Počet nalezených dokumentů: 75
Publikováno od do

Výroční zpráva 2021
Gender Studies
2022 - český
Klíčová slova: rovné příležitosti; vzdělávání; historie feminismu; projekty; gender mainstreaming; projects; educational activities; history of feminism; equal opportunities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2021

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2022

Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2016
Gender Studies
2017 - český
Klíčová slova: rovné příležitosti; equal opportunities; feministická antropologie; ochrana lidských práv a svobod; rovné odměňování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2016

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2017

Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2015
Gender Studies
2016 - český
Klíčová slova: rovné příležitosti; equal opportunities; feministická antropologie; ochrana lidských práv a svobod; rovné odměňování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2015

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2016

Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele
Kubálková, Petra
2016 - český
Klíčová slova: vedení lidí; profesní kariéra; feministické hnutí; společnost; profese; slaďování pracovního a osobního života Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele

Kubálková, Petra
Gender Studies, o.p.s., 2016

Gender Studies Noviny
Gender Studies
2015 - český
Klíčová slova: rovné odměňování; sociální role; feministická antropologie; rodičovství; mateřská dovolená; rodičovská dovolená; společenský systém Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gender Studies Noviny

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2015

Ekonomické náklady mateřství
Hašková, Hana; Křížková, Alena; Dudová, Radka
2015 - český
Klíčová slova: spojovací součásti; rodičovství; trh práce; genderové role; ekonomika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ekonomické náklady mateřství

Hašková, Hana; Křížková, Alena; Dudová, Radka
Gender Studies, o.p.s., 2015

Hlavou to nešlo
Gender Studies; Photon
2015 - český
Klíčová slova: skleněný strop; glass ceiling; sexismus; trh práce; feministická antropologie; rovné odměňování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hlavou to nešlo

Gender Studies; Photon
Gender Studies, o.p.s., 2015

Závěrečná zpráva
Dlouhá, Marie
2015 - český
Klíčová slova: výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet; genderové role Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Závěrečná zpráva

Dlouhá, Marie
Gender Studies, o.p.s., 2015

Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2014
Gender Studies
2015 - český
Klíčová slova: rovné příležitosti; equal opportunities; feministická antropologie; ochrana lidských práv a svobod; rovné odměňování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2014

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2015

Genderová analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích
Dlouhá, Marie
2015 - český
Klíčová slova: feministická antropologie; počítačová kriminalita; počítačová bezpečnost; internet; výpočetní technika; virtuální realita; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Genderová analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích

Dlouhá, Marie
Gender Studies, o.p.s., 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze