Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

Mikropropagace jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.)
Šedivá, Jana; Havrdová, Ludmila; Maršík, Petr
2017 - český
Cílem metodiky je poskytnout optimalizovaný postup mikropropagace jasanu ztepilého, který může podpořit produkci jeho elitních genotypů s vyšším stupněm tolerance vůči invaznímu houbovému patogenu Hymenoscypus fraxineus způsobujícímu našim domácím druhům jasanu (Fraxinus excelsior a F. angustifolia) tzv. nekrózu jasanů (v Evropě známá jako „ash dieback“). Metodika zahrnuje dva ucelené in vitro množitelské postupy, které vychází buď z juvenilního rostlinného materiálu (ze semen) nebo z dospělých stromů s použitím vrcholových pupenů. The aim of the methodology is to provide an optimized process of micropropagation of common ash, which can support the production of its elite genotypes with a higher degree of tolerance to the invasive fungal pathogen Hymenoscypus fraxineus causing our domestic species of ash (Fraxinus excelsior and F. angustifolia) so called necrosis of ashes (known in Europe as " ash dieback "). The methodology includes two integrated in vitro propagation techniques, which are based either on juvenile plant material (from seeds) or on adult trees using apical buds. Klíčová slova: Fraxinus excelsior; mikropropagace; organogeneze; rezistence; Hymenoscyphus fraxineus; Fraxinus excelsior; micropropagation; organogenesis; resistance; Hymenoscyphus fraxineus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mikropropagace jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.)

Cílem metodiky je poskytnout optimalizovaný postup mikropropagace jasanu ztepilého, který může podpořit produkci jeho elitních genotypů s vyšším stupněm tolerance vůči invaznímu houbovému patogenu ...

Šedivá, Jana; Havrdová, Ludmila; Maršík, Petr
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze