Počet nalezených dokumentů: 11
Publikováno od do

Automatizace výpočtu oblastí hospodaření na základě výnosového potenciálu
Seidlová, Jana
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; radar; multispektrální data; remote sensing data; radar; multispectral image Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Automatizace výpočtu oblastí hospodaření na základě výnosového potenciálu

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Monitoring kontaminovaných míst
Seidlová, Jana
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; hyperspektrál; multispektrál; skládka; remote sensing data; hyperspectral; multispectral; landfill Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitoring kontaminovaných míst

Seidlová, Jana
CENIA, 2022

Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů
Polák, Mojmír
2022 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; hyperspektral; azbest; remote sensing data; hyperspectral; azbest Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití metod dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Correlation between Sentinel-1 radar data, Sentinel-2 multispectral data and ground measurement reference data for soil moisture monitoring

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana
CENIA, 2020

EO4FoodSecurity
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 2; výnos; remote sensing data; Sentinel 2; yield Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
EO4FoodSecurity

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; radar; soil moisture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Using Sentinel 1 data and IoT technology for analysis of soil moisture

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva
CENIA, 2020

Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations
Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; Sentinel 2; vlhkost půdy; remote sensing data; Sentinel 1; Sentinel 2; soil moisture Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Earth Observation for monitoring of regional food supplies deviations

Seidlová, Jana; Batrlová, Iva; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; výnos; remote sensing data; Sentinel 1; radar; yield Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa
Kvapil, Jiří
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; potravinová bezpečnost; Afrika; remote sensing data; food security; Africa Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa

Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Národní inventarizace kontaminovaných míst v České republice
Suchánek, Zdeněk
2019 - anglický
Klíčová slova: kontaminovaná místa; inventarizace; Tematická strategie EU pro ochranu půdy; staré ekologické škody; dálkový průzkum Země; contaminated sites; inventory; EU Thematic Strategy for Soil Protection; old ecological burdens; remote sensing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Národní inventarizace kontaminovaných míst v České republice

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze