Počet nalezených dokumentů: 6
Publikováno od do

RF Magnetron Sputtered Ag-Sb-S Amorphous Thin Films
Gutwirth, J.; Wágner, T.; Drašar, Č.; Beneš, L.; Vlček, M.; Hrdlička, M.; Frumar, M.; Schwarz, J.; Tichá, H.; Peřina, Vratislav
2006 - anglický
Thin Ag-Sb-S films were prepared by RF magnetron sputtering as potential candidates for rewritable optical data storage films. There were prepared polycrystalline bulks of AgSbS2. Composition and homogeneity of these bulks were checked. Targets for RF magnetron sputtering were prepared from pulverized bulks by hot pressing technique. Targets were characterized the same way as bulks. Composition and homogeneity of prepared thin films were characterized by SEM-EDX and RBS/ERDA, amorphous/crystalline character was studied by XRD. Optical properties (spectral dependence of refractive index) were evaluated on basis of UV-Vis-NIR spectroscopy and variable angle spectral ellipsometry (VASE). Crystallization abilities were traced by thermal dependence of optical transmission of prepared thin films. RF magnetronovým naprašováním byly připraveny Ag-Sb-S tenké vrstvy jako potenciální materiál pro optický záznam dat.Složení a homogenita byla zkoumána metodami SEM-EDX, RBS, ERDA, XRD. Optické vlastnosti pomocí UV-vid. spektroskopie a elipsometrie pod proměnlivými úhly. Možnosti krystalizace byly sledovány z teplotní závislosti. Klíčová slova: chalcogenides; RF magnetron sputtering; surface analyses Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
RF Magnetron Sputtered Ag-Sb-S Amorphous Thin Films

Thin Ag-Sb-S films were prepared by RF magnetron sputtering as potential candidates for rewritable optical data storage films. There were prepared polycrystalline bulks of AgSbS2. Composition and ...

Gutwirth, J.; Wágner, T.; Drašar, Č.; Beneš, L.; Vlček, M.; Hrdlička, M.; Frumar, M.; Schwarz, J.; Tichá, H.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2006

Deposition of Organosilicon Polymer Thin Films by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
Zajíčková, L.; Buršíková, V.; Sťahel, P.; Buršík, Jiří; Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Dubroka, A.
2006 - anglický
doplnit doplnit Klíčová slova: organosilicon polymers; PECVD; surface analyses Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Deposition of Organosilicon Polymer Thin Films by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition

doplnit


doplnit

Zajíčková, L.; Buršíková, V.; Sťahel, P.; Buršík, Jiří; Peřina, Vratislav; Macková, Anna; Dubroka, A.
Ústav jaderné fyziky, 2006

Erbium doped gallium nitride thin films
Prajzler, V.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Schröfel, J.; Machovič, V.; Peřina, Vratislav
2004 - anglický
The paper describes the preparation and properties of gallium nitride layers with erbiu content. Práce pojednává o přípravě a vlastnostech galiumnitridových vrstev s obsahem erbia. Klíčová slova: thin films; erbium; GaN Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Erbium doped gallium nitride thin films

The paper describes the preparation and properties of gallium nitride layers with erbiu content.


Práce pojednává o přípravě a vlastnostech galiumnitridových vrstev s obsahem erbia.

Prajzler, V.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Schröfel, J.; Machovič, V.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2004

Properties of Erbium-Doped Gallium Nitride Films Prepared by RF Magnetron Sputtering in Microwave and Optical Technology
Prajzler, V.; Schröfel, J.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Machovič, V.; Oswald, J.; Studnička, V.; Novotná, M.; Peřina, Vratislav
2004 - anglický
The paper describes the preparation and properties of gallium nitride layers with erbium content. Vlastnosti Galium nitridových vrstev dopovaných erbiem připravených rf magnetronovým naprašováním a jejich vlastnosti v mikrovlnné a optické technologii. Klíčová slova: magnetron sputtering; gallium nitride; erbium Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Properties of Erbium-Doped Gallium Nitride Films Prepared by RF Magnetron Sputtering in Microwave and Optical Technology

The paper describes the preparation and properties of gallium nitride layers with erbium content....

Prajzler, V.; Schröfel, J.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Machovič, V.; Oswald, J.; Studnička, V.; Novotná, M.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2004

Raman Spectra of Erbium Doped Gallium Nitride Layers Fabricated by Magnetron Sputtering
Prajzler, V.; Schröfel, J.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Machovič, V.; Hamáček, J.; Peřina, Vratislav
2004 - anglický
The paper presents the influence of erbium ions content in gallium nitride layers on RAMAN spectra. Práce prezentuje vliv přítomnosti erbiových iontů v galium nitridových vrstvách na Ramanovská spektra. Klíčová slova: Raman spectra; erbium; GaN Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Raman Spectra of Erbium Doped Gallium Nitride Layers Fabricated by Magnetron Sputtering

The paper presents the influence of erbium ions content in gallium nitride layers on RAMAN spectra....

Prajzler, V.; Schröfel, J.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Machovič, V.; Hamáček, J.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2004

Carbon planar waveguides for integrated optics
Prajzler, V.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Schröfel, J.; Machovič, V.; Gurovič, J.; Peřina, Vratislav
2004 - anglický
The paper describes the fabrication of carbon layers and their potential usage for integrated optics. Práce popisuje přípravu a vlastnosti uhlíkových vrstev a jejich možné použití pro integrovanou optiku. Klíčová slova: carbon planar waveguides; integrated optics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Carbon planar waveguides for integrated optics

The paper describes the fabrication of carbon layers and their potential usage for integrated optics....

Prajzler, V.; Hüttel, I.; Špirková, J.; Schröfel, J.; Machovič, V.; Gurovič, J.; Peřina, Vratislav
Ústav jaderné fyziky, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze