Počet nalezených dokumentů: 4
Publikováno od do

Třicet let v služeb objektů kulturního dědictví ve světle statistických dat
Novák, Jaroslav
2019 - český
Pohled na ekonomické postavení tradiční (netržní) části kulturního dědictví zahrnující mimo jiné údaj o velmi nízkém stupni soběstačnosti (v roce 2017 jen necelých 26 %) zvýrazňuje potřebu veřejných výdajů, které pro ni – i přes poměrně příznivé výsledky dosažené v předcházejícím třicetiletém období – mají bez nadsázky existenční význam. Klíčová slova: kulturní dědictví; statistická data; makroekonomická statistika; cultural heritage; statistical data; macroeconomcs statistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Třicet let v služeb objektů kulturního dědictví ve světle statistických dat

Pohled na ekonomické postavení tradiční (netržní) části kulturního dědictví zahrnující mimo jiné údaj o velmi nízkém stupni soběstačnosti (v roce 2017 jen necelých 26 %) zvýrazňuje potřebu veřejných ...

Novák, Jaroslav
NIPOS, 2019

Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2018 - český
Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR. Klíčová slova: kultura a společnost; statistka kultury; kulturní politika; culture and society; statistics on culture; cultural politics; statistika; výdaje; kultura; regionální politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017

Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2018

Analýza vývoje kultury ČR v letech 2000-2013
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2014 - český
Hodnocení vývoje činnosti vybraných kulturních zařízení na území České republiky mezi lety 2000-2013 s jistým důrazem na rouźlišení předcházejícího dopadům světové finanční krize od roku 2007 a navazujícího období zotavování. Široké spektrum kulturních činností bylo zúženo na základě disponibilních dat pocházejících převážně ze statistického zjišťování NIPOS. Analýza se tak zaměřuje na oblast muzeí, galerií, památkových objektů, knihoven, divadel, periodického tisku a neperiodických publikací. Klíčová slova: kultura a společnost; culture and society; statistická data; kultura; muzea; divadlo; památkové objekty; knihovny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza vývoje kultury ČR v letech 2000-2013

Hodnocení vývoje činnosti vybraných kulturních zařízení na území České republiky mezi lety 2000-2013 s jistým důrazem na rouźlišení předcházejícího dopadům světové finanční krize od roku 2007 a ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2014

Evaluace činností organizací poskytujících veřejné služby v oblasti zprostředkování kulturního dědictví
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu; Radová, Jana
2010 - český
Služby kulturních institucí jsou hodnoceny po stránce kvalitativní (odborné), dále z pohledu kvantity či rozsahu poskytované služby a z ekonomické stránky. K zajištění přijatelné míry objektivnosti hodnocení je nutné co nejvíce eliminovat vliv proměnlivých objektivních podmínek. Jsou popsány metody hodnocení u nás i v zahraničí. Klíčová slova: benchmarking; kultura a společnost; benchmarking; culture and society; statistická data; muzea; galerie; statistické metody; standardy; služby Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evaluace činností organizací poskytujících veřejné služby v oblasti zprostředkování kulturního dědictví

Služby kulturních institucí jsou hodnoceny po stránce kvalitativní (odborné), dále z pohledu kvantity či rozsahu poskytované služby a z ekonomické stránky. K zajištění přijatelné míry objektivnosti ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu; Radová, Jana
NIPOS, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze