Počet nalezených dokumentů: 120
Publikováno od do

Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
2017 - český
Zpráva uvádí výsledky hydridace vzorků slitiny Zr1Nb. The report presents the results of hydriding of Zr1Nb alloy samples. Klíčová slova: zirconium alloys; zirconium hydrides; hydriding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb

Zpráva uvádí výsledky hydridace vzorků slitiny Zr1Nb.


The report presents the results of hydriding of Zr1Nb alloy samples.

Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2017

Texturní vlastnosti Zr-slitin
Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
2015 - český
Provedená studie je zaměřena na identifikaci vlivu předoxidace na texturní charakter korozních vrstev vzorků Zr slitinv E110EDU po expozici na teplotu 1100 oC v časové závislosti na expoziční době. The performed study is aimed on the identification of the influence of before-oxidation on the textural character of corrosion layers of Zr alloys E110EDU after the exposure on the temperature of 1100 oC in dependence on exposition time. Klíčová slova: zirconium alloys; corrosion layer; physico-chemical properties Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Texturní vlastnosti Zr-slitin

Provedená studie je zaměřena na identifikaci vlivu předoxidace na texturní charakter korozních vrstev vzorků Zr slitinv E110EDU po expozici na teplotu 1100 oC v časové závislosti na expoziční ...

Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2015

Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
2014 - český
Zpráva popisuje hydridaci vzorků slitiny Zr1Nb. The report describes hydriding of Zr1Nb alloy samples. Klíčová slova: zirconium alloys; zirconium hydrides; hydriding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb

Zpráva popisuje hydridaci vzorků slitiny Zr1Nb.


The report describes hydriding of Zr1Nb alloy samples.

Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2014

Texturní vlastnosti Zr-slitin
Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
2014 - český
Provedená studie je zaměřena na identifikaci změny charakteru korozních vrstev vzorků Zr slitinv závislosti na době expozice při vysokoteplotní oxidaci. The performed study is aimed on the identification of changes of the corrosion layers character in dependence on exposition time at high temperature oxidation. Klíčová slova: zirconium alloys; corrosion layer; physico-chemical properties Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Texturní vlastnosti Zr-slitin

Provedená studie je zaměřena na identifikaci změny charakteru korozních vrstev vzorků Zr slitinv závislosti na době expozice při vysokoteplotní oxidaci....

Weishauptová, Zuzana; Jandečková, Alena
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2014

Metodika hydridace slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana
2012 - český
Zpráva popisuje původní metodu hydridace slitiny Zr1Nb. The study describes the original method of Zr1Nb alloy hydriding. Klíčová slova: zirconium alloys; zirconium hydrides; hydriding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metodika hydridace slitiny Zr1Nb

Zpráva popisuje původní metodu hydridace slitiny Zr1Nb.


The study describes the original method of Zr1Nb alloy hydriding.

Weishauptová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012

Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana; Sýkorová, Ivana
2012 - český
Provedená studie je zaměřena na identifikaci charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb po expozici v prostředí páry a VVER 360 oC. The performed study is aimed on the identification of the corrosion layers character of 3 samples of Zr1Nb alloy after the exposure to pressurized steam and VVER 360 oC. Klíčová slova: zirconium alloys; corrosion layer; hydrated ZrO2 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb

Provedená studie je zaměřena na identifikaci charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb po expozici v prostředí páry a VVER 360 oC....

Weishauptová, Zuzana; Sýkorová, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2012

Vývoj, resp. sestavení geomechanické a hydrochemické laboratorní měřící techniky
Brož, Milan; Nováková, Lucie; Štrunc, Jaroslav; Sosna, K.
2011 - český
Zpráva popisuje návrh a sestavení měřících aparatur pro specifická měření geotechnických a hydrochemických parametrů. Ve zprávě jsou dále shrnuty výsledky vizualizace porozity granitové matrix použitím skenovacího elektronového mikroskopu. The report depicts design and assembling of apparatuses measuring specific geotechnical and hydrochemical parameters. Moreover the report summarizes results of a granite matrix porosity visualisation using the scanning electron microscope. Klíčová slova: geomechanics; hydrochemistry; SEM Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vývoj, resp. sestavení geomechanické a hydrochemické laboratorní měřící techniky

Zpráva popisuje návrh a sestavení měřících aparatur pro specifická měření geotechnických a hydrochemických parametrů. Ve zprávě jsou dále shrnuty výsledky vizualizace porozity granitové matrix ...

Brož, Milan; Nováková, Lucie; Štrunc, Jaroslav; Sosna, K.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Sled a řízení terénních prací
Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Záruba, J.
2011 - český
Zpráva popisuje sled a řízení terénních prací na projektu v roce 2011. Realizovány přitom byly zejména vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu. Zpráva zároveň nastiňuje interpretaci vrtných a karotážních poznatků. Description of the 2011 field works has been given. Drilling and well logging including acoustic borehole imaging were the principal methods. Moreover an interpretation of the attained data has been introduced. Klíčová slova: granite matrix porosity; project management Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sled a řízení terénních prací

Zpráva popisuje sled a řízení terénních prací na projektu v roce 2011. Realizovány přitom byly zejména vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu. Zpráva zároveň nastiňuje interpretaci ...

Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Záruba, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Měření prvotních terénních dat
Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Kocourek, R.; Záruba, J.
2011 - český
Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována. The report delineates drilling and well logging including acoustic borehole imaging applied in 2011 in the project. Description and interpretation of the data is given subsequently. Klíčová slova: granite matrix porosity; core drilling in granite; well logging Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Měření prvotních terénních dat

Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována....

Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Kocourek, R.; Záruba, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Porovnání charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb pomocí sorpce vodní páry
Weishauptová, Zuzana
2010 - český
Provedená studie je zaměřena na porovnání charakteru korozních vrstev ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu se stanovením mikrotvrdostí. The performed study is aimed on the comparison of ZrO2 corrosion layers by means of the analysis of water vapour sorption isotherms together with microhardness determination. Klíčová slova: zirconium alloys; corrosion layer; hydrated ZrO2 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Porovnání charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb pomocí sorpce vodní páry

Provedená studie je zaměřena na porovnání charakteru korozních vrstev ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu se stanovením mikrotvrdostí....

Weishauptová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze