Počet nalezených dokumentů: 845
Publikováno od do

Numerické optimalizační metody
Lukšan, Ladislav
2024 - český
Tato zpráva popisuje teoretické i praktické vlastnosti numerických metod pro nepodmíněnou optimalizaci. Studují se metody pro obecné i speciální optimalizační úlohy, mezi které patří minimalizace součtu čtverců, součtu absolutních hodnot, maximní hodnoty a dalších nehladkých funkcí. Kromě metod pro standardní úlohy středních rozměrů jsou studovány i metody pro rozsáhlé řídké a strukturované úlohy. Velká pozornost je věnována soustavám nelineárních rovnic.\n Klíčová slova: Numerická optimalizace; nelineární aproximace; systémy nelineárních rovnic; algoritmy Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Numerické optimalizační metody

Tato zpráva popisuje teoretické i praktické vlastnosti numerických metod pro nepodmíněnou optimalizaci. Studují se metody pro obecné i speciální optimalizační úlohy, mezi které patří minimalizace ...

Lukšan, Ladislav
Ústav informatiky, 2024

Epidemiologické modely s agenty
Neruda, Roman
2023 - český
Tento příspěvek je jemným úvodem do problematiky agentních modelů a jejich aplikací v epidemiologickém modelování. Představíme agentní modely jednak z hlediska informatiky, jednak jako nástroj modelování v jiných vědních disciplínách. V příkladové studii ukážeme model s agenty a sociální sítí jejich kontaktů, který slouží pro simulaci vývoje epidemie a vlivu protiepidemických opatření. Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Epidemiologické modely s agenty

Tento příspěvek je jemným úvodem do problematiky agentních modelů a jejich aplikací v epidemiologickém modelování. Představíme agentní modely jednak z hlediska informatiky, jednak jako nástroj ...

Neruda, Roman
Ústav informatiky, 2023

Etika AI: Přehled současné debaty v kontextu energetiky
Černý, David; Trčka, M.; Kolaříková, L.; Hvorecký, J.; Pelikán, Emil; Hříbek, T.; Novotný, D.; Wiedermann, Jiří
2023 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Etika AI: Přehled současné debaty v kontextu energetiky

Černý, David; Trčka, M.; Kolaříková, L.; Hvorecký, J.; Pelikán, Emil; Hříbek, T.; Novotný, D.; Wiedermann, Jiří
Ústav informatiky, 2023

DC 5.3 Odhady kovariancí odhadnutého pole koncentrací
Brabec, Marek; Malý, Marek; Malá, Ivana
2023 - český
BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Výzkumná zpráva č. SS02030031-V95. Praha: ICS CAS, 2023. 22 s. ANOTACE: Obsahem tohoto dokumentu je popis výsledku typu O: SS02030031-V95, Odhady kovariancí odhadnutého prostorového pole koncentrací. Jde o postup odhadu kovariančních parametrů jak samotného latentního Gaussovského prostorového pole, tak o odhad kovariance regresních parametrů v modelu. Dále též formulace modelu malého měřítka vybraného z dříve testovaných variant. Testování algoritmu optimalizace umístění stanic na předvybraném scénáři. Developing estimation of relevant covariance matrix entries for the spatial model as a necessary part for computing pointwise standard errors (as formalizations of local uncertainty for the gridded estimates). They, in turn are precursors for optimization algorithms aimed at measurement network design problems (location of added and/or deleted measurement points). Klíčová slova: spatial estimation; covariances; uncertainty Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
DC 5.3 Odhady kovariancí odhadnutého pole koncentrací

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Výzkumná zpráva č. SS02030031-V95. Praha: ICS CAS, 2023. 22 s. ANOTACE: Obsahem tohoto dokumentu je popis výsledku typu O: SS02030031-V95, Odhady kovariancí odhadnutého ...

Brabec, Marek; Malý, Marek; Malá, Ivana
Ústav informatiky, 2023

Interaktivní nástroj pro podporu vyhodnocování dat ze standardizovaných testů
Martinková, Patrícia; Potužníková, E.; Netík, Jan
2022 - český
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2022 - (Švaříček, R., Voňková, H.), s. 29-31. ISBN 978-80-280-0090-5. [ČAPV 2022: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu /30./. Babice / virtual (CZ), 29.08.2022-31.08.2022]. ABSTRAKT: V příspěvku představujeme možnosti využití modulu interaktivního nástroje pro vyhodnocování dat ze znalostních testů na příkladu dat z maturitní zkoušky z matematiky. Představujeme metody pro detekci odlišného fungování položek pro různé typy škol nebo pro porovnání vybrané školy s ostatními. Ukazujeme, že nástroj má potenciál přispět k informovanému využívání dat z testování a rozhodování na úrovni škol i vzdělávací politiky. In this work, we present features of an interactive tool module for supporting analyses of data from achievement tests by presenting an example of data from the Matura (graduation) exam in mathematics. We present methods for detection of different functioning of items for different types of school, or for comparison of a selected school with other schools. We show that the tool has a potential to help with informed use of achievement test data and to support decision making on both the school and the system levels. Klíčová slova: achievement tests; group differences; interactive tool Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Interaktivní nástroj pro podporu vyhodnocování dat ze standardizovaných testů

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2022 ...

Martinková, Patrícia; Potužníková, E.; Netík, Jan
Ústav informatiky, 2022

A Measure of Variability WIthin Parametric Families of Continuous Distributions
Fabián, Zdeněk
2022 - anglický
A continuous probability measure on an open interval of the real line induces in it a unique geometry, "center of gravity" of which is the typical value of the distribution. In the paper is identified a score variance as a finite measure of variability of distributions with respect to the typical value and discussed its properties and methods of estimation. Itroducing a generalized Rao distance in the sample space one can appraise the precision of the estimate of the typical value. Klíčová slova: scalar-valued score; score mean; score variance; distance in the sample space Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
A Measure of Variability WIthin Parametric Families of Continuous Distributions

A continuous probability measure on an open interval of the real line induces in it a unique geometry, "center of gravity" of which is the typical value of the distribution. In the paper is identified ...

Fabián, Zdeněk
Ústav informatiky, 2022

Score correlation for skewed distributions
Fabián, Zdeněk
2022 - anglický
Based on the new concept of the scalar-valued score function of continuous distributions we introduce the score correlation coefficient ”tai-lored” to the assumed probabilistic model and study its properties by means of simulation experiments. It appeared that the new correlation method is useful for enormously skewed distributions. Klíčová slova: Scalar-valued score; score coefficient of variation; Monte Carlo Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Score correlation for skewed distributions

Based on the new concept of the scalar-valued score function of continuous distributions we introduce the score correlation coefficient ”tai-lored” to the assumed probabilistic model and study its ...

Fabián, Zdeněk
Ústav informatiky, 2022

Introduction to statistical inference based on scalar-valued scores
Fabián, Zdeněk
2022 - anglický
In the report we maintain consistently the following point of view: Given a continuous model, there are not the observed values, which are to be used in probabilistic and statistical considerations, but their ”treated forms”,the values of the scalar-valued score function corresponding to the model. Based on this modified concept of the score function, we develop theory of score random variables, study their geometry and define their new characteristics, finite even in cases of heavy-tailed models. A generalization for parametric families provides a new approach to parametric point estimation. Klíčová slova: continuous distributions; score mean; score variance; score moment estimation method; score distance Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Introduction to statistical inference based on scalar-valued scores

In the report we maintain consistently the following point of view: Given a continuous model, there are not the observed values, which are to be used in probabilistic and statistical considerations, ...

Fabián, Zdeněk
Ústav informatiky, 2022

Scalar-Valued Score Functions and their use in Parametric Estimation
Fabián, Zdeněk
2022 - anglický
In the paper we describe and explain a new direction in probabilistic and statistical reasoning, the approach based on scalar-valued score functions of continuous random variables. We show basic properties of score functions of standard distributions, generalize the approach for parametric families and show how to use them for solutions of problems of parametric statistics. Klíčová slova: core random variable; score mean; score variance; score distance; score correlation Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Scalar-Valued Score Functions and their use in Parametric Estimation

In the paper we describe and explain a new direction in probabilistic and statistical reasoning, the approach based on scalar-valued score functions of continuous random variables. We show basic ...

Fabián, Zdeněk
Ústav informatiky, 2022

A New Look to Information and Uncertainty of Continuous Distributions
Fabián, Zdeněk
2022 - anglický
We define information and uncertainty function of a family of continuous distributions. Their values are relative information and uncertainty of an observation from the given parametric family, their mean values are the generalized Fisher information and a new measure of variability, the score variance. In a series of examples we show why to use new concepts instead of the differential entropy. Klíčová slova: Differential entropy; information function; uncertainty function; mean information of distribution Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
A New Look to Information and Uncertainty of Continuous Distributions

We define information and uncertainty function of a family of continuous distributions. Their values are relative information and uncertainty of an observation from the given parametric family, their ...

Fabián, Zdeněk
Ústav informatiky, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze