rotace v prostoru. Jedním z perspektivních tipů jsou gyroskopy typu MEMS (Mikro-Elektro-Mechanické-Systémy). Výhody MEMS gyroskopů jako jsou malé rozměry a nízká cena je předurčují pro použití ve spotřební elektronice (chytré telefony, atd.) nebo v automobilovém průmyslu. Tyto výhody jsou také příčinou snahy o jejich nasazení i v oblastech jako jsou letectví, vojenství nebo vesmírný výzkum, kde jsou zvýšené nároky na spolehlivost, mechanickou odolnost a přesnost senzorů. Proto, aby MEMS gyroskopy splnily zvýšené nároky, je jejich vývoji věnována značná pozornost technologických firem i akademických institucí (Xia et al. (2014)). Jednou z možností, jak docílit lepších vlastností MEMS gyroskopů, je použití zpětnovazebního řízení, jehož návrh je předmětem této práce. Klíčová slova: gyroskopy; MEMS; senzory; zpětnovazební řízení Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Návrh řídích algoritmů u MEMS gyroskopu

Gyroskop je senzor pro měření nebo udržování orientace a rychlosti rotace v prostoru. Jedním z perspektivních tipů jsou gyroskopy typu MEMS (Mikro-Elektro-Mechanické-Systémy). Výhody MEMS gyroskopů ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Generating Facial Images using VAEGAN
2018 -
Klíčová slova: generativní modelování; obrazy obličeje; VAEGAN Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Generating Facial Images using VAEGAN

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Detekce cílů z grid mapy v úloze explorace prostředí
2018 -
Tento článek se zabýval metodou pro detekci cílů v úloze explorace. Představil algoritmus, který přesně detekuje cíle s dostatečnou rychlostí. Jeho hlavní výhodou je detekce cílů pouze na nové části map, čímž nedochází k opětovné detekce již objevených cílů. Možným vylepšením algoritmu je další omezení zpracovávané oblasti například dle dosahu snímače robota, či využití GPU k dalšímu urychlení detekce. Klíčová slova: počítačové algoritmy; detekce cílů; explorace prostředí; grid mapy Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Detekce cílů z grid mapy v úloze explorace prostředí

Tento článek se zabýval metodou pro detekci cílů v úloze explorace. Představil algoritmus, který přesně detekuje cíle s dostatečnou rychlostí. Jeho hlavní výhodou je detekce cílů pouze na nové části ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

ExperLifeCLEF – AI vs Experts classification competition
2018 -
Klíčová slova: automatická identifikace; počítačové zpracování obrazu; ExperLifeCLEF; rozpoznávání rostlin Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
ExperLifeCLEF – AI vs Experts classification competition

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Modelování vzniku tenké vrstvy CuZr atom po atomu
2018 -
Tato práce se věnuje modelování vzniku tenké vrstvy CuZr pomocí klasické molekulární dynamiky. Simulovala jsem přilétání jednotlivých atomů Cu a Zr na krystalický měděný substrát. Sledovala jsem závislost struktury vzniklé vrstvy na energii přilétajících atomů a na podílu Cu a Zr a mezi nimi. Klíčová slova: tenké vrstvy; počítačová simulace; vizualizace Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Modelování vzniku tenké vrstvy CuZr atom po atomu

Tato práce se věnuje modelování vzniku tenké vrstvy CuZr pomocí klasické molekulární dynamiky. Simulovala jsem přilétání jednotlivých atomů Cu a Zr na krystalický měděný substrát. Sledovala jsem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Kmitání turbinových lopatek v poli odstředivých sil
2018 -
Tato práce spočívá v modelování turbínové lopatky jako jednorozměrného kontinua. Model je vytvořen pomocí 1D prvků typu nosník, v nichž jsou respektovány tahové, ohybové a krutové deformace. Cílem je sestavit pohybové rovnice a určit vlastní frekvence a vlastní tvary kmitů lopatky v rotujícím poli odstředivých sil. Velká výhoda tohoto modelu oproti modelům, používajícím 3D prvky, je snížení počtů stupňů volnosti systému a tudíž urychlení řešení problému kmitání lopatek a celého turbosoustrojí. Uvažovaný homogenní, izotropní materiál je popsán Youngovým modulem pružnosti v tahu E a modulem pružnosti ve smyku G. Klíčová slova: matematické modelování; turbinová lopatka; kmitání; pohybové rovnice Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Kmitání turbinových lopatek v poli odstředivých sil

Tato práce spočívá v modelování turbínové lopatky jako jednorozměrného kontinua. Model je vytvořen pomocí 1D prvků typu nosník, v nichž jsou respektovány tahové, ohybové a krutové deformace. Cílem je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze