Počet nalezených dokumentů: 5322
Publikováno od do

Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků na trhu stavební chemie
Novotná, Olga; Pakosta, Jaroslav
2009 - český
Diplomová práce se zaměřuje na specifický marketing ve stavebnictví a popisuje jednotlivé subjekty působící na stavebním trhu. Praktická část práce se pak věnuje samotnému marketingovému průzkumu spokojenosti zákazníků dané firmy. Klíčová slova: marketingový průzkum; Marketing; stavebnictví; spokojenost zákazníků; hodnocení; Marketing research; building industry; customers' satisfaction; Evaluation Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků na trhu stavební chemie

Diplomová práce se zaměřuje na specifický marketing ve stavebnictví a popisuje jednotlivé subjekty působící na stavebním trhu. Praktická část práce se pak věnuje samotnému marketingovému průzkumu ...

Novotná, Olga; Pakosta, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2009

Analýza hluku silničních vozidel, měření a možnosti jeho snižování
Hampl, Pavel; Stodola, Jiří
2009 - český
Práce se zabývá současným stavem zdrojů hluku zaměřeným především na silniční dopravu. Řeší možnosti jejich vhodné eliminace, analyzuje účinky hluku na člověka a životní prostředí a hledá návrhy a aplikace na protihluková opatření. Popisuje způsoby měření hluku u silničních vozidel. V poslední části obsahuje popis, výsledky a zhodnocení provedeného praktického měření vnitřního hluku dvou rozdílných vozidel. Klíčová slova: noise; material vibration; decibels; acoustic pressure; sound intensity; Road transport; hluk; chvění hmoty; decibely; akustický tlak; intenzita zvuku; silniční doprava Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza hluku silničních vozidel, měření a možnosti jeho snižování

Práce se zabývá současným stavem zdrojů hluku zaměřeným především na silniční dopravu. Řeší možnosti jejich vhodné eliminace, analyzuje účinky hluku na člověka a životní prostředí a hledá návrhy a ...

Hampl, Pavel; Stodola, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Fotoindukované jevy v tenkých vrstvách systému As-S-Ge
Pálka, Karel; Vlček, Miroslav
2009 - český
Tato diplomová práce se zabývá studiem fotoindukovaných změn optických parametrů amorfních tenkých vrstev skel systému As-S-Ge připravených metodou vakuového napařování. Byl studován vliv polychromatického i monochromatického záření na optické vlastnosti a strukturu tenkých vrstev. Klíčová slova: chalkogenidová skla; tenké vrstvy; fotoindukované změny; chalcogenide glass; thin films; photoinduced changes Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Fotoindukované jevy v tenkých vrstvách systému As-S-Ge

Tato diplomová práce se zabývá studiem fotoindukovaných změn optických parametrů amorfních tenkých vrstev skel systému As-S-Ge připravených metodou vakuového napařování. Byl studován vliv ...

Pálka, Karel; Vlček, Miroslav
Univerzita Pardubice, 2009

Analýza opotřebení strojních součástí
Lisa, Jan; Sejkorová, Marie
2009 - český
Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění stavu opotřebení strojních součástí pomocí instrumentálních metod: infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FT-IR), atomové emisní spektrometrie s rotační diskovou elektrodou (AES-RDE), ferrografie a na zjištění celkového obsahu nečistot. V teoretické části práce byla popsána charakterizace funkcí a vlastností motorového oleje, dále byly popsány druhy a produkty opotřebení, jejich rozdělení a popis vzniku. V této části jsou rovněž uvedeny principy jednotlivých experimentálních metod. V experimentální části práce je provedeno vyhodnocení laboratorních zkoušek vzorků motorových a převodových olejů, na jehož základě bylo stanoveno opotřebení daných součástí. Klíčová slova: wear; FT-IR; AES-RDE; ferrography; total pollution; oils; opotřebení; FT-IR; AES-RDE; ferrografie; celková znečištění; oleje Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza opotřebení strojních součástí

Tato diplomová práce je zaměřena na zjištění stavu opotřebení strojních součástí pomocí instrumentálních metod: infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FT-IR), atomové emisní ...

Lisa, Jan; Sejkorová, Marie
Univerzita Pardubice, 2009

Citlivosť k elektrickej iskre nitramínov
Švancár, Adrián; Zeman, Svatopluk; Vávra, Pavel
2009 - český
Predmetom práce bolo stanovenie citlivosti k elektrostatickej eskre (Ees) cyklických nitamínov (1,4-dinitropiperazin, 1,3-dinitroimidazolin, 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan, 1,3,5-trinitroso-1,3,5-triazinan, 1,3,5,7-tetranito-1,3,5,7-tetrazokan, 1,3,5-trinitro-1,3,5triazinan, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazepan) a lineárného nitrmínu (2,5-dinitor-2,5-diazahexan) so zameraním na vplyv horúcich jadier. Tieto nitramíny boli zmiešané s anorganickými aditívami (sklená drť, KI, NaF, CaF2, Al, NaCl, KCl, grafit, diamant). Meranie bolo realizované na prístroji ESZ KTTV. Boli nájdené vzťahy medzi citlivostnými charakteristikami uvedených zmesí a tabelovanými elektrickými charakteristikami anorganických aditiv. Klíčová slova: citlivosť; elektrická iskra; nitramíny; sensitivity; electric spark; nitramines Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Citlivosť k elektrickej iskre nitramínov

Predmetom práce bolo stanovenie citlivosti k elektrostatickej eskre (Ees) cyklických nitamínov (1,4-dinitropiperazin, 1,3-dinitroimidazolin, 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan, ...

Švancár, Adrián; Zeman, Svatopluk; Vávra, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

Možnosti využití TLC při analýze výbušin
Lutonská, Tereza; Chládek, Jiří
2009 - český
Práce je zaměřena na problematiku možnosti využití TLC při analýze výbušnin. Jedná se především o výbušniny, které jsou základem většiny průmyslových i vojenských trhavin, jako např. TNT, HMX, RDX, PETN, nitroestery a další. V teoretické části je popsána problematika týkající se využití TLC při analýze výbušnin a porovnání jednotlivých metod analýzy s ohledem na citlivost stanovení a vhodnost jejich použití. Praktická část je zaměřena na volbu vhodných mobilních fází a detekčních činidel pro jednotlivé typy výbušnin. Pro jednotlivá detekční činidla byly stanoveny detekční limity. Dále se práce zabývá aplikací upraveného Griessova činidla. Tato práce je dále zaměřena na analýzu kontaminovaných vzorků a na stopovou analýzu (analýzu povýbuchových zplodin). Klíčová slova: TLC; TNT; RDX; HMX; PETN; nitroglycerin; nitroglykol Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Možnosti využití TLC při analýze výbušin

Práce je zaměřena na problematiku možnosti využití TLC při analýze výbušnin. Jedná se především o výbušniny, které jsou základem většiny průmyslových i vojenských trhavin, jako např. TNT, HMX, RDX, ...

Lutonská, Tereza; Chládek, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Plánování výroby v ABB s.r.o. - RFF Trutnov
Krejčí, Tomáš; Průša, Petr
2009 - český
Cílem této diplomové práce je představit problematiku plánování výroby. Nejprve jsou představeny teoretické pojmy související s plánováním firemních výrobních procesů. Poté je představen podnik, jeho výrobky a současný proces výroby a plánování. V závěru jsou představeny uskutečněné i neuskutečněné návrhy na zlepšení plánovacího procesu, zejména pomocí IS SAP a jejich vyhodnocení. Klíčová slova: plánování výroby; štíhlá výroba; informační systém SAP; Conwip; gate model; production planning; lean management; information system SAP; Conwip; gate model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Plánování výroby v ABB s.r.o. - RFF Trutnov

Cílem této diplomové práce je představit problematiku plánování výroby. Nejprve jsou představeny teoretické pojmy související s plánováním firemních výrobních procesů. Poté je představen podnik, jeho ...

Krejčí, Tomáš; Průša, Petr
Univerzita Pardubice, 2009

Odstraňování průmyslových barviv zvyšujících parametr AOX v odpadních vodách
Kovářová, Dagmar; Weidlich, Tomáš
2009 - český
abstrakt v jazyce práce Klíčová slova: reactive red; reactive black; mordant blue; coagualtion; cationic surfactant; AOX; ostazinová červeň; ostazinová modř; alizarinová chromová modř; kationaktivní tenzidy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Odstraňování průmyslových barviv zvyšujících parametr AOX v odpadních vodách

abstrakt v jazyce práce

Kovářová, Dagmar; Weidlich, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2009

Non-verbal Communication in ELT
Pospíšilová, Marcela; Černá, Monika; Kostková, Klára
2009 - anglický
Diplomová práce se zabývá využitím neverbální komunikace ve výuce anglického jazyka. Jejím významem a vlivem při výuce vedené v anglickém jazyce. Tato práce popisuje využití neverbální komunikace v hodinách a dále zkoumá její podporu při tzv. teaching English through English, tedy při výuce anglického jazyka výlučně anglicky. Zkoumání probíhá formou akčního výzkumu a je vyhodnoceno. Klíčová slova: Neverbální komunikace; Výuka anglického jazyka; pedagogika; non-verbal communication; teaching English through English; pedagogy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Non-verbal Communication in ELT

Diplomová práce se zabývá využitím neverbální komunikace ve výuce anglického jazyka. Jejím významem a vlivem při výuce vedené v anglickém jazyce. Tato práce popisuje využití neverbální komunikace v ...

Pospíšilová, Marcela; Černá, Monika; Kostková, Klára
Univerzita Pardubice, 2009

Skla systému (100-x)As2S3.xSb4S4 - termoanalytické vlastnosti a struktura
Langerová, Petra; Černošek, Zdeněk
2009 - český
Byla připravena skla systému (100-x)As2S3.xSb4S4. Získané vzorky byly charakterizovány teplotou skelného přechodu a změnou izobarické tepelné kapacity při skelném přechodu a to metodami DSC a StepScan DSC. Byla určena kompoziční závislost teploty skelného přechodu, změny izobarické tepelné kapacity, aktivační energie skelného přechodu a indexu fragility. Struktura připravených skel a jejich zakrystalovaných vzorků byla studována pomocí Ramanovy spektroskopie. Výsledky byly potvrzeny rentgenovou strukturní analýzou. Klíčová slova: chalkogenidová skla; diferenční skenovací kalorimetrie; teplota skelného přechodu; Ramanova spektroskopie; rentgenová strukturní analýza; chalcogenide glasses; differential scanning calorimetry; temperature of glass transition; Raman spectroscopy; XRD analysis Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Skla systému (100-x)As2S3.xSb4S4 - termoanalytické vlastnosti a struktura

Byla připravena skla systému (100-x)As2S3.xSb4S4. Získané vzorky byly charakterizovány teplotou skelného přechodu a změnou izobarické tepelné kapacity při skelném přechodu a to metodami DSC a ...

Langerová, Petra; Černošek, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze