Počet nalezených dokumentů: 14
Publikováno od do

SMV-2017-743: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards
Čmelík, Richard
2017 - anglický
The project continues long-term cooperation of both participants. The low-molecular mass pI markers were synthesized and examined with aim to fill up and deliver the previously described compounds. Klíčová slova: Isoelectric focusing; pI markers; aminomethylphenols Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SMV-2017-743: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards

The project continues long-term cooperation of both participants. The low-molecular mass pI markers were synthesized and examined with aim to fill up and deliver the previously described compounds.

Čmelík, Richard
Ústav analytické chemie, 2017

SMV-2017-706: Ověření účinnosti spalování CH4 a záchyt CO2
Večeřa, Zbyněk
2017 - český
Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H (THO, T2O) je silikagel, sorbentem pro 14C (14CO2) je vodný roztok 3M hydroxidu sodného. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C např. z jaderných zařízení. Testing of ”V3H14C” apparatus designed for 3H and 14C sampling from the air. The samples are captured into sorbents, silica gel for 3H (THO, T2O), and sodium hydroxide for 14C (14CO2) that are subsequently in laboratory analyzed for quantification of radioactive emissions of 3H and 14C from nuclear power plants e.g. Klíčová slova: testing; air; radioactive emissions Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2017-706: Ověření účinnosti spalování CH4 a záchyt CO2

Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H (THO, T2O) je silikagel, sorbentem pro 14C (14CO2) je ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2017

SMV-2017-732: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards
Čmelík, Richard
2017 - anglický
The project continues long-term cooperation of both participants. The low-molecular mass pI markers were synthesized and examined with aim to fill up and deliver the previously described compounds. Klíčová slova: Isoelectric focusing; pI markers; aminomethylphenols Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SMV-2017-732: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards

The project continues long-term cooperation of both participants. The low-molecular mass pI markers were synthesized and examined with aim to fill up and deliver the previously described compounds.

Čmelík, Richard
Ústav analytické chemie, 2017

SMV-2017-742: Testování možností separace krátkých oligonukleotidů ze vzorku dodaného f. BioVendor, a.s.
Foret, František
2017 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
SMV-2017-742: Testování možností separace krátkých oligonukleotidů ze vzorku dodaného f. BioVendor, a.s.

Foret, František
Ústav analytické chemie, 2017

SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky
Večeřa, Zbyněk
2016 - český
V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. Předběžné výsledky ukazují, že zdrojem nanočástic jsou zejména výfukové zplodiny motorů pohánějících studovanou vojenskou techniku a povýstřelové zplodiny. Možný vliv nanočástic na obsluhu vojenské techniky se v současnosti vyhodnocuje. In the study, which took place in a military training area "Vyškov" and simulators University of Defence, we monitored and identified the sources nanoparticles produced various kinds of military equipment. Preliminary results indicate that the source of nanoparticles are especially exhaust gases of engines powering military equipment and studied after shoot fumes. Potential impact of nanoparticles on the service staff of military equipment is currently being evaluated. Klíčová slova: nanoparticles Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky

V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší
Večeřa, Zbyněk
2016 - český
Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských lesů a dřevin k působení abiotických stresů a extrémních klimatických událostí. Study of the impact of elevated concentrations of nanoparticles of cadmium oxide in the air on Cd content in coniferous Norway spruce (Picea abies) and deciduous beech (Fagus sylvatica). Estimation of the sensitivity of urban forests and woody species to the effects of abiotic stresses and extreme climatic events. Klíčová slova: CdO nanoparticles; plants; Picea abies; Fagus sylvatica Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší

Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2016

SMV-2015-729: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards
Šlais, Karel
2015 - anglický
The low molecular mass pI markers were prepared, examined and delivered with aim to fill up the previously described pI values. The pI markers comprise compounds based on our original previously described aminomethylphenols. The prepared compounds are the good ampholytes with high hydrophility and molar absorbtivity. Klíčová slova: Isoelectric focusing; low molecular mass pI markers; aminomethylphenols Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SMV-2015-729: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards

The low molecular mass pI markers were prepared, examined and delivered with aim to fill up the previously described pI values. The pI markers comprise compounds based on our original previously ...

Šlais, Karel
Ústav analytické chemie, 2015

SMV-2015-706: Ověření účinnosti spalování CH4 a záchyt CO2
Večeřa, Zbyněk
2015 - český
Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H (THO, T2O) je silikagel, sorbentem pro 14C (14CO2) je vodný roztok 3M hydroxidu sodného. Získané vzorky jsou určeny k následné laboratorní analýze. Analýzou zjištěné hodnoty aktivit odebraných vzorků slouží ke stanovení bilance vypouštěného 3H a 14C např. z jaderných zařízení. Testing of ”V3H14C” apparatus designed for 3H and 14C sampling from the air. The samples are captured into sorbents, silica gel for 3H (THO, T2O), and sodium hydroxide for 14C (14CO2) that are subsequently in laboratory analyzed for quantification of radioactive emissions of 3H and 14C from nuclear power plants e.g. Klíčová slova: testing; air; radioactive emissions Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SMV-2015-706: Ověření účinnosti spalování CH4 a záchyt CO2

Testování a vývoj zařízení řady ”V3H14C”, která jsou určena k odběru vzorků 3H a 14C ze vzduchu. Vzorky se zachycují do sorbentů, sorbentem pro 3H (THO, T2O) je silikagel, sorbentem pro 14C (14CO2) je ...

Večeřa, Zbyněk
Ústav analytické chemie, 2015

SMV-2014-719: Měření nanočástic v ovzduší
Mikuška, Pavel
2014 - český
Studie sledovala dopad inhalovaných nanočástic na zdravotní stav žáků základních a středních škol. Koncentrace a velikostní distribuce nanočástic ve vzduchu byla měřena pomocí aerosolového spektrometru SMPS. Měření nanočástic probíhalo ve 2 školách ve 2 menších městech a ve 3 školách v Brně. Byly sledovány také intensita dopravy v blízkém okolí škol a zdravotní problémy dětí (astma). The study focused on the impact of inhaled nanoparticles on the health status of basic and secondary school pupils based on the measurements of concentration and size distribution of nanoparticles in the air using an aerosol spectrometer SMPS. The nanoparticles were measured in two schools in two small towns and in three schools in Brno. Traffic intensity in near vicinity of schools and children's health asthma problems were investigated too. Klíčová slova: nanoparticles, health effect, vehicle emission Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SMV-2014-719: Měření nanočástic v ovzduší

Studie sledovala dopad inhalovaných nanočástic na zdravotní stav žáků základních a středních škol. Koncentrace a velikostní distribuce nanočástic ve vzduchu byla měřena pomocí aerosolového ...

Mikuška, Pavel
Ústav analytické chemie, 2014

SMV-2014-732: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards
Šlais, Karel
2014 - anglický
The low molecular mass pI markers were prepared, examined and delivered with aim to fill up the previously described pI values. The pI markers comprise compounds based on our original previously described aminomethylphenols. The prepared compounds are the good ampholytes with high hydrophility and molar absorbtivity. Klíčová slova: Isoelectric focusing; low molecular mass pI markers; aminomethylphenols Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
SMV-2014-732: Preparation, testing and delivery of isoelectric point standards

The low molecular mass pI markers were prepared, examined and delivered with aim to fill up the previously described pI values. The pI markers comprise compounds based on our original previously ...

Šlais, Karel
Ústav analytické chemie, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze