Počet nalezených dokumentů: 15
Publikováno od do

Francis Dvorník - Scholar and His Work. Papers read at the international symposium held on the occasion of the 40th anniversary of his demise.
Vavřínek, Vladimír; Melichar, Petra; Čechová, Martina
2018 - anglický
The volume contains the presentations from the international conference Francis Dvorník - Scholar and His Work and the last unfinished work of the scholar, The Conflict between Sacerdotium and Imperium in the Middle Ages. East and West. Klíčová slova: Dvorník, Francis; life; work Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Francis Dvorník - Scholar and His Work. Papers read at the international symposium held on the occasion of the 40th anniversary of his demise.

The volume contains the presentations from the international conference Francis Dvorník - Scholar and His Work and the last unfinished work of the scholar, The Conflict between Sacerdotium and ...

Vavřínek, Vladimír; Melichar, Petra; Čechová, Martina
Slovanský ústav, 2018

Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016
Niševa, Božana; Blažek, David; Krejčířová, Iveta; Skwarska, Karolína; Šlaufová, Eva; Vašíček, Michal
2018 - český
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se konala od 20. – 22. 4. 2016 v Praze v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, a navazovala na stejnojmenné společné vědecko-výzkumné téma Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu bulharského jazyka prof. Ljubomira Andrejčina Bulharské akademie věd (2013–2016). Kniha prezentuje dosavadní poznatky slovanské lexikografie v širokém slavistickém kontextu. Proceedings of the international conference which took place on April 20 – 22, 2016 at the Czech Academy of Sciences Headquarters, Národní 3, Praha 1 as a part of the international cooperation between the Institute of Slavonic Studies CAS and the Prof. Lyubomir Andreychin Institute for Bulgarian Language BAS (2013–2016). In the book theoretical and practical knowledge of Slavic lexicography at the beginning of the new century is presented within the broad Slavic context. Klíčová slova: synchronous lexicography; diachronous lexicography; lexikon; Slavic languages Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016

Sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se konala od 20. – 22. 4. 2016 v Praze v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1, a navazovala na stejnojmenné společné vědecko-výzkumné téma Slovanského ...

Niševa, Božana; Blažek, David; Krejčířová, Iveta; Skwarska, Karolína; Šlaufová, Eva; Vašíček, Michal
Slovanský ústav, 2018

Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození
Černý, Marcel; Grigorov, D.
2008 - český
Klíčová slova: Czech-Bulgarian cultural and economic relations; Czech-Bulgarian reciprocity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození

Černý, Marcel; Grigorov, D.
Slovanský ústav, 2008

Třináct let po. Trinásť rokov po
Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Zelenková, Anna
2006 - český
Klíčová slova: Czech-Slovak relatinos; Slavonic studies Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Třináct let po. Trinásť rokov po

Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Zelenková, Anna
Slovanský ústav, 2006

Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)
2005 - český
Klíčová slova: Slavonic Studies Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)

Slovanský ústav, 2005

Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)
Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Zelenková, Anna
2005 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)

Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Zelenková, Anna
Slovanský ústav, 2005

Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum : sborník příspěvků z mezinárodní konference v Praze 10. - 13. června 2003
2004 - český
Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci uspořádané k 250. výročí narození Josefa Dobrovského, jejíž cílem bylo vystihnout význam jeho osobnosti a jeho díla, jak se jeví ve světle současného bádání. The volum contains 50 papers by scholars from 13. countries read at the International Conference organized on the occasion of the 250th anniversary of the birth of Josef Dobrovský the aim of which was to assess the significance of his work in the light of the present-day research. Klíčová slova: Dobrovský Josef; Slavic studies; Conference Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum : sborník příspěvků z mezinárodní konference v Praze 10. - 13. června 2003

Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci uspořádané k 250. výročí narození Josefa Dobrovského, jejíž cílem bylo vystihnout význam jeho osobnosti a jeho díla, jak se jeví ve světle ...

Slovanský ústav, 2004

Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo : sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou při Národní knihovně ČR, Filozofickým ústavem AV ČR, Slovanským ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2002 v Praze
2004 - český
Sborník obsahuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference věnované velkému Ukrajinci prof. Dmytru Čyževskému. Konference byla uspořádána k 25. výročí jeho smrti a byla vedena snahou připomenout Čyževského pozoruhodné vědecké dílo, které vytvořil v oboru lingvistiky a literatury slovanských národů. The proceedings contain papers presented at the international scholarly conference dedicated to a great Ukrainian, Prof. Dmytro Chyzevs´kyj. This conference marked 25th anniversary of his death and aimed to commemorate his remarkable scientific work dealing with linguistics and literature of Slavonic nations. Klíčová slova: Chyzhevs´kyj Dmytry; Slavonic studies Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo : sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou při Národní knihovně ČR, Filozofickým ústavem AV ČR, Slovanským ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2002 v Praze

Sborník obsahuje příspěvky z mezinárodní vědecké konference věnované velkému Ukrajinci prof. Dmytru Čyževskému. Konference byla uspořádána k 25. výročí jeho smrti a byla vedena snahou připomenout ...

Slovanský ústav, 2004

Dobrowsky and the Slavonic Bible : a companion volume to the Proceedings of the International Conference Josef Dobrovský. Fundator Studiorum Slavicorum. Prague, 10th - 13th June, 2003
Thomson, Francis J.
2004 - anglický
Francis J. Thomson elaborated his paper on Dobrovský's studies dealing with the Slavonic translation of the Bible in a monograph that is publisched as a separate companion volume to the Proceedings of the Conference. It is an exhaustive survey of the development of the research in this field from very first attempts to analyse this issue till the present time in which the author has shown the lasting validity of the findings reached by Dobrovský two centuries ago. Francis J. Thomson rozpracoval svou přednášku věnovanou Dobrovského biblickým studiím se zřetelem na slovanský překlad bible v samostatnou monografii. Jde o vyčerpávající přehled vývoje bádání v této oblasti od prvních pokusů řešit tuto otázku až do současnosti, v němž jeho autor ukazuje trvající platnost některých zjištění, k nimž Dobrovský dospěl. Klíčová slova: Bible; Slavonic translation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dobrowsky and the Slavonic Bible : a companion volume to the Proceedings of the International Conference Josef Dobrovský. Fundator Studiorum Slavicorum. Prague, 10th - 13th June, 2003

Francis J. Thomson elaborated his paper on Dobrovský's studies dealing with the Slavonic translation of the Bible in a monograph that is publisched as a separate companion volume to the Proceedings of ...

Thomson, Francis J.
Slovanský ústav, 2004

Slovanský ústav v Praze. 70 let činnosti. Sborník statí o dějinách a činnosti. Bibliografie
Bláhová, Emilie; Hloušková, Jasna; Šlaufová, Eva; Zelenka, Miloš
2000 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Slovanský ústav v Praze. 70 let činnosti. Sborník statí o dějinách a činnosti. Bibliografie

Bláhová, Emilie; Hloušková, Jasna; Šlaufová, Eva; Zelenka, Miloš
Slovanský ústav, 2000

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze