Počet nalezených dokumentů: 209
Publikováno od do

Hermeneutika hebrejské Bible
Čapek, Filip; Prudký, Martin
2005 - český
Klíčová slova: biblická hermeneutika; Starý zákon; starozákonní kánon; dizertační práce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hermeneutika hebrejské Bible

Čapek, Filip; Prudký, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Finanční a právní aspekty organizačních složek státu
Boháč, Radim,
2005 - český
Klíčová slova: finanční právo; správní právo; srovnávací právní věda Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Finanční a právní aspekty organizačních složek státu

Boháč, Radim,
Univerzita Karlova, 2005

Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení
Bidlová, Eva,; Gillernová, Ilona
2005 - český
Klíčová slova: sociální dovednosti; pedagogická psychologie; Vzdělávání učitelů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení

Bidlová, Eva,; Gillernová, Ilona
Univerzita Karlova, 2005

Zjevení v keři
Vymětal, Mikuláš,; Prudký, Martin
2005 - český
Klíčová slova: literární kritika (biblistika); Exodus (Ex); midráše; studie; dizertační práce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zjevení v keři

Vymětal, Mikuláš,; Prudký, Martin
Univerzita Karlova, 2005

The socio-economic impact of HIV/AIDS in southern Namibia
Kašová, Kateřina; Cahlík, Tomáš
2005 - anglický
Klíčová slova: Práce disertační; AIDS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
The socio-economic impact of HIV/AIDS in southern Namibia

Kašová, Kateřina; Cahlík, Tomáš
Univerzita Karlova, 2005

Právnické osoby veřejného práva
Beran, Karel,
2005 - český
Klíčová slova: Postavení; církev; správní právo; teorie práva Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právnické osoby veřejného práva

Beran, Karel,
Univerzita Karlova, 2005

Státní podpora vývozního úvěrového pojištění
Barči, Tomáš; Půlpán, Karel
2004 - český
Klíčová slova: Export; Financování; Obchod; Podpora státní; Pojištění; Práce disertační; Rizika pojistná; Riziko úvěrové; Úvěry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Státní podpora vývozního úvěrového pojištění

Barči, Tomáš; Půlpán, Karel
Univerzita Karlova, 2004

Role očekávání v měnové politice
Filáček, Jan; Vošvrda, Miloslav S.
2004 - český
V první části práce ukazuji, že z hlediska rozhodování agentů je nejdůležitější veličinou budoucí pohyb cenové hladiny. Pouze ze znalostí budoucí inflace lze odvodit současnou hodnotu očekávaných budoucích příjmů a optimální mezičasovou substituci ve spotřebě. Dále argumentuji, že optimálním režimem k ovlivnění inflačních očekávání je explicitní a závazné cílování inflace, která agentům poskytuje částečnou záruku stabilního vývoje cenové hladiny. Navíc je s tímto režimem spojena transparence měnové politiky, která rozšiřuje informovanost agentů i o budoucím vývoji ostatních veličin. Ve druhé části je na základě deterministických a stochastických simulací modelu ekonomiky v režimu explicitního cílování inflace se závazným pravidlem zkoumáno chování ekonomiky v případě odlišných způsobů tvorby očekávání -- naivních, racionálních, smíšených očekávání a adaptivního učení -- v reakci na poptávkové, nabídkové a kurzové šoky. Ukazuje se, že ekonomika je nejméně rozkolísaná v případě racionálních očekávání, stejně tak je v tomto případě minimalizována u ztrátová funkce centrální banky. Závěrem třetí části je, že skutečná, empiricky pozorovaná inflační očekávání na vzorku vybraných zemí, jsou značně vzdálena racionálním očekáváním. Skutečná inflační očekávání jsou výrazně perzistentní a pouze částečně vpředhledící. Očekávání se dále v jednotlivých zemích odlišují tím, jakou váhu kladou na inflační cíl centrální banky. Ve všech těchto zemích tak existuje značný prostor pro zvýšení vpředhledícnosti inflačních očekávání, které by ve svých důsledcích vedlo ke snížení citlivosti ekonomiky na vnější šoky a ke zvýšení efektivnosti výkonu měnové politiky. This paper focuses on the role of expectations in the conduct of monetary policy. In the first part I identify the expectation of inflation as a main economic variable determining the agents` behavior. For each agent, the estimate of future inflation development is necessary to evaluate the present value of her expected future incomes and optimal intertemporal substitution in her consumption. In this chapter, I further argue that an optimal monetary policy framework for affecting private agents` inflation expectations s explicit and rule/based inflation targeting. Inflation targeting monetary policy framework provides partial warranty of stable inflation development. Moreover, this framework is accompanied with higher monetary policy transparency, which results in better know-how of private agents on the future development of inflation and other key variables of the economy. The second chapter describes the behavior of a small open economy operating in an inflation targeting regime under different assumptions about private agents` expectations: naive, rational and mixed expectations and adaptive learning. I do so by applying deterministic and stochastic shocks of three different types: demand, supply and exchange rate shocks. The conclusion of the chapter is that rational expectations lead to the least volatile development of the economy and, at the same time, they minimize the central bank's loss function. In the third chapter I provide the empirical analysis of empirically observed inflation expectations in the Czech Republic, New Zealand, Sweden and the United Kingdom. The major finding drawn from this sample is that empirically observed inflation expectations are far from being rational. Instead, they are strongly persistent and only partially forward/looking. I also find that the extent of forward-lookingness, approximated by the belief in inflation target fulfillment, is country-specific. Klíčová slova: Politika měnová; Práce disertační Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Role očekávání v měnové politice

V první části práce ukazuji, že z hlediska rozhodování agentů je nejdůležitější veličinou budoucí pohyb cenové hladiny. Pouze ze znalostí budoucí inflace lze odvodit současnou hodnotu očekávaných ...

Filáček, Jan; Vošvrda, Miloslav S.
Univerzita Karlova, 2004

Výpoveď pracovního poměru z organizačních důvodů
Štefko, Martin
2004 - český
Klíčová slova: pracovní právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výpoveď pracovního poměru z organizačních důvodů

Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2004

Capital structure puzzle
Bauer, Patrik; Mejstřík, Michal
2004 - anglický
Klíčová slova: Analýzy empirické; Česká republika; Maďarsko; Polsko; Práce disertační; Slovensko; Struktura kapitálová Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Capital structure puzzle

Bauer, Patrik; Mejstřík, Michal
Univerzita Karlova, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze