Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Model PRISMOD predikující vývoj počtu vězňů
Dušek, Libor; Buonanno, Paolo; Vávra, Jan
2015 - český
Metodika popisuje nově vyvinutý simulační model PRISMOD a software, který jej implementuje. Hlavním účelem modelu je predikovat vývoj v počtu vězňů ve výkonu trestu v České republice během příštích 10 let. Model simuluje počet vězňů pomocí inflow-outflow přístupu na základě vstupních parametrů odhadnutých z detailních statistických dat. Hlavními parametry jsou počet trestných činů, pravděpodobnost obžalování a odsouzení pachatele, pravděpodobnost uložení nepodmíněného trestu, délka trestu, a pravděpodobnost podmíněného propuštění. PRISMOD zohledňuje přeměny podmíněného trestu, přeměny obecně prospěšných prací, a návraty do výkonu trestu po podmíněném propuštění. Vězeňskou populace modeluje separátně dle kategorií trestných činů a typů věznic. The certified methodology describes the newly developed PRISMOD simulation model and the software that implements it. The main purpose of the model is to project the evolution of the sentenced prison population in the Czech Republic over the next 10 years. The model adopts the inflow-outflow approach and models the prison population as a function of the underlying parameters that are estimated from statistical data. The key parameters are the number of crimes recorded, the probability of charges and conviction, probability of a prison sentences, the sentence length, and the probability of parole release from prison. The model also takes into account the prisoners that enter prison upon the probation, parole, or community service violations. The prison population is modeled separately by nine crime categories and by high-security and low-security prisons. Klíčová slova: prison overcrowding; Czech Republic Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Model PRISMOD predikující vývoj počtu vězňů

Metodika popisuje nově vyvinutý simulační model PRISMOD a software, který jej implementuje. Hlavním účelem modelu je predikovat vývoj v počtu vězňů ve výkonu trestu v České republice během příštích 10 ...

Dušek, Libor; Buonanno, Paolo; Vávra, Jan
Národohospodářský ústav, 2015

Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS
Janský, Petr
2013 - český
Tato certifikovaná metodika představuje model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice. Tento mikrosimulační model s názvem DANE (DAně NEpřímé) odhaduje distribuční a rozpočtové dopady především daně z přidané hodnoty (DPH) a v omezené míře spotřebních daní. Simulace dopadů navrhovaných reforem jsou založeny na informacích o těchto daních a o historickém spotřebním chování českých domácností z reprezentativního výběrového šetření Statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu. This certified methodology presents model for evaluation of impact of changes in indrect taxes on households and government budget in the Czech Republic. This microsimulation model called DANE (derived from indirect taxes in Czech) estimates distributional and budget impact especially of value added tax (VAT) and to a limited extent of excise duties. For simulation of proposed reforms, it uses information about indrect taxes and about historical consumption behaviour of Czech households from the representative survey Household budget survey (SRÚ) of the Czech Statistical Office. Klíčová slova: impact evaluation; indirect taxes; Czech Republic Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice s využitím modelu QUAIDS

Tato certifikovaná metodika představuje model pro hodnocení dopadů změn nepřímých daní na domácnosti a veřejné rozpočty v České republice. Tento mikrosimulační model s názvem DANE (DAně NEpřímé) ...

Janský, Petr
Národohospodářský ústav, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze