Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Přehled účinků vybraných doplňků stravy na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění
Šíma, Petr; Michalová, I.
2023 - český
Sdělení je přehledem vybraných studií, které se zabývaly účinky dlouhodobějšího podávání některých doplňků stravy,\no nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivňují prevenci a léčbu nejzávažnějších nesdělných (chronických) onemocnění, což jsou\nv současné době především onemocnění kardiovaskulární. Jenom u nás jsou srdeční onemocnění už dlouhodobě příčinou smrti\ntéměř dvou třetin lidí.\nCílem tohoto sdělení bylo ukázat, že navzdory popularitě a masovému rozšíření doplňků stravy jsou jejich zdravotní přínosy\nsporné. The article is an overview of selected studies that dealt with the effects of long-term administration of certain dietary supplements,\nwhich are assumed to positively influence the prevention and treatment of the most serious non-communicable (chronic) diseases, which are currently mainly cardiovascular disease. Only in our country, heart diseases have been the cause of death for a long time\nalmost two-thirds of people. \nThe aim of this study was to show that despite the popularity and mass distribution of dietary supplements, their health benefits are questionable.\n Klíčová slova: dietary supplements; cardiovascular diseases; antioxidants Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Přehled účinků vybraných doplňků stravy na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění

Sdělení je přehledem vybraných studií, které se zabývaly účinky dlouhodobějšího podávání některých doplňků stravy,\no nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivňují prevenci a léčbu nejzávažnějších ...

Šíma, Petr; Michalová, I.
Mikrobiologický ústav, 2023

Surface functionalization of the biological gold nanoparticles for micro-rna targeting
Pourali, Parastoo; Benada, Oldřich; Benson, Veronika
2021 - anglický
Among non-viral gene carriers with low toxicity and high transfection efficiency, the use of gold nanoparticles (AuNPs) is of particular interest due to their biocompatibility and special properties. This is the first time we attempted to functionalize the surface of the biological AuNPs in order to conjugate them with antimiR-135b through electrostatic interactions and knockdown the microRNA-135b gene expression inside the cells. A fungal strain, Fusarium oxysporum, was cultured in Sabouraud Dextrose Broth (SDB), centrifuged, and the mycelium-free supernatant was challenged with 1 mmol final concentration of HAuCl4.3H2O and incubated for 24 h at 37°C in a shake flask. AuNPs were characterized by visible spectrophotometry, Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and a zetasizer. The washed and sterilized AuNPs were used for cytotoxicity and conjugation assays. First transferrin (Tf) and then polyethylenimine (PEI) were used to functionalize and change the surface charge of the AuNPs and then antimiR-135b was conjugated to the AuNPs trough electrostatic interactions. Their association was confirmed by visible spectrophotometry and electrophoresis. Confocal microscopy was used to investigate the internalization of the AuNPs-antimiR-135b complex. The results proved the formation of AuNPs with a maximum absorption peak at 528 nm, round and oval shapes (15-20 nm), and average zeta potential of -21.02 mV. The AuNPs-antimiR-135b showed delayed electrophoresis unlike antimiR-135b or AuNPs alone. Functionalized AuNPs did not cause any toxicity in cell culture and confocal microscopy showed successful transfection of AuNPs-antimiR-135b into the vast majority of 4T1 cells. We concluded that the biological AuNPs were non-toxic and they could carry antimiR-135b to enable gene silencing Klíčová slova: Gold nanoparticles (AuNPs); Biological method; Conjugation; AntimiR-135b Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Surface functionalization of the biological gold nanoparticles for micro-rna targeting

Among non-viral gene carriers with low toxicity and high transfection efficiency, the use of gold nanoparticles (AuNPs) is of particular interest due to their biocompatibility and special properties. ...

Pourali, Parastoo; Benada, Oldřich; Benson, Veronika
Mikrobiologický ústav, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze