Počet nalezených dokumentů: 21
Publikováno od do

Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her
Tisoň, David
2013 - český
Práce se snaží uchopit fenomén procyklického chování oligopolního bankovního sektoru pomocí modelů teorií her. Simulace je založena na Bayesovské hře, která modeluje prostředí konfliktní situace s nedokonalými informacemi. Výsledek implikuje, že dominantní bankovní strategií, bez ohledu na jednání ostatních hráčů, je právě agresivní strategie s nízkou averzí k riziku a tedy volba rizikovějšího a potenciálně výnosnějšího portfolia v době ekonomické prosperity. Vedle již známých příčin procykličnosti, vstupuje do hry taktéž rivalita oligopolistů. Závěr práce nabízí východisko v podobě otevřených bankovních kartelů (kooperujícího oligopolu) za účelem koordinace strategie. Cílem může být volba vhodné úvěrové expanze bankovního systému (vice versa úvěrové restrikce) s přijatelným ziskem a rizikem pro banky a únosnými podmínkami pro dlužníky vhodné pro daný ekonomický cyklus. The paper tries to grasp the phenomenon of procyclical behavior of oligopolistic banking sector using game theory models. The simulation is based on a Bayesian game that models the environment of a conflict situation with imperfect information. The result implies that the dominant bank strategy, regardless of the actions of other players, is very aggressive strategy with low risk aversion and therefore the choice of riskier and potentially more profitable portfolio in times of economic prosperity. In addition to the known causes of procyclicality comes into play also the oligopolist rivalry. Conclusion the paper provides is a starting point in the form of open banking cartels (co-operating oligopoly) to coordinate strategy. The goal may be appropriate choice of credit expansion of the banking system (credit restrictions vice versa) with an acceptable profit and risk for banks and manageable terms for borrowers suitable for the economic cycle. Klíčová slova: procyklické chování; oligopol; Bayesovská hra; precyclical behavior; oligopoly; Bayesian game Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her

Práce se snaží uchopit fenomén procyklického chování oligopolního bankovního sektoru pomocí modelů teorií her. Simulace je založena na Bayesovské hře, která modeluje prostředí konfliktní situace s ...

Tisoň, David
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Problematika ICT ve vzdělávání
Půbalová, Ludmila
2012 - český
Klíčová slova: počítačem podporovaná výuka; informační technologie; komunikační technologie; informační gramotnost; informační bezpečnost; vzdělávací projekty; Česko; sborníky konferencí; computer-aided learning; information technology; communication technology; information literacy; information security; educational projects; Czechia; proceedings of conferences; informační gramotnost; technologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika ICT ve vzdělávání

Půbalová, Ludmila
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol
Půbalová, Ludmila
2012 - český
Klíčová slova: projektový management; management školy; Česko; sborníky konferencí; project management; school; Czechia; proceedings of conferences; projektový management; management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol

Půbalová, Ludmila
Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012

Úvod do teorie kontextuálních her
Kosička, Tomáš
2010 - český
Klíčová slova: teorie kontextuálních her; theory of contextual games; teorie her; teorie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úvod do teorie kontextuálních her

Kosička, Tomáš
Vysoká škola finanční a správní, 2010

Utopie moderny : Zlín : mezinárodní symposium 19. - 23. května 2009 Praha - Zlín
2009 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Utopie moderny : Zlín : mezinárodní symposium 19. - 23. května 2009 Praha - Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Obuv v historii : sborník materiálů z V. konference Zlín 15. - 17. října 2007 = The shoes in history : proceedings from the fifth international conference Zlin 15th to 17th October 2007
2009 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Obuv v historii : sborník materiálů z V. konference Zlín 15. - 17. října 2007 = The shoes in history : proceedings from the fifth international conference Zlin 15th to 17th October 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy conference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008 : Zlín, 10. dubna 2008
2008 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy conference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008 : Zlín, 10. dubna 2008

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 12. dubna 2007
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 12. dubna 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference Zlín 2. – 3. května 2007
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference Zlín 2. – 3. května 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze