Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 452
Publikováno od do

Využití metod DPZ pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů
Polák, Mojmír; Doubrava, Pavel; Brzková, Lucie; Seidlová, Jana
2023 - český
Klíčová slova: hyperspektrální data; azbestové střechy; hyperspectral data; asbestos roofs; Linear Spectral Unmixing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití metod DPZ pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů

Polák, Mojmír; Doubrava, Pavel; Brzková, Lucie; Seidlová, Jana
CENIA, 2023

Laboratoř dálkového průzkumu – možnosti využití DPZ
Polák, Mojmír
2023 - český
Klíčová slova: hyperspektrální data; azbestové střechy; hyperspectral data; asbestos roofs; Linear Spectral Unmixing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Laboratoř dálkového průzkumu – možnosti využití DPZ

Polák, Mojmír
CENIA, 2023

Složitý svět jedním číslem aneb Česko v indexech
Čermáková, Eva; Grešlová, Petra; Kochová, Tereza; Mertl, Jan; Pokorný, Jan; Přech, Jiří; Svirskyi, Volodymyr; Vlčková, Václava; Havránek, Miroslav; Koblížková, Edita; Hejná, Lenka
2023 - český
Publikace přináší přehled nejznámějších indexů, pomocí nichž hodnotí pokroky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ve světle dosahování udržitelnosti ve všech jejích pilířích – v environmentálním, sociálním i ekonomickém. Stav a vývoj v Česku je ukázán jednak pomocí skóre patnácti vybraných indexů a porovnáním s žádoucím stavem, tak i v rámci zemí Evropské unie a celého světa. Cílem knihy je najít odpovědi na otázky, jak Česko čelí komplexním výzvám nejen v oblasti životního prostředí, ale i v kontextu sociálně-ekonomickém. Jinými slovy, jaká je kvalita života či ekonomický vývoj, jelikož lidská společnost, její ekonomika a přírodní sféra fungují jako ucelený a propojený systém vzájemných interakcí. Jako nástroj pro mapování situace využívá hodnocení pomocí indexů, protože je u nich výrazná snaha o komplexní propojení nejrůznějších témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, ve skutečnosti se však navzájem výrazně ovlivňují. Pořadí Česka se v mezinárodním srovnání u jednotlivých indexů liší v závislosti na zvoleném tématu, metodě výpočtu a vstupních datech. Jejich pochopení napomáhá uvedení silných a slabých stránek indexu a popisu, jak jsou jednotlivé indexy konstruovány – které indikátory a vstupní data do jejich výpočtu vstupují i popis metodiky výpočtu. Klíčová slova: indexy; indikátory; udržitelný vývoj; udržitelnost; dosahování udržitelnosti; sociální pilíř; ekonomický pilíř; environmentální pilíř; indexes; indicators; sustainable development; sustainability; achieving sustainability; social pillar; economic pillar; environmental pillar Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Složitý svět jedním číslem aneb Česko v indexech

Publikace přináší přehled nejznámějších indexů, pomocí nichž hodnotí pokroky v nejrůznějších oblastech lidské činnosti ve světle dosahování udržitelnosti ve všech jejích pilířích – v environmentálním, ...

Čermáková, Eva; Grešlová, Petra; Kochová, Tereza; Mertl, Jan; Pokorný, Jan; Přech, Jiří; Svirskyi, Volodymyr; Vlčková, Václava; Havránek, Miroslav; Koblížková, Edita; Hejná, Lenka
CENIA, 2023

Klimatická rizika – přírodní požáry a jejich mapování metodami DPZ
Polák, Mojmír; Seidlová, Jana; Brzková, Lucie; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; požár; satelity; remote sensing data; fires; satellites Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Klimatická rizika – přírodní požáry a jejich mapování metodami DPZ

Polák, Mojmír; Seidlová, Jana; Brzková, Lucie; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních
Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Landsat 8; Sentinel-2; remote sensing data; Landsat 8; Sentinel-2 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních

Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství
Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Brzková, Lucie; Polák, Mojmír; Doubrava, Pavel
2022 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel-1; satelity; remote sensing data; Sentinel-1; satellites Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využitelnost radarového vegetačního indexu RVI4S1 v zemědělství

Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Brzková, Lucie; Polák, Mojmír; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Odhad vlivu stínící vegetace na solární potenciál střech prostřednictvím lidarových dat
Brzková, Lucie; Seidlová, Jana; Polák, Mojmír; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Lidar; satelity; remote sensing data; Lidar; satellites Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odhad vlivu stínící vegetace na solární potenciál střech prostřednictvím lidarových dat

Brzková, Lucie; Seidlová, Jana; Polák, Mojmír; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Monitoring kontaminovaných míst
Seidlová, Jana; Doubrava, Pavel
2022 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; skládky; změny; remote sensing data; landfills; changes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitoring kontaminovaných míst

Seidlová, Jana; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

Stavební a demoliční odpady
Polák, Mojmír
2022 - český
Klíčová slova: hyperspektrální data; azbestové střechy; hyperspectral data; asbestos roofs; Linear Spectral Unmixing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stavební a demoliční odpady

Polák, Mojmír
CENIA, 2022

Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních
Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
2022 - český
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Landsat 8; Sentinel-2; remote sensing data; Landsat 8; Sentinel-2 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních

Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří; Doubrava, Pavel
CENIA, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze