Number of found documents: 12
Published from to

Modern Trends in Waste-to-Energy.
Šyc, Michal
2016 - Czech
Keywords: waste; energy; trends Available at various institutes of the ASCR
Modern Trends in Waste-to-Energy.

Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

The Use of Membrane Processes in the Energy Sector.
Izák, Pavel; Kárászová, Magda; Vejražka, Jiří; Veselý, Václav
2016 - Czech
Keywords: membrane; energy sector Available at various institutes of the ASCR
The Use of Membrane Processes in the Energy Sector.

Izák, Pavel; Kárászová, Magda; Vejražka, Jiří; Veselý, Václav
Ústav chemických procesů, 2016

Thermal Methods for Recovery of Phosphorus.
Šyc, Michal; Pohořelý, Michael; Kruml, Matěj; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Svoboda, Karel
2016 - Czech
Paper is focused on suitable methods of phosphorus recovery from sewage sludge. Pyrolysis of sewage sludge for biochar production seems to be perspective way for non-contaminated sewage sludge from small or medium size municipalities. Sewage sludge incineration with subsequent phosphorus recovery from sewage sludge ash can be suitable and effective solution for large cities. Přednáška byla zaměřena na vhodné termické metody pro získávání fosforu z čistírenských kalů. Ukázána byla jak vhodnost produkce biocharu z čistírenských kalů pomocí pyrolýzy, která je vhodná zejména pro menší ČOV, tak kombinace spalování čistírenského kalu s následnou recyklací fosforu z popela. Přednáška sumarizovala vyvíjené a dostupné technologie u nás i v zahraničí. Keywords: sewage sludge; phosphorus recovery; pyrolysis Available in a digital repository NRGL
Thermal Methods for Recovery of Phosphorus.

Paper is focused on suitable methods of phosphorus recovery from sewage sludge. Pyrolysis of sewage sludge for biochar production seems to be perspective way for non-contaminated sewage sludge from ...

Šyc, Michal; Pohořelý, Michael; Kruml, Matěj; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2016

Modern Methods of Flue Gas Cleaning.
Svoboda, Karel; Hartman, Miloslav
2016 - Czech
Keywords: cleaning; flue gas; new method Available at various institutes of the ASCR
Modern Methods of Flue Gas Cleaning.

Svoboda, Karel; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2016

Combined Production of Electricity and Heat from Biomass by a Gasification Process in the ČR.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.
2016 - Czech
The paper is devoted to a brief description of the state of development of gasification in the Czech Republic. Příspěvek je věnován stručnému popisu stavu vývoje zplyňování v České republice.\n Keywords: heat; biogass; gasification process Available at various institutes of the ASCR
Combined Production of Electricity and Heat from Biomass by a Gasification Process in the ČR.

The paper is devoted to a brief description of the state of development of gasification in the Czech Republic.

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.
Ústav chemických procesů, 2016

Aerosol Chemical Composition Studied by the Aerosol Mass Spectrometry – Identification of Aerosol Emerging during New Year´s Celebration
Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2015 - Czech
This study focused on finding of a marker of presence of aerosol originating during fireworks using aerosol mass spectrometer c-ToF-AMS. During the 48-hour campaign, we observed 4 episodes characterized by increased mass concentration of aerosol. Nonetheless, the main focus was placed on the episode right after the New Year's celebration.The AMS spectrometer enabled to identify fragments originating from fireworks. We found that presence of fireworks aerosol particles leads to a significant increase of the ratio m/z 39 and total organic mass. Since the increase in the fragment m/z 39 is usually connected with an increase in organic matter (i.e. with their relatively small mutual ratio), it is possible to consider the increased value of such ratio as a marker of presence of aerosol pariticles originating from firewords. Tato práce se snažila nalézt ukazatel přítomnosti aerosolu vzniklého během ohňostroje pomocí aerosolového hmotnostního spektrometru c-ToF-AMS. Během 48hodinového měření byly pozorovány 4 epizody vyznačující se zvýšenou hmotnostní koncentrací aerosolu, nicméně hlavní pozornost byla věnována epizodě přímo následující po novoročních oslavách. Spektrometr AMS umožnil identifikovat fragmenty pocházející z ohňostroje. Zjistili jsme, že při přítomnosti aerosolu vzniklého během ohňostroje výrazně stoupne koncentrace poměru fragmentu m/z 39 a celkové organické hmoty. Vzhledem k tomu, že přítomnost zvýšeného množství daného fragmentu je zpravidla spojena se zvýšenou koncentrací organických látek (tj. jejich relativně malým vzájemným poměrem), lze výrazně zvýšenou hodnotu tohoto poměru považovat za ukazatel přítomnosti aerosolu vzniklého při ohňostroji. Keywords: aerosol particles; AMS; PM1 Available in a digital repository NRGL
Aerosol Chemical Composition Studied by the Aerosol Mass Spectrometry – Identification of Aerosol Emerging during New Year´s Celebration

This study focused on finding of a marker of presence of aerosol originating during fireworks using aerosol mass spectrometer c-ToF-AMS. During the 48-hour campaign, we observed 4 episodes ...

Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2015

Preparation of Thin Layers of Ferromagnetic Semiconductors
Koštejn, Martin
2013 - English
The paper reports on the experiments of preparation Mn diluted in Silicon. These materials are potential ferromagnetic semiconductors. Thin layer have been prepared by reactive pulsed laser deposition of Mn target under small pressure of volatile precursor (silane or germane). We estimate initial temperature 1 mn above surface as 1.9 eV. The prepared layers can contain 1-40% of Mn atoms in form of amorphous mixture of Mn and Si or nano-crystallized mixture of Mn and Ge. High temperature annealing or rapid laser annealing is needed for recrystallization of Mn:Si layers. Keywords: room temperature ferromagnetism; pulsed laser deposition; diluted magnetic semiconductors Available in a digital repository NRGL
Preparation of Thin Layers of Ferromagnetic Semiconductors

The paper reports on the experiments of preparation Mn diluted in Silicon. These materials are potential ferromagnetic semiconductors. Thin layer have been prepared by reactive pulsed laser deposition ...

Koštejn, Martin
Ústav chemických procesů, 2013

Preparation of Thin Layers of Ferromagnetic Semiconductors
Koštejn, Martin
2012 - Czech
The paper reports on the experiments of preparation Mn diluted in Silicon. Si:Mn can be a material with the potential of room temperature ferromagnetism. Si:Mn have been prepared by pulsed laser deposition of Mn target under 20 Pa of silane by ArF laser. We estimate initial temperature 1 mm above surface as 1.9 eV. The prepared supersaturated layers contain 11% of manganese atoms, and they are formed by small particles. Diffraction images show no crystallization of Mn or Si, but there are signs of formation of silicides. The prepared material is amorphous or it contains only nanosized crystals below our limit of detection. Electron paramagnetic spectra show unbounded electrons which are needed for ferromagnetic properties. By annealing to 1100 ̊C changes in the crystallization and start of silicon and manganese separation were observed. Příspěvek komentuje experimentální přípravu Mn dopovaného křemíku. Si:Mn může být potenciální materiál s feromagnetickými vlastnostmi za pokojové teploty. Si:Mn bylo připraveno pulzní laserovou depozicí Mn terče při 20Pa SiH4 pomocí ArF laseru. Byla určena počáteční teplota 1mm nad povrchem na 1,9eV. Přpravené přesycené vrstvy obsahují 11% manganu a jsou tvořeny malými částicemi. Difrakční obrazy neukazují žádnou krystalizaci Mn nebo Si. ale jsou v nich náznaky silicidů. Připravený materiál je amorfní nebo se skládá z krystalitů pod limitou detekce. EPR spektra ukazují nevázané elektrony, které jsou nutné pro feromagnetické vlastnosti. Žíháním na 1100C dochází ke změně krystalizace a začíná probíhat separace Si a Mn. Keywords: room temperature ferromagnetism; pulsed laser deposition; diluted magnetic semiconductors Available in a digital repository NRGL
Preparation of Thin Layers of Ferromagnetic Semiconductors

The paper reports on the experiments of preparation Mn diluted in Silicon. Si:Mn can be a material with the potential of room temperature ferromagnetism. Si:Mn have been prepared by pulsed laser ...

Koštejn, Martin
Ústav chemických procesů, 2012

Genetically Modified Microorganisms as Environmental Biosensors
Kuncová, Gabriela
2008 - Czech
Advantages and disadvantages of whole-cell biosensor with gnetically modified cells (GMM) are reviewed. Obecný přehled o výhodách a nevýhodách použití geneticky manipulovaných mikroorganismů (GMM) při konstrukci biosenzorů životního prostředí. Keywords: biosensors; genetically modified microorganisms Available at various institutes of the ASCR
Genetically Modified Microorganisms as Environmental Biosensors

Advantages and disadvantages of whole-cell biosensor with gnetically modified cells (GMM) are reviewed.

Kuncová, Gabriela
Ústav chemických procesů, 2008

Gas Hold-up and Volumetric Mass Transfer Coefficient in Stirred Gas-Liquid Dispersion with Higher Viscosity - Rushton Turbine, Lightnin A315
Zedníková, Mária; Linek, V.; Moucha, T.
2003 - Czech
This contribution deals with gas hold-up and volumetric mass transfer coefficient in stirred gas-liquid dispersion with higher viscosity - rushton turbine, lightnin A315. Zádrž plynu a objemový koeficient přestupu hmoty v mechanicky míchané disperzi kapalina-plyn s vyšší viskozitou - Rushtonova turbína, míchadlo Lightnin A315je obsahem příspěvku Keywords: mass transfer; viscous batch; multi-impeller vessel Available at various institutes of the ASCR
Gas Hold-up and Volumetric Mass Transfer Coefficient in Stirred Gas-Liquid Dispersion with Higher Viscosity - Rushton Turbine, Lightnin A315

This contribution deals with gas hold-up and volumetric mass transfer coefficient in stirred gas-liquid dispersion with higher viscosity - rushton turbine, lightnin A315.

Zedníková, Mária; Linek, V.; Moucha, T.
Ústav chemických procesů, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases