Počet nalezených dokumentů: 20
Publikováno od do

Nové Oostende
Adam Trefil; vedoucí práce Zdeněk Fránek
2009 -
Předmětem práce je vypracování urbanistické studie na území ležící na východní straně od přístavu v městě Oostende. Jedná se o rozvojovou plochu v těsné blízkosti historického centra. Úkolem je, na základě analýz města Oostende navrhnout vhodné využití a zastavovací studii s ohledem na význam území. Smylem zadání práce je hledání vztahu mezi historickým městem a navrhovaným územím na pozadí trendů ve vývoji světových měst. Klíčová slova: urbanistické projekty; architektonické projekty; urbanismus Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Nové Oostende

Předmětem práce je vypracování urbanistické studie na území ležící na východní straně od přístavu v městě Oostende. Jedná se o rozvojovou plochu v těsné blízkosti historického centra. Úkolem je, na ...

Adam Trefil; vedoucí práce Zdeněk Fránek
Technická univerzita v Liberci, 2009

Analýza rizik neživotního pojištění se zaměřením na rizika zemědělského podniku
Jana Kolářová; vedoucí práce Radek Moc
2008 -
Práce je zaměřena na rizika, která nejvíce ohrožují zemědělskou výrobu. Cílem práce je především využít teoretických znalostí na konkrétním příkladu zemědělského podniku a jeho pojištění. Klíčová slova: neživotní pojištění; zemědělské pojištění; pojišťovnictví Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Analýza rizik neživotního pojištění se zaměřením na rizika zemědělského podniku

Práce je zaměřena na rizika, která nejvíce ohrožují zemědělskou výrobu. Cílem práce je především využít teoretických znalostí na konkrétním příkladu zemědělského podniku a jeho pojištění.

Jana Kolářová; vedoucí práce Radek Moc
Technická univerzita v Liberci, 2008

Suitability of direct export strategy and the reasons for its change; Case study of BTV plast company
Monika Farská; vedoucí práce Ivan Jáč
2008 -
Klíčová slova: zahraniční přímé investice; zahraniční obchod Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Suitability of direct export strategy and the reasons for its change; Case study of BTV plast company

Monika Farská; vedoucí práce Ivan Jáč
Technická univerzita v Liberci, 2008

Podnikatelská činnost v kontextu daňové legislativy v letech 2005-2008
Jiří Mostecký; vedoucí práce Martina Černíková
2008 -
Cílem práce je přiblížit vliv daňových zákonů na podnikatelskou činnost a porovnání závislé a samostatně výdělečné činnosti v letech 2005-2007. Klíčová slova: zákony; podnikání Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Podnikatelská činnost v kontextu daňové legislativy v letech 2005-2008

Cílem práce je přiblížit vliv daňových zákonů na podnikatelskou činnost a porovnání závislé a samostatně výdělečné činnosti v letech 2005-2007.

Jiří Mostecký; vedoucí práce Martina Černíková
Technická univerzita v Liberci, 2008

Diferenciální počet ve školské matematice - srovnávací studie
Pavel KOLÁR; vedoucí práce Alena Kopáčková
2008 -
Práce se zabývá nejstarší středoškolskou učebnicí diferenciálního počtu vytvořenou v roce 1861 Václavem Šimerkou. Klíčová slova: diferenciální počet; matematika; studium a výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Diferenciální počet ve školské matematice - srovnávací studie

Práce se zabývá nejstarší středoškolskou učebnicí diferenciálního počtu vytvořenou v roce 1861 Václavem Šimerkou.

Pavel KOLÁR; vedoucí práce Alena Kopáčková
Technická univerzita v Liberci, 2008

Případová studie Revitalizace brownfields v hospodářsky slabé oblasti
Eva Stanková; vedoucí prácce Petra Rydvalová
2008 -
Tato práce na základě obecných faktických informací o brownfilds a hospodářsky slabých oblastech navrhuje řešení jadnoho konkrétního objektu typu brownfilds v hospodářsky podprůměrné oblasti Libštát, obci Košťálov. Klíčová slova: revitalizace; regionální rozvoj; programy a projekty; regiony Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Případová studie Revitalizace brownfields v hospodářsky slabé oblasti

Tato práce na základě obecných faktických informací o brownfilds a hospodářsky slabých oblastech navrhuje řešení jadnoho konkrétního objektu typu brownfilds v hospodářsky podprůměrné oblasti Libštát, ...

Eva Stanková; vedoucí prácce Petra Rydvalová
Technická univerzita v Liberci, 2008

Zajištění kurzových rizik v zahraničním obchodě-případová studie firmy ŠKODA AUTO a.s.
Pavla Kaplanová; vedoucí práce Markéta Dubová
2008 -
Práce je zaměřena na jedno z rizik mezinárodního obchodu, a to na problematiku spojenou se zajištěním kurzových rizik v zahraničním obchodě. Klíčová slova: zahraniční obchod; devizové kurzy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Zajištění kurzových rizik v zahraničním obchodě-případová studie firmy ŠKODA AUTO a.s.

Práce je zaměřena na jedno z rizik mezinárodního obchodu, a to na problematiku spojenou se zajištěním kurzových rizik v zahraničním obchodě.

Pavla Kaplanová; vedoucí práce Markéta Dubová
Technická univerzita v Liberci, 2008

Srovnání metod oceňování nemovitostí
Lucie Vlčková; vedoucí práce Kocourek Aleš
2008 -
Cílem práce je zhodnotit účinnost tří nejpoužívanějších metod oceňování nemovitostí, kterými jsou oceňování dle cenového předpisu, porovnávací metoda oceňování nemovitostí a metoda výnosová. Klíčová slova: oceňování nemovitostí; znalecké posudky Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Srovnání metod oceňování nemovitostí

Cílem práce je zhodnotit účinnost tří nejpoužívanějších metod oceňování nemovitostí, kterými jsou oceňování dle cenového předpisu, porovnávací metoda oceňování nemovitostí a metoda výnosová.

Lucie Vlčková; vedoucí práce Kocourek Aleš
Technická univerzita v Liberci, 2008

Fialkové údolí, Bratislava
Pavlína Harazímová; vedoucí práce Fránek Zdeněk
2007 -
Klíčová slova: urbanistické projekty; architektonické studie; architektonické projekty; urbanismus; sportovní zařízení Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Fialkové údolí, Bratislava

Pavlína Harazímová; vedoucí práce Fránek Zdeněk
Technická univerzita v Liberci, 2007

Learning organisation-what it is and how it is recognised. Case study of LIPA Velkoobchod papírem
Dagmar Nejedlová; vedoucí práce Žuková Helena
2007 -
Cílem této práce je vymezit různé definice koneptu učící se organizace a popsat kulturu podporující učení v takových organizací. Klíčová slova: podniková ekonomika; učící se organizace; znalostní management Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Learning organisation-what it is and how it is recognised. Case study of LIPA Velkoobchod papírem

Cílem této práce je vymezit různé definice koneptu učící se organizace a popsat kulturu podporující učení v takových organizací.

Dagmar Nejedlová; vedoucí práce Žuková Helena
Technická univerzita v Liberci, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze