Počet nalezených dokumentů: 468
Publikováno od do

Vrt DO 599. Paleomagnetický a magnetomineralogický výzkum. Závěrečná zpráva
Kdýr, Šimon; Pruner, Petr; Uçar, Hakan; Elbra, Tiiu
2024 - český
Klíčová slova: palaeomagnetism; rock-magnetism; greigite Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vrt DO 599. Paleomagnetický a magnetomineralogický výzkum. Závěrečná zpráva

Kdýr, Šimon; Pruner, Petr; Uçar, Hakan; Elbra, Tiiu
Geologický ústav, 2024

Palynologie vybraných vzorků z vrtu Dětřichov J2014 a vrtu Maletín 1
Svobodová, Marcela
2023 - český
Klíčová slova: Cenomanian; palynology; palaeoenvironment; Bohemian Cretaceous Basin Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Palynologie vybraných vzorků z vrtu Dětřichov J2014 a vrtu Maletín 1

Svobodová, Marcela
Geologický ústav, 2023

2TDK Railway, profile P18. Datings. Final Report.
Bosák, Pavel; Zupan Hajna, N.; Hercman, H.; Horáček, I.; Kdýr, Šimon; Kogovšek, B.
2023 - anglický
Samples for datings were taken in the railway construction (2TDK) near village of Divača, Classical Karst on October 12, 2021: (1) vertebrate bones in cave 2TDK – 002 at the profile P18, cave entrance appeared during the construction operations on cleaned karst surface in a wall of karst depression. Samples of mammal bones and gastropods were collected in situ on cave bottom, and (2) pieces of speleothems occurring in non in situ position on artificially planated surface near the cave opening were collected. U-series: no numerical date was obtained as geochemistry of sample indicate open system, probably due to recrystallization of sample in soil cover. Paleomagnetism: The transition of N- and R-polarized samples cannot be identified more precisely as U-series radiometric dating yielded no numerical results. The transition easily can represent Brunhes/Matuyama boundary (at 773 ka) as well as any of older such transitions (e. g., base of Jaramillo, base of Olduvai). In any case the speleothem grew in a closed cave space with roof, probably as flowstone (inclusion of red soils above the base) and later as baldachin on eroded allogenic fill of the paleocave. Vertebrate paleontology: bone remains of small and larger vertebrates represent subrecent to Holocene species. Sorex alpinus represents the species quite rare in fossil record, but recetly limited to variegated woodland habitats with high surface humidity. A chamois Rupicapra rupicapra represents a resident species present in Slovenia throughout all stages of a glacial cycle, recently restricted to mountain habitats. Klíčová slova: Divača Karst; unroofed cave; speleothem; U-Th dating; paleomagnetism; zoopaleontology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
2TDK Railway, profile P18. Datings. Final Report.

Samples for datings were taken in the railway construction (2TDK) near village of Divača, Classical Karst on October 12, 2021: (1) vertebrate bones in cave 2TDK – 002 at the profile P18, cave entrance ...

Bosák, Pavel; Zupan Hajna, N.; Hercman, H.; Horáček, I.; Kdýr, Šimon; Kogovšek, B.
Geologický ústav, 2023

Kráľova Lehota. Paleomagnetic research. Report
Elbra, Tiiu; Schnabl, Petr; Aidona, E.; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Benediková, L.
2023 - anglický
Klíčová slova: Archeological artefact; paleomagnetic dating; rock magnetism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kráľova Lehota. Paleomagnetic research. Report

Elbra, Tiiu; Schnabl, Petr; Aidona, E.; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Benediková, L.
Geologický ústav, 2023

Kras, jeskyně a lidé 2023 : V. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu : II. ročník odborné konference : 20.-24.9.2023, Sloup v Moravském krasu : sborník. Sborník
Filippi, Michal
2023 - český
Klíčová slova: karst; caves; exploration; documentation; preservation; tourism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kras, jeskyně a lidé 2023 : V. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu : II. ročník odborné konference : 20.-24.9.2023, Sloup v Moravském krasu : sborník. Sborník

Filippi, Michal
Geologický ústav, 2023

Petrografická identifikace vulkanické horniny z vrchu Větrovec u Vysoké Lípy v NP České Švýcarsko
Adamovič, Jiří; Mészárosová, Noemi; Mikysek, Petr
2023 - český
Byla provedena petrografická analýza dvou vzorků vulkanitů odebraných z intruze v pískovcích jizerského souvrství na jihozápadním svahu vrchu Větrovec, kat. Vysoká Lípa. Pomocí optické mikroskopie, fázové analýzy metodou práškové rentgenové difrakce a bodových kvalitativních analýz jednotlivých minerálních fází na elekronovém mikroskopu s EDS detektorem byly popsány jednotlivé minerální fáze v obou vzorcích a zjištěny jejich obsahy a vzájemné vztahy. Hornina vzorku 1 je rhönitický olivinický bazalt s možnými přechody do rhönitického nefelinického bazanitu, hornina vzorku 3 je vesikulární rhönitický olivinický bazalt. Klíčová slova: basalt; rhoenite; petrography; Bohemian Switzerland National Park Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Petrografická identifikace vulkanické horniny z vrchu Větrovec u Vysoké Lípy v NP České Švýcarsko

Byla provedena petrografická analýza dvou vzorků vulkanitů odebraných z intruze v pískovcích jizerského souvrství na jihozápadním svahu vrchu Větrovec, kat. Vysoká Lípa. Pomocí optické mikroskopie, ...

Adamovič, Jiří; Mészárosová, Noemi; Mikysek, Petr
Geologický ústav, 2023

Jánovce. Paleomagnetic research. Report
Elbra, Tiiu; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Schnabl, Petr
2023 - anglický
Klíčová slova: Jánovce archeological site; Paleomagnetism; Rock magnetism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jánovce. Paleomagnetic research. Report

Elbra, Tiiu; Kdýr, Šimon; Uçar, Hakan; Pruner, Petr; Schnabl, Petr
Geologický ústav, 2023

Soubor protokolů o identifikaci pigmentů pomocí Ramanovy spektrometrie
Skála, Roman
2023 - český
Klíčová slova: Raman spectroscopy; paints; binders; paintings Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Soubor protokolů o identifikaci pigmentů pomocí Ramanovy spektrometrie

Skála, Roman
Geologický ústav, 2023

Monitoring chemismu srážkových vod na území NPČS. Závěrečná zpráva za rok 2022-2023
Navrátil, Tomáš; Dobešová, Irena; Rohovec, Jan
2023 - český
Klíčová slova: deposition; bulk precipitation; acidificants; main elements; throughfall Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Monitoring chemismu srážkových vod na území NPČS. Závěrečná zpráva za rok 2022-2023

Navrátil, Tomáš; Dobešová, Irena; Rohovec, Jan
Geologický ústav, 2023

Jeskyně Krkonošského národního parku: jeskynní výplně a speleogeneze
Bosák, Pavel; Tásler, R.; Šťastný, Martin; Hercman, H.; Mikysek, Petr; Pruner, Petr; Kdýr, Šimon; Matoušková, Šárka; Rohovec, Jan
2023 - český
Vertikální až subvertikální tlakové kanály převládají v původní freatické morfologii jeskyně. Jsou doplněny stropními koryty, facetami a stropními kupolemi. Infiltrační jeskynní sediment tvoří pelitická složka doplněná o hrubější autogenní příměsi. Sedimenty byly místy v jeskyních přemístěny drobnými vodotečemi z intenzivního skapu z otevřených puklin. Podle složení jílových a těžkých minerálů, zdrojem sedimentů byly zvětraliny okolního krystalinika, zralé, nezralé a polycyklické ve směsích. Nebyly zjištěny žádné alogenní uloženiny. Datování speleotém (i >400 ka) ukazuje, že jeskyně byly vyplněny a vyklízeny několikrát, zčásti nebo zcela. Normální polarizace klastických sedimentů ukazuje jejich uložení před 773 ka (chron Bruhnes). Speleotémy a velmi vzácné paleontologické nálezy to potvrzují. Speleotémy krystalizovaly většinou v interglaciálech či teplejších obdobích glaciálů, ale i v chladných až extrémně chladných obdobích glaciálů (MIS 2, MIS 6c to 6a, MIS 8b, MIS 10c to 11a). Připovrchové rozvolnění puklin tektonickými pohyby anebo krasovou korozí způsobilo remodelaci jeskyně a skalní řícení stěn. Kryogenní procesy pozměňovaly morfologii jeskynních stěn a stropů, ale rovněž poničily některé speleotémy. Jeskyně vznikly hluboko pod tehdejším povrchem vystupujícími tlakovými vodami. Jeskyně nemají žádnou vazbu na současný povrch. Jejich dnešní připovrchová pozice odpovídá postupnému výzdvihu území v průběhu mladších tektonických fází a zařezávání říčních údolí. Sub-/vertical phreatic channels dominate in original cave morphologies together with ceiling half-channels, scallops and ceiling cupolas. Infiltration cave sediments are composed of lutitic component with some coarser authochthonous admixture. Sediments were locally re-distributed by intensive drip from open fissures. According to clay and heavy minerals, the primary source was in weathering products of crystalline rocks, mature and immature or polycyclic mixed in different proportions. No allogenic sediments were detected. Speleothem dating indicates, that caves were filled and exhumed several times, partially or fully. Normal polarization of samples proved the deposition within the Brunhes Chron (<773 kyr). Speleothems and rare paleontological remains date clastic sediments to >400 kyr. Speleothems crystallized mostly during interglacials, but also in cold and extremely cold periods in glacials (MIS 2, MIS 6c to 6a, MIS 8b, MIS 10c to 11a). Tectonical near-surface rock fissuration and corrosion substantially contributed to cave re-shaping by rock falls. Cryogenic processes modified the morphology of cave walls and damaged speleothems. Mostly ascending speleogenesis took part in substantial depths under the surface without any link to the present morphology. Present near-surface position of most of caves reflects the gradual uplift during younger tectonic phases and incision of river systems. Klíčová slova: clastic cave sediments; speleothems; dating, infiltration sediments; ascending speleogenesis; paleokarts Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jeskyně Krkonošského národního parku: jeskynní výplně a speleogeneze

Vertikální až subvertikální tlakové kanály převládají v původní freatické morfologii jeskyně. Jsou doplněny stropními koryty, facetami a stropními kupolemi. Infiltrační jeskynní sediment tvoří ...

Bosák, Pavel; Tásler, R.; Šťastný, Martin; Hercman, H.; Mikysek, Petr; Pruner, Petr; Kdýr, Šimon; Matoušková, Šárka; Rohovec, Jan
Geologický ústav, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze