Počet nalezených dokumentů: 4
Publikováno od do

Zoning v USA
Moučka, Jan
2011 - český
Kapitola 2 popisuje vývoj zoningu v územním řádu USA. Reflektuje změny způsobené v USA hypoteční a měnovou krizí r. 2006 a jejich možné důsledky pro územní řád a zoning v USA. Popúisuje se podrobně konvenční zoning a jeho některé novinky. Klíčová slova: Územní řád; Zoning; Territorial Order; Zoning; architektura a urbanismus; územní plánování; města; městská krajina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zoning v USA

Kapitola 2 popisuje vývoj zoningu v územním řádu USA. Reflektuje změny způsobené v USA hypoteční a měnovou krizí r. 2006 a jejich možné důsledky pro územní řád a zoning v USA. Popúisuje se podrobně ...

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 2011

Zoning v USA
Moučka, Jan
2011 - český
Kapitola 1 uvádí celou Knihu "Zoning v USA", založenou na informacích z internetu. Kapitola 1 je pokusem o souhrn všech poznatků o zoningu, jako metodě správy území USA. Kniha byla dokončována v průběhu tzv. hypotékové krize v USA, která později přešla do celkové globální krize a globální recese. Již první fáze - hypotéková krize - hluboce zasáhla do bydlení, tím i hospodaření s bytovým fondem samozřejmě i do správy území. Celkový obraz řádu v území USA se tím pravděpodobně změní. Co se nezmění, je závažnost tématu správy území, a zájem obyvatel ISA i institucí na všech úrovních, tak jako tomu bylo dosud. Zainteresovaným čtenářům - odborníkům autor proto doporučuje se po seznámení s Kapitolami 2, 3 a 4 ke Kapitol 1 vrátit a případně diskutovat některé její závěry. Klíčová slova: Územní řád; Territorial Order; územní plánování; architektura a urbanismus; města; městská krajina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zoning v USA

Kapitola 1 uvádí celou Knihu "Zoning v USA", založenou na informacích z internetu. Kapitola 1 je pokusem o souhrn všech poznatků o zoningu, jako metodě správy území USA. Kniha byla dokončována v ...

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 2011

Zoning v USA
Moučka, Jan
2011 - český
Kapitola 3 textu Zoning v USA popisuje zoning v několika vybraných amerických měst – v New Yorku, Chicagu, Nashvillu, Ogdenu a Belmontu. Klíčová slova: Územní řád; Zoning; Territorial Order; Zoning; architektura a urbanismus; územní plánování; města; městská krajina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zoning v USA

Kapitola 3 textu Zoning v USA popisuje zoning v několika vybraných amerických měst – v New Yorku, Chicagu, Nashvillu, Ogdenu a Belmontu.

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 2011

Zoning v USA
Moučka, Jan
2011 - český
Čtvrtá kapitola textu Zoning v USA popisuje významné nástroje pro dosažení územního řádu na úrovni okresu. Klíčová slova: Územní řád; Zoning; Territorial Order; Zoning; architektura a urbanismus; územní plánování; města; městská krajina; organizace veřejné správy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zoning v USA

Čtvrtá kapitola textu Zoning v USA popisuje významné nástroje pro dosažení územního řádu na úrovni okresu.

Moučka, Jan
Ing. arch. Jan Moučka, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze