Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Mechanismy a regulace gametofytického a embryogenního vývoje pylu (Mechanism and regulation of gametophytic and embryogenic pollen development)
Tupý, Jaroslav
1994 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mechanismy a regulace gametofytického a embryogenního vývoje pylu (Mechanism and regulation of gametophytic and embryogenic pollen development)

Tupý, Jaroslav
Ústav experimentální botaniky, 1994

Příprava a využití mesofylových protoplastů ve fytopatologii, Projekt programu Rozvoj vzdělávání PV 407/1994/VŠAV
Táborský, V.; Šindelář, Luděk
1994 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Příprava a využití mesofylových protoplastů ve fytopatologii, Projekt programu Rozvoj vzdělávání PV 407/1994/VŠAV

Táborský, V.; Šindelář, Luděk
Ústav experimentální botaniky, 1994

Izolace, charakterizace a funkční analyza specifických glykoproteinů pylových láček (Isolation, characterization anffunctional analysis of specific pollen tubes glycoproteins)
Čapková, Věra
1994 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Izolace, charakterizace a funkční analyza specifických glykoproteinů pylových láček (Isolation, characterization anffunctional analysis of specific pollen tubes glycoproteins)

Čapková, Věra
Ústav experimentální botaniky, 1994

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze