Počet nalezených dokumentů: 9
Publikováno od do

Vliv vysychání během manipulace na růst sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré
Leugner, Jan; Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
2013 - český
Klíčová slova: smrk ztepilý; jedle bělokorá; sadební materiál; vysychání; Norway spruce; silver fir; planting stock; dessication; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv vysychání během manipulace na růst sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré

Leugner, Jan; Jurásek, Antonín; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách
Leugner, Jan; Jurásek, Antonín
2013 - český
Klíčová slova: smrk ztepilý; mladé porosty; výchova; horské oblasti; Norway spruce; young stands; thinning; mountains; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zásady pro první výchovný zásah v mladých porostech smrku v horských polohách

Leugner, Jan; Jurásek, Antonín
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

První výsledky z výchovy směsí douglasky tisolisté
Dušek, David; Novák, Jiří; Slodičák, Marian
2013 - český
Klíčová slova: douglaska tisolistá; porostní výchova; smíšené porosty; Douglas-fir; thinning; mixed species composition; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
První výsledky z výchovy směsí douglasky tisolisté

Dušek, David; Novák, Jiří; Slodičák, Marian
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré
Bezděčková, Lena
2013 - český
Klíčová slova: jedle bělokorá; klíčivost; vzcházivost; stratifikace; dormance; silver fir; germination; emergence; stratification; dormancy; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv předosevní přípravy na klíčivost a vzcházivost semen jedle bělokoré

Bezděčková, Lena
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Množství opadu v různě vychovávaných mladých borových porostech
Novák, Jiří; Dušek, David; Slodičák, Marian
2013 - český
Klíčová slova: borovice lesní; opad; výchova; klimatické faktory; Scots pine; litter-fall; thinning; climatic factors; lesní hospodářství; lesní porosty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Množství opadu v různě vychovávaných mladých borových porostech

Novák, Jiří; Dušek, David; Slodičák, Marian
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách
Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Špulák, Ondřej; Kuneš, Ivan
2013 - český
Klíčová slova: obnova lesa; Jizerské hory; lesní dřeviny; prosperita; forest regeneration; the Jizera Mountains; forest tree species; prosperity of tree species; lesní hospodářství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkumný demonstrační objekt Jizerka, 23 let zkušeností s prosperitou dřevin v horských podmínkách

Balcar, Vratislav; Kacálek, Dušan; Špulák, Ondřej; Kuneš, Ivan
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Změny délky stínu stromu
Souček, Jiří
2013 - český
Klíčová slova: sluneční záření; délka stínu stromu; výpočet; solar radiation; tree shade length; calculation; dřeviny; lesní porosty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Změny délky stínu stromu

Souček, Jiří
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Vliv pozdního mrazu na změnu fluorescence chlorofylu sazenic jedle bělokoré v závislosti na způsobu pěstování
Špulák, Ondřej; Martincová, Jarmila
2013 - český
Klíčová slova: jedle bělokorá; rašení; pozdní mráz; poškození; fluorescence chlorofylu; silver fir; sprouting; late frost; damage; chlorophyll fluorescence; lesní hospodářství; dřeviny; jedle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv pozdního mrazu na změnu fluorescence chlorofylu sazenic jedle bělokoré v závislosti na způsobu pěstování

Špulák, Ondřej; Martincová, Jarmila
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

Kvalita odtékajících vod z lesního a zemědělského povodí na základě porovnání vyplavování dusíku
Černohous, Vladimír; Švihla, Vladimír
2013 - český
Klíčová slova: lesní povodí; zemědělské povodí; odtok; kvalita vody; vyplavování dusíku; forest catchment; agriculture catchment; water quality; nitrogen output; jakost vody; jakost; dusík Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kvalita odtékajících vod z lesního a zemědělského povodí na základě porovnání vyplavování dusíku

Černohous, Vladimír; Švihla, Vladimír
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze