Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
2016 - český
Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí. Klíčová slova: umělecké vzdělávání; kulturně výchovná činnost; kultura a společnost; mimoškolní vzdělávání; kompetence; multikulturní výchova; kultura; celoživotní vzdělávání; sebevzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření

Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a ...

NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
NIPOS, 2016

Agenturně-operativní svazky Státní bezpečnosti a jejich registrace, 1954-1957
Žáček, Pavel
2005 - český
The publication of registration protocol of the State Security and the disclosure of individual files of the communist secret police has prompted a public disccusion and questioning of the validity or credibility of the officials acts undertaken by State Security officials. Klíčová slova: státní bezpečnost; operativní svazky STB; archívy STB; contemporary history; soudobá historie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Agenturně-operativní svazky Státní bezpečnosti a jejich registrace, 1954-1957

The publication of registration protocol of the State Security and the disclosure of individual files of the communist secret police has prompted a public disccusion and questioning of the validity or ...

Žáček, Pavel
Ústav pro studium totalitních režimů, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze