Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 20
Publikováno od do

Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 6
Národní archiv
2020 - český
V Informačním listu zmiňujeme problematiku převodu komponent do výstupních datových formátů v případě informačních systémů pro správu dokumentů, otázku povinných údajů transakčního protokolu a pravidla pro metadata komponent v balíčku SIP. Klíčová slova: archivnictví; elektronické zdroje; elektronický systém spisové služby; ESSL; oborové informační systémy; spisová služba; branch information systems; EDRMS; electronic document and records management system electronic sources; keeping archives; records management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 6

V Informačním listu zmiňujeme problematiku převodu komponent do výstupních datových formátů v případě informačních systémů pro správu dokumentů, otázku povinných údajů transakčního protokolu a ...

Národní archiv
Národní archiv, 2020

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2019
Národní archiv; Drašarová, Eva
2020 - český
Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2019. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Klíčová slova: archivnictví; archiválie; digitalizace informačních zdrojů; keeping archives; archival records; digitization of information resources Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2019

Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2019. Obsahuje publikační činnost Národního archivu.

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2020

Voskové směsi pro restaurování historických voskových pečetí
Bílková, Lenka; Bartl, Benjamin; Urbánek, Štěpán; Zapletal, Martin; Holakovská, Libuše
2020 - český
Velké množství historických voskových pečetí se dochovalo ve fragmentovaném stavu, což souvisí se zvýšením tvrdosti a křehkosti, kterému pečetní vosky v průběhu přirozeného stárnutí podléhají. Bezprostřední příčinou mechanických poškození pak bývá neopatrná manipulace nebo nevhodný způsob uložení archiválií. V této metodice jsou porovnány vlastnosti jak tradičních, tak i některých alternativních voskových směsí, které přicházejí v úvahu pro konzervaci a restaurování poškozených pečetí. Cílem je upozornit na přednosti a úskalí použití každé z nich, a usnadnit tak konzervátorům a restaurátorům výběr materiálu, který bude odpovídat jejich konkrétním požadavkům. V kapitole 2 jsou nejprve diskutovány obecné nároky na takové materiály, a to z hlediska technologického, praktického i etického. Kapitola 3 se zabývá vlastnostmi včelího vosku a možnostmi jejich modifikace přídavky dalších látek. V kapitole 4 jsou potom diskutovány nové možnosti, které otevírá použití směsí na bázi vosků fosilních. Kapitoly jsou doplněny o konkrétní příklady a doporučení. A large number of historic wax seals have been preserved in a fragmented state, which is linked to the increase in hardness and brittleness that sealing waxes undergo during natural ageing. The immediate cause of mechanical damage is careless handling or improper storage of archival records. This methodology compares the properties of both traditional and some alternative wax mixtures that are applicable for conservation of damaged seals. The aim is to highlight the advantages and disadvantages of using each of them, making it easier for conservators to choose a material that will meet their specific requirements. Chapter 2 first discusses the general requirements for such materials, from a technological, practical and ethical point of view. Chapter 3 deals with the properties of beeswax and the possibilities of their modification by the addition of other substances. Chapter 4 then discusses the new possibilities that open up the use of fossil wax mixtures. The chapters are supplemented by specific examples and recommendations. Klíčová slova: pečetě; restaurování; včelí vosk; cerezín; mikrokrystalický vosk; stárnutí; fyzikální vlastnosti; seals; beeswax; conservation; ceresin; microcrystalline wax; ageing; physical properties Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Voskové směsi pro restaurování historických voskových pečetí

Velké množství historických voskových pečetí se dochovalo ve fragmentovaném stavu, což souvisí se zvýšením tvrdosti a křehkosti, kterému pečetní vosky v průběhu přirozeného stárnutí podléhají. ...

Bílková, Lenka; Bartl, Benjamin; Urbánek, Štěpán; Zapletal, Martin; Holakovská, Libuše
Národní archiv, 2020

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2018
Národní archiv; Drašarová, Eva
2019 - český
Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2018. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Klíčová slova: archivnictví; archiválie; digitalizace informačních zdrojů; archival records; keeping archives; digitization of information resources Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2018

Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2018. Obsahuje publikační činnost Národního archivu.

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2019

Postup lepení historických voskových pečetí pomocí poly(2-ethyl-2-oxazolinu)
Urbánek, Štěpán; Bartl, Benjamin; Zapletal, Martin; Trejbal, Jiří; Holakovská, Libuše; Bacílková, Bronislava
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Postup lepení historických voskových pečetí pomocí poly(2-ethyl-2-oxazolinu)

Urbánek, Štěpán; Bartl, Benjamin; Zapletal, Martin; Trejbal, Jiří; Holakovská, Libuše; Bacílková, Bronislava
Národní archiv, 2018

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2017
Národní archiv; Drašarová, Eva
2018 - český
The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2017. It contains the publication of the National Archives. Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2017. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Klíčová slova: archiválie; archivnictví; digitalizace informačních zdrojů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2017

The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2017. It contains the publication of the National Archives....

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2018

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2016
Národní archiv; Drašarová, Eva
2017 - český
The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2016. It contains the publication of the National Archives. Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2016. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Klíčová slova: archiválie; archivnictví; digitalizace informačních zdrojů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2016

The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2016. It contains the publication of the National Archives....

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2017

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2015
Národní archiv; Drašarová, Eva
2016 - český
The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2015. It contains the publication of the National Archives. Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2015. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Klíčová slova: výroční zpráva; annual report; archiválie; archivnictví; digitalizace informačních zdrojů; konzervace archiválií; rozpočtové organizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2015

The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2015. It contains the publication of the National Archives....

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2016

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014
Národní archiv; Drašarová, Eva
2015 - český
The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2014. It contains the publication of the National Archives. Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2014. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Klíčová slova: výroční zpráva; annual report; archiválie; archivnictví; digitalizace informačních zdrojů; konzervace archiválií; rozpočtové organizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2014

The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2014. It contains the publication of the National Archives....

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2015

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2013
Národní archiv; Drašarová, Eva
2014 - český
The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2013. It contains the publication of the National Archives. Výroční zpráva Národního archivu popisuje hlavní aktivity této instituce v roce 2013. Obsahuje publikační činnost Národního archivu. Klíčová slova: výroční zpráva; annual report; archiválie; archivnictví; digitalizace informačních zdrojů; konzervace archiválií; rozpočtové organizace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2013

The annual report of the National Archives describes the main activities of this institution in 2013. It contains the publication of the National Archives....

Národní archiv; Drašarová, Eva
Národní archiv, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze