Počet nalezených dokumentů: 501
Publikováno od do

Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu
Velek, Luboš
2023 - český
Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století. The study analyses the emergence of the term “výtečník” and its transformations in Czech politics and culture in the 19th and 20th centuries. Klíčová slova: political culture; Bohemia, patriotic society; Habsburg monarchy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu

Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století....

Velek, Luboš
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Patočka František. Inventář [1900]–1985
Martinovská, Soňa
2023 - český
Klíčová slova: František Patočka; personal fond Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Patočka František. Inventář [1900]–1985

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Wurmová Jindřiška. Inventář osobního fondu
Květová, Miroslava
2023 - český
Klíčová slova: Jindřiška Wurmová; personal fond Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Wurmová Jindřiška. Inventář osobního fondu

Květová, Miroslava
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Krajina Vladimír. Inventář osobního fondu [1953]–[1993]
Martinovská, Soňa
2023 - český
Klíčová slova: Vladimír Krajina; personal fond Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Krajina Vladimír. Inventář osobního fondu [1953]–[1993]

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Savinkov Nikolaj Viktorovič. Inventář osobního fondu 1905–[1984]
Martinovská, Soňa
2023 - český
Klíčová slova: Nikolaj Viktorovič Savinkov; personal fond Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Savinkov Nikolaj Viktorovič. Inventář osobního fondu 1905–[1984]

Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Štoll Čestmír. Inventář osobního fondu 1912–1982
Josefovičová, Milena; Martinovská, Soňa
2023 - český
Klíčová slova: Čestmír Štoll; personal fond Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Štoll Čestmír. Inventář osobního fondu 1912–1982

Josefovičová, Milena; Martinovská, Soňa
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Středověké sepulkrálie kláštera obutých augustiniánů v Domažlicích očima barokních klášterních historiografů
Hrdinová, Martina
2022 - český
V řádovém archivu Provincialátu řádu obutých augustiniánů v Praze byl v rukopise Liber benefactorum Ecclesiae (Národní archiv, fond Augustiniáni obutí – Provincialát a konvent Praha, č. kn. 97) z let 1680 až 1735 nalezen soupis sepulkrálních a nápisových památek v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích z roku 1708. Jeho autorem byl augustiniánský historiograf Valentina Weidnera (1658–1736). Soupis obsahuje popis, vyobrazení a komentáře ke 13 památkám, z nichž jsou tři středověkého původu – znakový náhrobník Jana z Rožmitálu (†1430), Racka Rýzmberského z Janovic (†1461) a neznámého muže (15.-16. stol.). Pomocí těchto nově objevených barokních textů lze rekonstruovat nápisy a vzhled dvou nejstarších sepulkrálních památek, kterých torza byla v 80. letech 20. století znovuobjevena v presbytáři klášterního kostela. Příspěvek se zaměřuje rovněž na způsob práce klášterních kronikářů s epigrafickými a heraldickými prameny a také na důvody jejich zájmu o tento druh památek. In the monastic archive of the Provincial Office of the Calced Augustinians in Prague, the manuscript Liber benefactorum Ecclesiae (National Archive, fonds Calced Augustinians, Prague, no. 97) from 1680–1735 revealed a list of sepulchral relics in the monastic Church of the Assumption of the Virgin in Domažlice from 1708. The list was made by the Augustinian historiographer Valentin Weidner (1658–1736) and it includes descriptions and illustrations for 13 monuments of which three date from the Middle Ages – the headstones of Jan of Rožmitál (†1480), Racek Rýzmberský of Janovice (†1461), and an unknown man (15th–16th century). These newly discovered Baroque texts facilitate the reconstruction of inscriptions and the appearance of sepulchral monuments whose fragments were re-discovered in the 1980s. The paper further focuses on the methods of monastic chroniclers used for epigraphy and heraldry sources and also on the reasons behind their interest in this type of monument. Klíčová slova: sepulchral monuments; Domažlice, Czech Republic; Augustinians Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Středověké sepulkrálie kláštera obutých augustiniánů v Domažlicích očima barokních klášterních historiografů

V řádovém archivu Provincialátu řádu obutých augustiniánů v Praze byl v rukopise Liber benefactorum Ecclesiae (Národní archiv, fond Augustiniáni obutí – Provincialát a konvent Praha, č. kn. 97) z let ...

Hrdinová, Martina
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Nejedlý Zdeněk (Roman Nejedlý a jeho rodina). Inventář
Kábová, Hana
2022 - český
Klíčová slova: Zdeněk Nejedlý; Roman Nejedlý; archival papers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Nejedlý Zdeněk (Roman Nejedlý a jeho rodina). Inventář

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Ferdinand Stiebitz. Inventář osobního fondu
Bahenská, Marie
2022 - český
Klíčová slova: Ferdinand Stiebitz; personal papers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ferdinand Stiebitz. Inventář osobního fondu

Bahenská, Marie
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV. Inventář archivního fondu
Mádlová, Vlasta
2022 - český
Inventář archivního fondu popisuje dokumenty z činnosti ústavu a jeho předchůdců z let 1955–1993. The inventory of the archive fund describes documents from the activities of the Institute and its predecessors in the years 1955–1993. Klíčová slova: Institute of Nuclear Biology and Rachiochemistry of the CSAS; archival fond Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV. Inventář archivního fondu

Inventář archivního fondu popisuje dokumenty z činnosti ústavu a jeho předchůdců z let 1955–1993....

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze