Number of found documents: 16
Published from to

Insect biodiversity on the late domestic refuse dump with special reference to the medically important species and their bioindicator value
Olejníček, Jiří; Gelbič, Ivan
2005 - Czech
Study of insects on the late refuse dump show, that in flora is many protectionist and medical important species. Territory sanitation changed biodiversity and shows, that still is not thanks of possibility of plants in harmfull substances collecting. Studie entomofauny na zrušené skládce ukázala, že vegetace na deponii je domovem ochranářsky i zdravotnicky významných druhů. Asanční práce změnily biodiversitu a ukázalo se, že stále nejsou doceněny schopnosti vegetace i živočichů v eliminaci škodlivin. Keywords: Anopheles maculipennis Available at various institutes of the ASCR
Insect biodiversity on the late domestic refuse dump with special reference to the medically important species and their bioindicator value

Study of insects on the late refuse dump show, that in flora is many protectionist and medical important species. Territory sanitation changed biodiversity and shows, that still is not thanks of ...

Olejníček, Jiří; Gelbič, Ivan
Entomologický ústav, 2005

Leaf-spinning moths (Lepidoptera) feeding on Vaccinium uliginosum L. along an ecological gradient of the Šumava peat bogs
Spitzer, Karel; Bezděk, Aleš; Jaroš, Josef
2004 - Czech
The leaf-spinning moths (Lepidoptera: Tortricidae, Gelechiidae, Chimabachidae and Geometridae) associated with the boreal plant Vaccinium uliginosum L. were investigated in two different peat bogs (Mrtvý Luh near Volary and Chalupská Slať near Borová Lada). During four years (1998-2001) of collecting leaf spinnings, 19 species of moths were recorded from both peat bogs. The occurence of moths was structured along a distinct mesoclimatic gradient. Species closely associated with peat bogs (tyrphobiontic and tyrphophilous taxa) were found to be most abundant in treeless centers of both bogs in comparisonwith marginal parts. Práce se zabývá motýly spřádajícími listy boreální vlochyni (Vaccinium uliginosum L.) z čeledí Tortricidae, Gelechiidae, Chimabachidae a Geometridae na dvou rašeliništích Šumavy (Mrtvý luh u Volar and Chalupská Slať u Borové Lady). V létech 1998-2001 bylo nalezeno 19 druhů na obou rašeliništích, jejich výskyt je strukturován podle zjevného mesoklimatického gradientu. Druhy pevněji vázané na rašeliniště (tyrfobioti a tyrfofilové) jsou ve srovnání s okrajovými partiemi nejhojnější na bezlesých centrech na obou rašeliništích. Keywords: peat bogs; leaf-spinning moths; tyrphobiontic and tyrphophilous species; rašeliny; druhy Available at various institutes of the ASCR
Leaf-spinning moths (Lepidoptera) feeding on Vaccinium uliginosum L. along an ecological gradient of the Šumava peat bogs

The leaf-spinning moths (Lepidoptera: Tortricidae, Gelechiidae, Chimabachidae and Geometridae) associated with the boreal plant Vaccinium uliginosum L. were investigated in two different peat bogs ...

Spitzer, Karel; Bezděk, Aleš; Jaroš, Josef
Entomologický ústav, 2004

Natural enemies of bark beertle Ips typographus
Zelený, Jiří; Lozan, Aurel
2004 - Czech
Totally 49 species of predators and 22 species of parasitoids are contributing to the population regulation of bark beetles, namely Ips typohraphus, in spruce forest of the Czech republic. The most encountered predators of bark beetles in our samples during 1998-2003 were: Thanasimus formicarius (Coleoptera), Medetera signaticornis and Lonchaea bruggueri (Diptera): hymenopteran parasitoids: Coeloides bostrichorum, Dendrosoter middendorfii, Cosmophorus klugii (Braconidae): Rhopalicus tutela, Roptrocerus xylophagorum, Tomicobia seitneri a Dinotiscus eupterus (Pteromalidae). The siricid wasp Ibalia leucospoides (Cynipoidea, Ibaliidae) is recorded too. Studie uvádí přehled 49 druhů predátorů a 22 druhů parazitoidů, kteří se v horských smrčinách České republiky podílejí na snižování populační hustoty kůrovců, především lýkožrouta smrkového (Ips typographus). V letech 1998-2003 byly nejčastějšími bioregulátory kůrovců predátoři: Thanasimus formicarius (Coleoptera), Medetera signaticornis a Lonchaea bruggueri (Diptera): a parazitoidi, Hymenoptera: Coeloides bostrichorum, Dendrosoter middendorfii, Cosmophorus klugii (Braconidae): Rhopalicus tutela, Roptrocerus xylophagorum, Tomicobia seitneri a Dinotiscus eupterus (Pteromalidae). Byl nalezen i parazitoid čel. Siricidae:Ibalia leucospoides (Cynipoidea, Ibaliidae). Keywords: Ips typographus; druhy; šelmy Available at various institutes of the ASCR
Natural enemies of bark beertle Ips typographus

Totally 49 species of predators and 22 species of parasitoids are contributing to the population regulation of bark beetles, namely Ips typohraphus, in spruce forest of the Czech republic. The most ...

Zelený, Jiří; Lozan, Aurel
Entomologický ústav, 2004

Bark beetles (Scolytidae, Coleoptera) on spruce in the Bohemian Forest
Zelený, Jiří; Doležal, Petr
2004 - Czech
The article summarized part of data, that were obtained during 6 years lasting research focused on bark beetles and their natural enemies in the Bohemian Forest (Šumava Mts). 26 species of bark beetles were collected from spruce samples that were brought from Modrava, Srní, Kvilda, Borová Lada etc. Despite many abundant pest species like Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus a Polygraphus polygraphus, also three uncommon species were collected: Pityogenes conjunctus, Pityophthorus micrographus a Xyloterus laeve. These three species may have importance for nature conservation. Studie shrnuje šestiletý výzkum kůrovců a jejich přirozených nepřátel na Šumavě. 26 druhů kůrovců bylo zjištěno na sledovaných lokalitách (např. Modrava, Srní, Kvilda, Borová Lada aj.). Kromě mnoha hojných druhů jako jsou Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus a Polygraphus polygraphus, byly zjištěny také méně běžné druhy Pityogenes conjunctus, Pityophthorus micrographus a Xyloterus laeve, které mohou být významné i z hlediska ochrany přírody. Keywords: Ips typographus; Ips amitinus; druhy; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Bark beetles (Scolytidae, Coleoptera) on spruce in the Bohemian Forest

The article summarized part of data, that were obtained during 6 years lasting research focused on bark beetles and their natural enemies in the Bohemian Forest (Šumava Mts). 26 species of bark ...

Zelený, Jiří; Doležal, Petr
Entomologický ústav, 2004

Updated list of stoneflies (Insecta, Plecoptera) of the Šumava National Park and Protected Landscape Area with regard to their species protection
Soldán, Tomáš
2004 - Czech
Update list of Plecoptera of the area in question consists of 75 species,18 genera and 7 families of the order including 5 species the txonomic status of which is unclear and respective historical records seem to be doubtful. Based on recent data,5 species, namely Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841), Capnopsis schilleri (Rostock, 1892),Rhabdiopteryx acuminata Klapálek,1905,Nemoura sciurus Aubert, 1949 a Nemoura cf. babiagorensis Sowa,1964,are recorded from the Bohemian part of the mountains for the first time. Long-term data originating from the 1950´s of the past century enable to evaluate the status from their protection point of view (red list):3 species are extinct within the whole Czech Republic,5 species are extinct or missing in the Bohemian Forest (=Šumava Mts.) for more then 20 yearch,2 are critically endangered,6 endangered,7 vulnerable and 8 species are near threatened. Further 6 species show data deficiency and remaining 36 species still do not require any treatment. Aktualizovaný seznam pošvatek Šumavy (Plecoptera) zahrnuje 75 druhů (18 druhů a 7 čeledí) včetně druhů s nejasným statutem a v současnosti nepotvrzenými faunistickými daty. Pět druhů, Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841), Capnopsis schilleri (Rostock, 1892), Rhabdiopteryx acuminata Klapálek, 1905, Nemoura sciurus Aubert, 1949 a Nemoura cf. babiagorensis Sowa, 1964, je uváděno ze studované oblasti poprvé. Tři druhy jsou v České republice vyhynulé (poslení nálezy starší než 30 let), dalších 5 druhů je nezvěstných neho vyhynulých, 2 jsou kriticky ohrožené, 6 ohrožených, 6 zranitelných a 8 druhů patří do kategorie téměř ohrožených druhů. U dalších 6 druhů neexistují spolehlivá data o jejich výskytu, zbývajících 36 druhů nevyžaduje zvláštní ošetření. Keywords: Brachyptera monilicornis; Capnopsis schilleri; druhy; chráněné krajinné oblasti Available at various institutes of the ASCR
Updated list of stoneflies (Insecta, Plecoptera) of the Šumava National Park and Protected Landscape Area with regard to their species protection

Update list of Plecoptera of the area in question consists of 75 species,18 genera and 7 families of the order including 5 species the txonomic status of which is unclear and respective historical ...

Soldán, Tomáš
Entomologický ústav, 2004

Neuropteroidea and Mecoptera of the Bohemian Forest
Zelený, Jiří
2004 - Czech
General information is given on the current status of knowledge of Neuropteroidea and Mecoptera in the Czech Bohemian Forest (Šumava Mts.), especially in peatbogs. In the Bohemian Forest, 2 species Megaloptera, 6 species of Raphidioptera, 48 species of Neuroptera (Coniopterygidae 10 species, Osmylidae 1 species, Sisyridae 2 species, Hemerobiidae 22 species, Chrysopidae 12 species and Myrmeleontidae 1 species) and 4 species of Mecoptera are known. The most common species are: Hemerobius pini, Conwentzia pineticola, Coniopteryx pygmaea Wesmaelius quadrifasciatus and Chrysoperla carnea.The species importatnt for the nature conservation and biological diversity are: Phaeostigma major, Puncha ratzeburgi, Aleuropteryx loewii, Coniopteryx esbenpeterseni, Parasemidalis fuscipennis, Osmylus fulvicephalus, Sisyra terminalis, Wesmaelius ravus, Micromus lanosus, Sympherobius pellucidus a Myrmeleon formicarius. Práce doplňuje znalosti neuropteroidního hmyzu (Neuropteroidea) a srpixc (Mecoptera) Šumavy, zejména o druhy nalezené na rašeliništích. Byly zjištěny 2 druhy řádu Megaloptera, 6 druhů řádu Raphidioptera, 48 druhů řádu Neuroptera (Coniopterygidae 10 druhů, Osmylidae 1 druh, Sisyridae 2 druhy, Hemerobiidae 22 druhů, Chrysopidae 12 druhů a Myrmeleontidae 1 druh) a 4 druhy řádu Mecoptera. Nejbežnějšími druhy jsou: Hemerobius pini, Conwentzia pineticola, Coniopteryx pygmaea, Wesmaelius quadrifasciatus a Chrysoperla carnea, druhy důležitými z hlediska ochrany přírody a biodiverzity jsou: Phaeostigma major, Puncha ratzeburgi, Aleuropteryx loewii, Coniopteryx esbenpeterseni, Parasemidalis fuscipennis, Osmylus fulvicephalus, Sisyra terminalis, Wesmaelius ravus, Micromus lanosus, Sympherobius pellucidus a Myrmeleon formicarius. Keywords: Megaloptera; Raphidioptera; Neuroptea; druhy; řády Available at various institutes of the ASCR
Neuropteroidea and Mecoptera of the Bohemian Forest

General information is given on the current status of knowledge of Neuropteroidea and Mecoptera in the Czech Bohemian Forest (Šumava Mts.), especially in peatbogs. In the Bohemian Forest, 2 species ...

Zelený, Jiří
Entomologický ústav, 2004

Biocenological and zoogeografical study od mosquitoes (Diptera, Culicidae) in Morava and Dyje rivers
Gelbič, Ivan; Olejníček, Jiří; Minář, Jan
2003 - Czech
Keywords: biodiversity; ecology; ekologie Available at various institutes of the ASCR
Biocenological and zoogeografical study od mosquitoes (Diptera, Culicidae) in Morava and Dyje rivers

Gelbič, Ivan; Olejníček, Jiří; Minář, Jan
Entomologický ústav, 2003

Digital imaging in Biology and Medicine
Weyda, František
2002 - Czech
Keywords: digital imaging; biologie; lékařství Available at various institutes of the ASCR
Digital imaging in Biology and Medicine

Weyda, František
Entomologický ústav, 2002

Biodiversity and environment of the Novohradské Mouintains, Czech Republic
Papáček, Miroslav
2002 - Czech
Keywords: Biodiversity; Novohradské Mts.; republika; životní prostředí Available at various institutes of the ASCR
Biodiversity and environment of the Novohradské Mouintains, Czech Republic

Papáček, Miroslav
Entomologický ústav, 2002

Field practice as a pedagogical experiment
Papáček, Miroslav
2001 - Czech
Field practice as a pedagogical experiment. Terénní praktikum jako pedagogický experiment. Keywords: language ability; experimenty; praxe Available at various institutes of the ASCR
Field practice as a pedagogical experiment

Field practice as a pedagogical experiment.

Papáček, Miroslav
Entomologický ústav, 2001

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases