Počet nalezených dokumentů: 5093
Publikováno od do

Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla
Kuglík, Petr; Mouková, Lucie; Masarykova univerzita.
2014 - český
Klíčová slova: biologie; onkologie; gynekologie a porodnictví; nádory děložního čípku; cervikální intraepiteliální neoplazie; geny myc; amplifikace genu; cytogenetické vyšetření; srovnávací genomová hybridizace; časná detekce nádoru; prekancerózy; progrese nemoci; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla

Kuglík, Petr; Mouková, Lucie; Masarykova univerzita.
Národní lékařská knihovna, 2014

Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci
Horáková, Dagmar; Univerzita Palackého
2014 - český
Klíčová slova: diabetologie; obezitologie; inzulinová rezistence; metabolický syndrom; adiponektin; proteiny vázající mastné kyseliny; epidemiologické studie; časná diagnóza; primární prevence; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci

Horáková, Dagmar; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů peptidu amyloidu ß s některými endogenními látkami v cerebrospinální tekutině
Krištofiková, Zdena; Homola, Jiří; Psychiatrické centrum Praha.
2014 - český
Klíčová slova: neurologie; biologie; Alzheimerova nemoc; amyloidní beta-protein; biologické markery; 17-hydroxysteroiddehydrogenasy; ELISA; biosenzitivní techniky; mezioborová komunikace; výzkum; časná diagnóza; ekonomika lékařská; biologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů peptidu amyloidu ß s některými endogenními látkami v cerebrospinální tekutině

Krištofiková, Zdena; Homola, Jiří; Psychiatrické centrum Praha.
Národní lékařská knihovna, 2014

Optimalizace novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch
Kožich, Viktor; Chrastina, Petr; Univerzita Karlova.
2014 - český
Klíčová slova: vrozené poruchy metabolismu; prenatální diagnóza; tandemová hmotnostní spektrometrie; chromatografie kapalinová; klinické laboratorní techniky; novorozenecký screening; perinatologie a neonatologie; genetika, lékařská genetika; pediatrie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Optimalizace novorozeneckého screeningu dědičných metabolických poruch

Kožich, Viktor; Chrastina, Petr; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií
Marusič, Petr; Kršek, Pavel; Univerzita Karlova.
2014 - český
Klíčová slova: neurologie; neurochirurgie; elektroencefalografie; intrakraniální tlak; záchvaty; epilepsie parciální; léková rezistence; neurochirurgické výkony; signály - zpracování pomocí počítače; magnetická rezonanční tomografie; výsledek terapie; kvalita života; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komplexní analýza intrakraniálního EEG záznamu a identifikace epileptogenní zóny u pacientů s nelezionální farmakorezistentní epilepsií

Marusič, Petr; Kršek, Pavel; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce
Havlíčková, Martina; Marešová, Vilma; Státní zdravotní ústav
2014 - český
Klíčová slova: infekční lékařství; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie; epidemiologie; Influenzavirus A; virus chřipky A - podtyp H3N2; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; virus chřipky A - podtyp H1N1; hemaglutinačně inhibiční test; prospektivní studie; epidemiologické studie; kalcitonin; mutace; genotypizační techniky; C-reaktivní protein; diagnostické techniky molekulární; sekvenční analýza DNA; virologie; antivirové látky; mikrobiologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce

Havlíčková, Martina; Marešová, Vilma; Státní zdravotní ústav
Národní lékařská knihovna, 2014

Účinnost internetového psychoedukačního kognitivně behaviorálního programu u bipolárních pacientů na thymoprofylaxi
Praško, Ján; Látalová, Klára; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: psychiatrie; psychoterapie; bipolární porucha; kognitivně behaviorální terapie; internet; vyučování; výsledek terapie; karbamazepin; lithium; kyselina valproová; srovnávací výzkum účinnosti; interview psychologický; průzkumy a dotazníky; psychiatrie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Účinnost internetového psychoedukačního kognitivně behaviorálního programu u bipolárních pacientů na thymoprofylaxi

Praško, Ján; Látalová, Klára; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení
Smrčka, Martin; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: neurologie; ischemie mozku; mozek - krevní oběh; subarachnoidální krvácení; monitorování fyziologických funkcí; ultrasonografie dopplerovská transkraniální; parciální tlak; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitoring tkáňového kyslíku a CBF v mozku pro detekci a léčbu mozkové ischemie u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení

Smrčka, Martin; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Endoluminální radiofrekvenční ablace tumorů postihujících žlučové cesty
Válek, Vlastimil; Svobodová, Iva; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
2014 - český
Klíčová slova: hepatologie; onkologie; nádory žlučového ústrojí; katetrizační ablace; angioplastika; stenty; prospektivní studie; randomizované kontrolované studie jako téma; lékařství Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Endoluminální radiofrekvenční ablace tumorů postihujících žlučové cesty

Válek, Vlastimil; Svobodová, Iva; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Netradiční způsoby aplikace anestetik v medicíně katastrof
Hess, Ladislav; Málek, Jiří; Institut klinické a experimentální medicíny
2014 - český
Klíčová slova: urgentní lékařství; anesteziologie a intenzivní lékařství; farmacie a farmakologie; farmakoterapie; medicína katastrof; anestetika; způsoby aplikace léků; analgosedace; analgezie; trankvilizéry; experimenty na zvířatech; plazma; ergometrie; fixní kombinace léků; klinické zkoušky jako téma; farmakologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Netradiční způsoby aplikace anestetik v medicíně katastrof

Hess, Ladislav; Málek, Jiří; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze