Number of found documents: 1
Published from to

Process of Passing of State Final Account in Selected European Countries
Částek, Michal
2007 - Czech
The comparative study discourses the procedure of preparation and passing of State Final Account in various European countries. The study was done with the help of documents sent by national parliaments. Open internet sources and scientific journals were also used. The study describes possible consequences of non-approval of State Final Account and the consequences of irregularities in disposition of public funds. Předložená komparativní studie se věnuje postupu při sestavování a schvalování státních závěrečných účtů ve vybraných evropských zemích. Studie byla zpracována na základě odpovědí národních parlamentů na otázky, které položil Parlamentní institut prostřednictvím databázového systému ECPRD, tak na základě dostupných internetových pramenů a odborné literatury. Studie nastiňuje možné důsledky vyplývající jak z případného neschválení státních závěrečných účtů tak z pochybení státních orgánů při hospodaření s veřejnými prostředky. Keywords: státní závěrečný účet; final government account; state fianl account; státní závěrečný účet Available in a digital repository NRGL
Process of Passing of State Final Account in Selected European Countries

The comparative study discourses the procedure of preparation and passing of State Final Account in various European countries. The study was done with the help of documents sent by national ...

Částek, Michal
Parlamentní institut, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases