Počet nalezených dokumentů: 30
Publikováno od do

Činnost CENIA, české informační agentury životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2016 - český
Leták seznamuje s hlavním posláním agentury CENIA v oblasti životního prostředí a s činností jejích jednotlivých oddělení. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Činnost CENIA, české informační agentury životního prostředí

Leták seznamuje s hlavním posláním agentury CENIA v oblasti životního prostředí a s činností jejích jednotlivých oddělení.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2016

Zpráva o životním prostředí České republiky 2015, Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky 2015, Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2016 - český
Leták přináší informaci o hlavních publikačních výstupech CENIA, kterými jsou Zpráva o životním prostředí České republiky, Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky a Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Leták shrnuje nejdůležitější zjištění za rok 2015 v rámci problematiky jednotlivých oblastí životního prostředí. The leaflet brings information about main CENIA publications, i.e. Report on the Environment of the Czech Republic, Reports on the Environment in the Regions of the Czech Republic and Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic. The leaflet sums up the most important findings for the year 2015 within the environmental issues. Klíčová slova: životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o životním prostředí České republiky 2015, Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky 2015, Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2015

Leták přináší informaci o hlavních publikačních výstupech CENIA, kterými jsou Zpráva o životním prostředí České republiky, Zprávy o životním prostředí v krajích České republiky a Statistická ročenka ...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2016

Činnost CENIA, české informační agentury životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2014 - český
Leták seznamuje s hlavními činnostmi agentury CENIA v oblasti životního prostředí. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Činnost CENIA, české informační agentury životního prostředí

Leták seznamuje s hlavními činnostmi agentury CENIA v oblasti životního prostředí.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2014

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - český
Klíčová slova: ISPOP; ISPOP; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Zelená domácnost
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - český
Klíčová slova: ekoznačení; ecolabelling; životní prostředí; domácnost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zelená domácnost

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Zelený úřad
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - český
Klíčová slova: kancelář; ekoznačení; office; ecolabelling; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zelený úřad

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Zelený hotel a kemp
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - český
Klíčová slova: kemp; ekoznačení; camp; ecolabelling; životní prostředí; služby; hotely Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zelený hotel a kemp

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Environmentální značení
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - český
Klíčová slova: ekoznačení; ecolabelling; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Environmentální značení

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Zelené nakupování
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2010 - český
Klíčová slova: ekoznačení; ecolabelling; životní prostředí; prodej Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zelené nakupování

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2010

Čistší produkce
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2008 - český
Klíčová slova: čistší produkce; cleaner production; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čistší produkce

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze