Počet nalezených dokumentů: 493
Publikováno od do

Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní
Lunerová, K.; Šesták, Jozef
2022 - český
Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové činnosti v oblasti dodržování Zákona č. 281/2002 Sb. The methodology utilizes a portable liquid chromatograph for rapid detection and identification of selected aflatoxins and microcystins. It is primarily designated for SÚJCHBO, v. v. i. to control the compliance with the law 281/2002 Sb. Klíčová slova: microcystins; aflatoxins; portable liquid chromatograph Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Detekce a identifikace aflatoxinů a mikrocystinů pomocí přenosného kapalinového chromatografu pro potřeby kontroly zákazu biologických zbraní

Metodika využívá přenosný kapalinový chromatograf pro rychlou detekci a identifikaci vybraných aflatoxinů a mikrocystinů a je určena zejména pro potřeby SÚJCHBO, v. v. i. při kontrolní a dozorové ...

Lunerová, K.; Šesták, Jozef
Ústav analytické chemie, 2022

Organické sloučeniny a markery ze spalování dřeva v kotlích používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Jaroch, M.; Hopan, F.; Kuboňová, L.
2022 - český
V emisích ze spalování tvrdého a měkkého dřeva byly měřeny organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky) a organické markery (monosacharidové anhydridy, diterpenoidy) používané pro identifikaci zdrojů emisí aerosolů. Dřevo bylo spalováno v různých kotlích používaných k vytápění bytů v České republice, tj. v protápěcím kotli, kotli s tahem spalování, zplyňovacím kotli a automatickém kotli. Emisní faktory částic a všech měřených organických sloučenin byly nejvyšší ze spalování paliv v nejstarším (přehořívacím) kotli. Organic compounds (polycyclic aromatic hydrocarbons) and organic markers (monosaccharide anhydrides, diterpenoids) used for the identification of aerosol emission sources were measured in the emissions from the combustion of hard and soft wood. Wood was combusted in different boilers used for the residential heating in the Czech Republic, i.e., overfire boiler, boiler with down-draft combustion, gasification boiler and automatic boiler. Emission factors of particles and all measured organic compounds were the highest from the combustion of fuels in the oldest (overfire) boiler. Klíčová slova: residential heating; wood combustion; levoglucosan Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Organické sloučeniny a markery ze spalování dřeva v kotlích používaných pro vytápění domácností

V emisích ze spalování tvrdého a měkkého dřeva byly měřeny organické sloučeniny (polycyklické aromatické uhlovodíky) a organické markery (monosacharidové anhydridy, diterpenoidy) používané pro ...

Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Horák, J.; Jaroch, M.; Hopan, F.; Kuboňová, L.
Ústav analytické chemie, 2022

Proceedings of APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022
Foret, František; Lavická, Jana; Chung, D. S.; Drobníková, Iveta; Přikryl, Jan; Lee, H.
2022 - anglický
The joint International Interdisciplinary Conference of Chemical Analysis, APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022, comprising the 18th Asia Pacific International Symposium on Microscale Separations and Analyses, the 17th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, the 28th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques, and IUPAC Special Symposia by Division of Chemistry and the Environment, provided full texts of 108 oral and 54 poster presentations. The attached conference proceedings, edited by highly cited scientists, document the quality of the meeting. Similarly to previous years, the lectures were given by distinguished scientists. The list of speakers as well as more detailed information about the conference can be found on its permanent web at www.ce-ce.org or in the proceedings published in Separations (https://doi.org/10.3390/separations10020109). Klíčová slova: interdisciplinary meeting; analytical chemistry; separation sciences; microfluidics; environmental analyses Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Proceedings of APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022

The joint International Interdisciplinary Conference of Chemical Analysis, APCE-CECE-ITP-IUPAC 2022, comprising the 18th Asia Pacific International Symposium on Microscale Separations and Analyses, ...

Foret, František; Lavická, Jana; Chung, D. S.; Drobníková, Iveta; Přikryl, Jan; Lee, H.
Ústav analytické chemie, 2022

Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek
Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Vaněk, J.
2021 - český
Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro detekci a stanovení vybraných mykotoxinů v komplexních vzorcích. The portable liquid chromatograph is a new instrument of compact dimensions, which enables the implementation of HPLC analyzes in conditions outside the laboratory. It was used for the development of a certified methodology for the detection and determination of selected mycotoxins in complex samples.\n\n Klíčová slova: portable liquid chromatograph; mykotoxins; miniaturization Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Přenosný kapalinový chromatograf jako nový nástroj stanovení nebezpečných látek

Přenosný kapalinový chromatograf představuje nový přístroj kompaktních rozměrů, který umožňuje realizaci HPLC analýz v podmínkách mimo laboratoř. Byl využit pro vývoj certifikované metodiky pro ...

Šesták, Jozef; Lunerová, K.; Vaněk, J.
Ústav analytické chemie, 2021

Bioluminescent probe for caspase imaging inside cells based on Foerster resonance energy transfer between quantum dot and quencher
Procházková, Markéta; Klepárník, Karel
2021 - anglický
In this work testing of novel quantum dot luminescent probe is presented. The quantum dot FRET-based luminescent probe enables long-time luminescent imaging of active caspases in living cells under microscope. Klíčová slova: caspase; fluorescence; quantum dot Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Bioluminescent probe for caspase imaging inside cells based on Foerster resonance energy transfer between quantum dot and quencher

In this work testing of novel quantum dot luminescent probe is presented. The quantum dot FRET-based luminescent probe enables long-time luminescent imaging of active caspases in living cells under ...

Procházková, Markéta; Klepárník, Karel
Ústav analytické chemie, 2021

Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination
Vyhnanovský, Jaromír; Hašlová, K.; Musil, Stanislav
2021 - anglický
The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as well as its possible applications were pointed out and discussed. Klíčová slova: photochemical vapor generation; inductively coupled plasma mass spectrometry; rhenium Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination

The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as ...

Vyhnanovský, Jaromír; Hašlová, K.; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2021

Nanospray processing of silver nanoparticles for formation of dried deposits
Týčová, Anna; Jonas, Vladimír; Přikryl, Jan; Kotzianová, A.; Velebný, V.; Foret, František
2021 - anglický
Nanospray transfers liquid into an aerosol via electrostatic forces created between an emitter and a counter electrode. Herein, we present compact laboratory-made instrumentation for nanospray-processing of silver colloid. The instrumentation is based on the pressurized polysulfone chamber fixing a disposable vial with an immersed platinum electrode and a long fused silica capillary supplying the sprayed liquid to the emitter. The combination of low flow rates (70 nL/min) with a sharp emitter, fabricated on a 3D printed grinding station, resulted in a fine aerosol. The low volume of released droplets allowed full evaporation of water during their flight towards the counter electrode without any need for drying gas or the addition of volatile solvents. The constructed device was successfully used for the deposition of water-free silver colloid without any requirement of its pretreatment. The deposition of completely dried nanoparticles on planar substrates eliminated undesirable coffee ring effect and deposits of increased homogeneity could be obtained. Electron microscopy confirmed no significant changes in the character of nanospray-processed nanoparticles. Finally, we also investigated several approaches for the improvement of the surface density of nanoparticles on the substrate at preserved time scale. Klíčová slova: nanoparticles; nanospray; silver Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Nanospray processing of silver nanoparticles for formation of dried deposits

Nanospray transfers liquid into an aerosol via electrostatic forces created between an emitter and a counter electrode. Herein, we present compact laboratory-made instrumentation for ...

Týčová, Anna; Jonas, Vladimír; Přikryl, Jan; Kotzianová, A.; Velebný, V.; Foret, František
Ústav analytické chemie, 2021

Optimization of photochemical vapor generation of tellurium for analytical atomic spectrometry
Jeníková, Eva; Musil, Stanislav; Hraníček, J.
2021 - anglický
Photochemical vapor generation of tellurium was studied using a miniature diffusion flame atomizer and high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry. Klíčová slova: tellurium photochemical vapor generation; atomic absorption spectrometry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Optimization of photochemical vapor generation of tellurium for analytical atomic spectrometry

Photochemical vapor generation of tellurium was studied using a miniature diffusion flame atomizer and high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry.

Jeníková, Eva; Musil, Stanislav; Hraníček, J.
Ústav analytické chemie, 2021

Comparison of radiation sources for atomic fluorescence spectrometry
Štádlerová, Barbora; Dědina, Jiří; Musil, Stanislav
2021 - anglický
Comparison of a bismuth boost-discharge hollow cathode lamp and and electrodeless discharge lamp employed as an excitation source in an atomic fluorescence spectrometer. Klíčová slova: atomic fluorescence spectrometry; bismuth; hydride generation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Comparison of radiation sources for atomic fluorescence spectrometry

Comparison of a bismuth boost-discharge hollow cathode lamp and and electrodeless discharge lamp employed as an excitation source in an atomic fluorescence spectrometer.

Štádlerová, Barbora; Dědina, Jiří; Musil, Stanislav
Ústav analytické chemie, 2021

The effect of milk thistle cultivation technology [Silybum marianum (L.) Gaertner] on the yield and contained compounds
Fojtíková, L.; Bradáčová, M.; Kudláčková, Barbora; Bjelková, M.; Pluháčková, H.
2021 - anglický
The aim of the present study was to evaluate the impact of complex growing technology on the quality of milk thistle achenes. Klíčová slova: milk thistle; cultivation technology; silymarin complex Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
The effect of milk thistle cultivation technology [Silybum marianum (L.) Gaertner] on the yield and contained compounds

The aim of the present study was to evaluate the impact of complex growing technology on the quality of milk thistle achenes.

Fojtíková, L.; Bradáčová, M.; Kudláčková, Barbora; Bjelková, M.; Pluháčková, H.
Ústav analytické chemie, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze