Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

Scientifica in der Kunstkammer Rudolfs II
Bukovinská, Beket
2002 - německý
Der Beitrag rekapituliert die Informationen, die im Inventar der rudolfinischen Kunstkammer aus den Jahren 1607 - 1611 zum Bereich der scientifica zu rechnen sind und für die Forschung über die Persönlichkeit Tycho Brahes interessant sein könnten. The article summarises information under the scientifica topic within the inventory of the Rudolphine Art Chamber from 1607-1611, which could be interesting for research on Tycho de Brahe. Klíčová slova: Rudolf II; art chamber; inventory Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Scientifica in der Kunstkammer Rudolfs II

Der Beitrag rekapituliert die Informationen, die im Inventar der rudolfinischen Kunstkammer aus den Jahren 1607 - 1611 zum Bereich der scientifica zu rechnen sind und für die Forschung über die ...

Bukovinská, Beket
Ústav dějin umění, 2002

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze