Počet nalezených dokumentů: 5
Publikováno od do

Průmysl v české krajině na mapách 1:75 000: (konec 19., počátek 20. století)
Semotanová, Eva; Havelková, Marcela
2011 - český
Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary landscape. Témata: co je průmyslová krajina, jak se měnila od poloviny do konce 20. století a jakou stopu zanechaly tyto procesy v krajině dnešní. Klíčová slova: průmyslová krajina; kulturní dědictví; Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie; průmysl; geografie průmyslu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Průmysl v české krajině na mapách 1:75 000: (konec 19., počátek 20. století)

Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary ...

Semotanová, Eva; Havelková, Marcela
Historický ústav, 2011

Libeň - proměny průmyslové čtvrti
Horčáková, Václava
2011 - český
Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary landscape. Témata: co je průmyslová krajina, jak se měnila od poloviny do konce 20. století a jakou stopu zanechaly tyto procesy v krajině dnešní. Klíčová slova: Industrial Landscape; Cultural Heritage; historie; průmyslové obvody; průmyslové stavby Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Libeň - proměny průmyslové čtvrti

Topics: What is the term industrial landscape, how did it change since mid of the 19th century till 20th century, what are the treates of industrial processes in the contemporary ...

Horčáková, Václava
Historický ústav, 2011

Pražská čtvrť Holešovice
Semotanová, Eva
2010 - český
Klíčová slova: Praha-Holešovice; historie; geografie; Prague-Holešovice; history; geography; historie; městské obvody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pražská čtvrť Holešovice

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2010

Towns in the Czech historical landscape - Image of reconciliation or confrontation?
Semotanová, Eva
2009 - anglický
Klíčová slova: historie; historická geografie; města; history; historical geography; towns; historie; regionální geografie; historická města Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Towns in the Czech historical landscape - Image of reconciliation or confrontation?

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2009

K problematice regionů – časoprostorových průsečíků.
Semotanová, Eva
2008 - český
The author focused on the approach of a historian – historical geographer to the concept and structuring of the topic, research border changes and the size of regions, description of regions on maps and creation of region´s names. Autorka se zabývá postupem historika - historického geografa ke konceptu a strukturování problému, výzkumem hranic a velikostí regionů, popisem regionů na mapách a tvořením názvů regionů. Klíčová slova: regions; history; geography; regiony; historie; geografie; historie; regionální geografie; regionální historie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
K problematice regionů – časoprostorových průsečíků.

The author focused on the approach of a historian – historical geographer to the concept and structuring of the topic, research border changes and the size of regions, description of regions on maps ...

Semotanová, Eva
Historický ústav, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze