Počet nalezených dokumentů: 58081
Publikováno od do

Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery
2024 -
Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. Kvalitativní pojetí experimentů umož ňuje jejich začlenění do výuky na základní i střední škole, a to jak ve formě demonstrační, tak coby náměty na skupinovou žákovskou práci. Klíčová slova: experiment; výuka; fyzika Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery

Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna
2024 -
Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a termogramy. Termogramy slouží k vizualizaci rozdílu v chování mezi modelem jednoskla a dvojskla. Vysvětlení je postaveno na rozdílu v tepelné vodivosti mezi polykarbonátem a vzduchem, spolu s porovnáním měrné tepelné kapacity těchto dvou látek. Výsledky potvrzují, že model dvojskla má nižší tepelné úniky v čase než model jednoskla. Klíčová slova: přenos teplo; jednosklo; dvojsklo Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna

Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Development of a moodle online course for the subject of KMT/GKOB
2024 -
Klíčová slova: online kurz; Moodle; technická dokumentace; technické kreslení; grafická komunikace; online výuka; KMT/GKOB; Pedagogická fakulta; Západočeská univerzita v Plzni Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Development of a moodle online course for the subject of KMT/GKOB

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Firearms in Czech society, defence education at primary school
2024 -
Klíčová slova: střelné zbraně ve společnosti; branná výchova na základní škole; možnosti branné výchovy Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Firearms in Czech society, defence education at primary school

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Make it yourself: catalog of instructions for making didactic aids for the first grade of elementary school
2024 -
Klíčová slova: didaktika pracovních činností; první stupeň základní školy; materiály používané v pracovních činnostech; didaktická pomůcka; inkluzivní vzdělávání; specifické poruchy učení; tvořivost; motivace a pozornost žáků; jemná motorika; katalog Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Make it yourself: catalog of instructions for making didactic aids for the first grade of elementary school

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

The effect of trap type, season and baiting on the visitation of the trapping facility by black game
2024 -
Klíčová slova: sus scrofa; prase divoké; odchyt; past; monitorování; vnadění; fotopast; les; poškození zvěře; hospodaření v lesích Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
The effect of trap type, season and baiting on the visitation of the trapping facility by black game

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Paper foldink tasks – eye-tracking study
2024 -
Klíčová slova: papírové skládanky; eye-tracking; manuální činnosti Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Paper foldink tasks – eye-tracking study

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

School QR workshop
2024 -
Klíčová slova: QR kód; webový návod; bezpečnost práce Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
School QR workshop

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

An outdoor game inspired by game shows and games from various corners of the world
2024 -
Klíčová slova: terénní hra; herní show; zábava; učení hrou; kultura Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
An outdoor game inspired by game shows and games from various corners of the world

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Mobilní aplikace pro včelaře
2024 -
Klíčová slova: včelař; mobilní aplikace; monitorování Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Mobilní aplikace pro včelaře

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze