Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Metodika
Märc, Josef; Erbenová, Dagmar; Novotná, Hana; Řeřicha, Jaroslav; Stehlíková, Monika; Zichová, Lucie
2015 - český
Metodika pro přípravu výstavní části a doprovodný program. Slouží jako podpůrná studie pro řešitele grantových projektů zaměřených na studium soudobé historie s plánovanými výstupy ve formě výstavy (a její putovní části) a ve formě doprovodného lektorského programu s účastí pamětníků. The Methodology for the preparation of an exhibition and an accompanying program. It may serves as the supportive study for an investigator of projects focused on the study of a contemporary history. It helps especially to reach outputs in form of the exhibition and the lecture program. Klíčová slova: metodika; příběhy míst; Národní kulturní identita; soudobé dějiny; lektorský program; Methodology; Stories of places; National and cultural identity; Contemporary history; Teaching program; soudobá historie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika

Metodika pro přípravu výstavní části a doprovodný program. Slouží jako podpůrná studie pro řešitele grantových projektů zaměřených na studium soudobé historie s plánovanými výstupy ve formě výstavy (a ...

Märc, Josef; Erbenová, Dagmar; Novotná, Hana; Řeřicha, Jaroslav; Stehlíková, Monika; Zichová, Lucie
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015

Metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů
Brůna, Vladimír; Větrovská, Barbora; Marek, Zdeněk; Brejcha, Marcel; Frouz, Martin; Frouzová, Martina
2015 - český
Metodika si neklade za cíl obsahově pojmout celou škálu prostorové digitalizace, proto je zúžena na hlavní a v praxi nejvíce využívanou metodu 3D laserového terestrického (pozemního) skenování, využívaného zejména na velké objekty typu hrad, kostel, zámek, budova, kamenosochařské dílo typu sousoší, socha, erb, římsa. Je určena pracovníkům odborných institucí, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, mezi tyto instituce patří především Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a orgány státní památkové péče, dále vysoké a střední školy s akreditovanými obory zaměřené na dokumentaci památek a muzea a galerie výtvarných umění. The objective of the methodology was to cover the field of spatial digitization only partially, and for this reason it was narrowed to the leading method of 3D laser terrestrial scanning, broadly used for large objects such as castles, churches, villas, constructions, stone sculptural objects such as statues, coat of arms, cornice. It is aimed at the researchers and institutions in the field of the cultural heritage protection, the prominent of which is the Ministry of Culture of the Czech Republic, the National Heritage Institute, bodies of the national heritage care, universities and high schools with accredited subjects in documentation of monuments and museums and art galleries. Klíčová slova: metody; digitalizace; dokumentace; vizualizace; památkové objekty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů

Metodika si neklade za cíl obsahově pojmout celou škálu prostorové digitalizace, proto je zúžena na hlavní a v praxi nejvíce využívanou metodu 3D laserového terestrického (pozemního) skenování, ...

Brůna, Vladimír; Větrovská, Barbora; Marek, Zdeněk; Brejcha, Marcel; Frouz, Martin; Frouzová, Martina
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze