Počet nalezených dokumentů: 6
Publikováno od do

Dobrovolnictví v kultuře a umění : staré otázky a nové výzvy
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
2021 - český
Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví). Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna. Cílem také bylo ukázat výhody dobrovolnictví těm, kteří se jím doposud nezabývali. Během dvou dnů byly představeny inspirativní projekty, příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury. Klíčová slova: kultura a společnost; dobrovolnictví; kulturní politika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dobrovolnictví v kultuře a umění : staré otázky a nové výzvy

Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví). ...

NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
NIPOS, 2021

Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR- role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
2016 - český
Cílem konference bylo zdůraznit roli kultury a umění jako významného pozitivního faktoru v procesu aktivního stárnutí. The aim of the Conference was to introduce the theme of active ageing in the subject area of culture from several viewpoints and highlight the role of culture and art as a significant factor in the process of active ageing. Klíčová slova: společenský život; kultura a společnost; aktivní stárnutí; social life; culture and society; active ageing; celoživotní vzdělávání; stárnutí; kultura; umění Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR- role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí

Cílem konference bylo zdůraznit roli kultury a umění jako významného pozitivního faktoru v procesu aktivního stárnutí....

NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
NIPOS, 2016

Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
2015 - český
Cílem konference bylo prezentovat participaci dětí na kultuře a umění jak z hlediska odborného, tak metodického, přinést příklady dobré praxe a umožnit výměnu odborných poznatků v oborech i napříč jimi. The aim of the conference was to present the children's participation in culture and art in both professional and methodical terms, to bring examples of good practice and to allow the exchange of expertise in and across disciplines. Klíčová slova: kultura a společnost; umění a společnost; umělecké vzdělávání; děti; kulturní instituce a organizace; mládež; youth; childern; art and society; culture and society; art education; umělecká výchova; kultura; umění; muzea; divadlo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku

Cílem konference bylo prezentovat participaci dětí na kultuře a umění jak z hlediska odborného, tak metodického, přinést příklady dobré praxe a umožnit výměnu odborných poznatků v oborech i napříč ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
NIPOS, 2015

Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989
NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
2014 - český
Byla diskutována kulturní infrastruktura po stránce obsahové a architektonické. Do první spadaly prezentace činnosti kulturních center, muzeí, galerií, knihoven a divadel, včetně jejich financování. V druhé oblasti se prezentovaly proměny objektů, které byly postaveny za účelem kulturních služeb. Klíčová slova: kultura a společnost; kulturní stavby; služby; architektura; knihovny; muzea Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989

Byla diskutována kulturní infrastruktura po stránce obsahové a architektonické. Do první spadaly prezentace činnosti kulturních center, muzeí, galerií, knihoven a divadel, včetně jejich financování. V ...

NIPOS - Útvar koncepcí a metodiky
NIPOS, 2014

Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Goethe Institut
2013 - český
Konference byla zaměřena na zvyšování atraktivity kulturních institucí pro mladou generaci, usnadnění přístupu dětí a mladých k umění a ke kultuře a na rozvoj uměleckého vzdělávání v obou zemích. The conference focused on increasing the attractiveness of cultural institutions for the younger generation, facilitating children and young people's access to art and culture and developing artistic education in both countries. Klíčová slova: kultura a společnost; kulturní instituce a společnost; umělecké vzdělávání; umění a společnost; culture and society; cultural institutions and organisations; art education; art and society; mimoškolní vzdělávání; hudba; tanec; divadlo; kultura; služby Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu

Konference byla zaměřena na zvyšování atraktivity kulturních institucí pro mladou generaci, usnadnění přístupu dětí a mladých k umění a ke kultuře a na rozvoj uměleckého vzdělávání v obou ...

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Goethe Institut
NIPOS, 2013

Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Ministerstvo kultury ČR; Doležalová, Kateřina
2011 - český
Konference se zabývala dostupností uměleckého vzdělávání a jeho kvalitou. Byly uvedeny příklady dobré praxe a projekty kulturních institucí zaměřené na mimoškolní umělecké vzdělávání. Klíčová slova: umělecké vzdělávání; kulturní instituce a organizace; kultura a společnost; umění a společnost; dramatická výchova; art education; cultural institutions and organizations; culture and society; art and culture; theatre in education; mimoškolní vzdělávání; umělecká výchova; služby; vyučovací předměty; výtvarná výchova; filmy; tanec; národní kultura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí

Konference se zabývala dostupností uměleckého vzdělávání a jeho kvalitou. Byly uvedeny příklady dobré praxe a projekty kulturních institucí zaměřené na mimoškolní umělecké vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS); Ministerstvo kultury ČR; Doležalová, Kateřina
NIPOS, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze