Počet nalezených dokumentů: 25
Publikováno od do

BB 400: Ó kráso Země české, vlastenče náš!
Valentová-Bobková, Kateřina; Havlík, J.; Viták, K.
2021 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
BB 400: Ó kráso Země české, vlastenče náš!

Valentová-Bobková, Kateřina; Havlík, J.; Viták, K.
Historický ústav, 2021

X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek II
Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
2013 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek II

Hlavačka, Milan; Řepa, Milan
Historický ústav, 2013

Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii
Pánek, Jaroslav; Procházková, E.
2012 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii

Pánek, Jaroslav; Procházková, E.
Historický ústav, 2012

Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století. Češsko-rossijskije otnošenija v 19-20 vekach
Němeček, Jan; Voráček, Emil
2011 - český
Klíčová slova: History; Czech-Russian Relations; Documents Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století. Češsko-rossijskije otnošenija v 19-20 vekach

Němeček, Jan; Voráček, Emil
Historický ústav, 2011

Dvory a rezidence ve středověku. III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech
Dvořáčková-Malá, Dana
2009 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dvory a rezidence ve středověku. III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech

Dvořáčková-Malá, Dana
Historický ústav, 2009

Dvory a rezidence ve středověku. II. Skladba a kultura dvorské společnosti
Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan
2008 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dvory a rezidence ve středověku. II. Skladba a kultura dvorské společnosti

Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan
Historický ústav, 2008

Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války
Zudová-Lešková, Zlatica
2007 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války

Zudová-Lešková, Zlatica
Historický ústav, 2007

František Alexandr Zach 1807-2007
Hladký, Ladislav; Štěpánek, V.
2007 - český
Sborník z konference k připomenutí 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha – propagátora slovanské vzájemnosti a česko-srbské spolupráce v 19. století, zakladatele srbského vojenského školství a prvního srbského generála. A collection from the conference commemorating the 200th anniversary of the birth of Frantisek Alexandr Zach – a promoter of Slavic reciprocity and the Czech-Serbian collaboration in the 19th century, the founder of the Serbian military school system and the first Serbian general. Klíčová slova: Czechs and Serbs; history; Czech-Serbian relations Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
František Alexandr Zach 1807-2007

Sborník z konference k připomenutí 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha – propagátora slovanské vzájemnosti a česko-srbské spolupráce v 19. století, zakladatele srbského vojenského školství ...

Hladký, Ladislav; Štěpánek, V.
Historický ústav, 2007

Historik v proměnách doby a prostředí
Vlček, Radomír; Hanuš, J.
2007 - český
Trendy profesionalizujícího se dějepisectví v západní a východní Evropě a také v USA. Role vzájemné interakce mezi historikem a dobou, v níž žil, formování historiografických proudů spojených s ideologiemi 19. století, zejména s nacionalismem, ale i otázkami politickými, společenskými a kulturními. Trends in historiography undergoing professionalization in Western and Eastern Europe and the USA. The role of interaction between a historian and the period in which they live; the formation of historiographic streams related to ideologies of the 19th century, especially nationalism, and political, social and cultural issues. Klíčová slova: historiography; 19th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Historik v proměnách doby a prostředí

Trendy profesionalizujícího se dějepisectví v západní a východní Evropě a také v USA. Role vzájemné interakce mezi historikem a dobou, v níž žil, formování historiografických proudů spojených s ...

Vlček, Radomír; Hanuš, J.
Historický ústav, 2007

Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha 28.-29. listopadu 2005
2006 - český
Konference se věnovala politickým, ideologickým, hospodářským, sociálním a kulturním důsledkům francouzského revolučního osvícenství na evropský vývoj v 19. století. The conference was devoted to the impact of French revolutionary Enlightenment on the European development in politics, ideology, economy, society, and culture. Klíčová slova: history; modern Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha 28.-29. listopadu 2005

Konference se věnovala politickým, ideologickým, hospodářským, sociálním a kulturním důsledkům francouzského revolučního osvícenství na evropský vývoj v 19. století....

Historický ústav, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze