Počet nalezených dokumentů: 370
Publikováno od do

Valley evolution of the Biala Lądecka drainage network during late Cenozoic, Lower Silesia, Poland
Stemberk, Jakub; Štěpančíková, Petra; Tábořík, Petr; Coubal, Miroslav
2017 - anglický
Biala Lądecka (Biala Kłodzka) river is located in Lower Silesia (Poland) and its valley separates Góry Złote Mts.\n(Rychlebské hory Mts.) on the NE from Góry Bialskie Mts. on the SW. We conducted geomorphic investigations on the Biala\nLądecka river basin, in order to determine if Quarternary tectonic activity at the Bělský fault (or near Marginal Sudetic fault) is\ncontributing to the river’s asymmetry. Our research was focused on analysis of selected landforms, DEM parameters,\nmorphometric indexes and their spatial distribution which could potentially indicate recent tectonic activity in the area. At\nselected places geophysical measures were used to discover proper location and structure of Bělský fault or presence of\nsuggested morpholineaments. Preliminary results suggest a Quaternary tectonic activity for the Bělský fault. Moreover we tried\nto clarify nowadays stress regime in study area based striae measurement on fault planes and precise monitoring of selected\nfaults using TM-71 device. Klíčová slova: Poland - Czech border; NE Europe; stable continental areas; Biala Lądecka river; Bělský fault; morphometric indexes; DEM analysis Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Valley evolution of the Biala Lądecka drainage network during late Cenozoic, Lower Silesia, Poland

Biala Lądecka (Biala Kłodzka) river is located in Lower Silesia (Poland) and its valley separates Góry Złote Mts.\n(Rychlebské hory Mts.) on the NE from Góry Bialskie Mts. on the SW. We conducted ...

Stemberk, Jakub; Štěpančíková, Petra; Tábořík, Petr; Coubal, Miroslav
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
2017 - český
Zpráva uvádí výsledky hydridace vzorků slitiny Zr1Nb. The report presents the results of hydriding of Zr1Nb alloy samples. Klíčová slova: zirconium alloys; zirconium hydrides; hydriding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb

Zpráva uvádí výsledky hydridace vzorků slitiny Zr1Nb.


The report presents the results of hydriding of Zr1Nb alloy samples.

Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Late Quaternary activity of slow-slip intraplate Mariánské Lázně fault as revealed by trenching and shallow geophysical survey; Bohemian Massif (Czech Republic, central Europe)
Štěpančíková, Petra; Fischer, T.; Hartvich, Filip; Tábořík, Petr; Rockwell, T.; Stemberk, Jakub; Široký, J.; Sana, Hamid
2017 - anglický
The NNW-SSE trending Mariánské Lázně Fault (MLF) zone is situated in the western part of the Bohemian Massif (Czech\nRepublic, central Europe) where it intersects NE-trending Cenozoic Eger rift. The northern segment of the MLF controls the\nmorphologically pronounced mountain front of Krušné hory Mts. and eastern limit of Cenozoic Cheb basin, which is famous for\nearthquake swarms (max. ML=4.6) and CO2 emanation. We performed 2D and 3D geophysical survey (electric resistivity\ntomography, ground penetration radar) and 3D trenching to look for large surface-rupturing prehistoric earthquake responsible\nfor pronounced moutain range front. Seven excavated and six hand-dug trenches revealed a complex geology and deformation\nat the study site probably as a result of right-lateral transpression during Late Quaternary. Two Holocene earthquakes 1150-590\nBC and 780-1000 AD were inferred from 14C dating of faulted Holocene colluvium with corresponding magnitudes Mw=6.7-7.0.\nThe latter one is the youngest documented surface-rupturing event in central Europe.\n Klíčová slova: paleoseismic trenching; historic earthquake; Cheb basin; Mariánské Lázně fault; Bohemian Massif Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Late Quaternary activity of slow-slip intraplate Mariánské Lázně fault as revealed by trenching and shallow geophysical survey; Bohemian Massif (Czech Republic, central Europe)

The NNW-SSE trending Mariánské Lázně Fault (MLF) zone is situated in the western part of the Bohemian Massif (Czech\nRepublic, central Europe) where it intersects NE-trending Cenozoic Eger rift. The ...

Štěpančíková, Petra; Fischer, T.; Hartvich, Filip; Tábořík, Petr; Rockwell, T.; Stemberk, Jakub; Široký, J.; Sana, Hamid
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Field measurement of natural electromagnetic emissions near the active tectonic and mass-movement fractures in caves
Trčka, T.; Macků, R.; Koktavý, P.; Škarvada, P.; Baroň, I.; Stemberk, Josef
2017 - anglický
Laboratory tests on a wide range of solid materials shoved that the electromagnetic emission (EME) signals are generated during the samples mechanical stress. EME anomalies have been observed also under natural conditions in association to fracture processes, tectonic loading, stress redistribution and crack propagation prior to earthquake or in relation to deep-seated gravitational mass movements. This paper describes a first prototype of the Emission data logger, which was specially developed for the continual EME monitoring in field conditions. Our equipment has been installed and tested in Obir Caves (Austria) at an active tectonic fault. The pilot long-term EME measurement results from this location are also presented in this paper. Klíčová slova: Active tectonic fault; Continual monitoring; Emission data logger; Field measurement; Fracture processes; Natural electromagnetic emissions Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Field measurement of natural electromagnetic emissions near the active tectonic and mass-movement fractures in caves

Laboratory tests on a wide range of solid materials shoved that the electromagnetic emission (EME) signals are generated during the samples mechanical stress. EME anomalies have been observed also ...

Trčka, T.; Macků, R.; Koktavý, P.; Škarvada, P.; Baroň, I.; Stemberk, Josef
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Chemické vlastnosti odpadních sádrovců z různých energetických zdrojů
Kroulíková, S.; Mercl, F.; Száková, J.; Perná, Ivana; Tlustoš, P.
2017 - český
V rámci studie byly porovnávány hodnoty pH, obsahy živin a vybraných rizikových prvků v sádrovcích ze čtyř významných energetických zdrojů v České republice. Zároveň byl hodnocen jejich potenciál pro zemědělské využití. Dle našich výsledků jsou odpadní sádrovce významným zdrojem síry 17,8 – 19,0 %) a vápníku (23,0 – 30,2 %) a mohou tak snížit nedostatek těchto živin v půdě. Nicméně u tří testovaných sádrovců byl stanoven nadlimitní obsah arsenu a rtuti. Pouze jeden sádrovec vyhověl legislativně a obsah všech hodnocených rizikových prvků byl pod limitními hodnotami. Nezbytné je tento materiál dále testovat v modelových i polních podmínkách a zhodnotit jeho využití v zemědělství jako levnější alternativu k běžným minerálním hnojivům se sírou.\n\n\n There were compared flue gas desulphurization gypsums (FGDGs) from four different power plants in the Czech Republic on chemical properties (pH, total content of nutrients and risk elements) and then was assessed their potential for utilization in agriculture as fertilizer without any risk to the environment. According to our results, the FGDGs represent an important possible source of sulphur (17.8 – 19.0 %) and calcium (23.0 – 30.2 %) for reduction of their deficit in the soil. However, contents of arsenic and of mercury in three of the tested FGDGs not fulfil the limit values for fertilizers. In the future, the remaining FGDG is thus necessary to evaluate for its fertilizing effects in model and field conditions.\n\n Klíčová slova: nutrients; power plants; risk elements; soil reaction; sulphur Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Chemické vlastnosti odpadních sádrovců z různých energetických zdrojů

V rámci studie byly porovnávány hodnoty pH, obsahy živin a vybraných rizikových prvků v sádrovcích ze čtyř významných energetických zdrojů v České republice. Zároveň byl hodnocen jejich potenciál pro ...

Kroulíková, S.; Mercl, F.; Száková, J.; Perná, Ivana; Tlustoš, P.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Rehabilitace strusky
Hanzlíček, T.; Perná, Ivana; Šupová, Monika
2017 - český
Příspěvek mapuje historické souvislosti vzniku haldy vysokopecní strusky na Kladně. Dále charakterizuje chemické a mineralogické složení a nabízí vysvětlení odlišného složení spodních aktivních a vrchních neaktivních vrstev. Bylo zjištěno, že pokud struska obsahuje aktivní složky ve formě neuspořádaných gehlenitických podílů, bude možné ji snadno přepracovat pomocí alkalické aktivace v hodnotnou, stabilní a ve vodě nerozpustnou hmotu. The paper describes the historical context of the heap of blast furnace slag in Kladno. It also characterizes the chemical and mineralogical composition and offers an explanation of the different composition of the bottom active and top inactive layers. It was found that if the slag contains active components in the form of a disordered gehlenites it can be easily reprocessed by alkaline activation into valuable, stable and water-insoluble matter. Klíčová slova: Kladno; slag; construction material Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rehabilitace strusky

Příspěvek mapuje historické souvislosti vzniku haldy vysokopecní strusky na Kladně. Dále charakterizuje chemické a mineralogické složení a nabízí vysvětlení odlišného složení spodních aktivních a ...

Hanzlíček, T.; Perná, Ivana; Šupová, Monika
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Hydrogen charging of fuel cladding methodology
Krejčí, J.; Kabátová, J.; Kočí, J.; Weishauptová, Zuzana; Vrtílková, V.
2016 - anglický
Hydrogen content is a very important parameter for mechanical properties of fuel cladding. The methodology of developed hydrogen charging is described. Klíčová slova: fuel cladding; hydridation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Hydrogen charging of fuel cladding methodology

Hydrogen content is a very important parameter for mechanical properties of fuel cladding. The methodology of developed hydrogen charging is described.

Krejčí, J.; Kabátová, J.; Kočí, J.; Weishauptová, Zuzana; Vrtílková, V.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2016

A brief introduction to the geology of the Moldanubian batholith
Verner, K.; René, Miloš; Žák, J.; Janoušek, V.
2015 - anglický
Emplacement processes and tectonic setting of the Moldanubian batholith. The batholith consists of multiple intrusive units (plutons, stocks and dykes), predominantly composed of granitic to granodioritic rocks with either S- or transitional I/S-type. Klíčová slova: granite; petrology; geochemistry; Bohemian Massif Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
A brief introduction to the geology of the Moldanubian batholith

Emplacement processes and tectonic setting of the Moldanubian batholith. The batholith consists of multiple intrusive units (plutons, stocks and dykes), predominantly composed of granitic to ...

Verner, K.; René, Miloš; Žák, J.; Janoušek, V.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2015

Texturní vlastnosti Zr-slitin
Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
2015 - český
Provedená studie je zaměřena na identifikaci vlivu předoxidace na texturní charakter korozních vrstev vzorků Zr slitinv E110EDU po expozici na teplotu 1100 oC v časové závislosti na expoziční době. The performed study is aimed on the identification of the influence of before-oxidation on the textural character of corrosion layers of Zr alloys E110EDU after the exposure on the temperature of 1100 oC in dependence on exposition time. Klíčová slova: zirconium alloys; corrosion layer; physico-chemical properties Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Texturní vlastnosti Zr-slitin

Provedená studie je zaměřena na identifikaci vlivu předoxidace na texturní charakter korozních vrstev vzorků Zr slitinv E110EDU po expozici na teplotu 1100 oC v časové závislosti na expoziční ...

Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2015

Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
2014 - český
Zpráva popisuje hydridaci vzorků slitiny Zr1Nb. The report describes hydriding of Zr1Nb alloy samples. Klíčová slova: zirconium alloys; zirconium hydrides; hydriding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb

Zpráva popisuje hydridaci vzorků slitiny Zr1Nb.


The report describes hydriding of Zr1Nb alloy samples.

Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze