Počet nalezených dokumentů: 295397
Publikováno od do

Tesařík alpský (\kur{Rosalia alpina}) v Ralské pahorkatině
KOVÁŘOVÁ, Pavlína
2022 - český
The Rosalia longicorn (Rosalia alpina; Linnaeus, 1758) is a protected saproxylic (deadwood-depending) beetle species. Thanks to its attractive colouring, it acts as an umbrella species important for biodiversity conservation. The beetle has disappeared from many places in the Czech Republic, with one of the last populations surviving in the Ralska upland. Using the capture-mark-recapture method, I estimated the local population size, and mobility of the species, and related the results to the data obtained in previous years. The outcome will support more efficient conservation strategies targeted at this species in the Ralska upland. Klíčová slova: tesařík; ohrožený druh; populace; zpětné odchyty; mrtvé dřevo; longhorn beetle; endangered species; population; mark-recapture; dead wood Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tesařík alpský (\kur{Rosalia alpina}) v Ralské pahorkatině

The Rosalia longicorn (Rosalia alpina; Linnaeus, 1758) is a protected saproxylic (deadwood-depending) beetle species. Thanks to its attractive colouring, it acts as an umbrella species important for ...

KOVÁŘOVÁ, Pavlína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů
JAKEŠOVÁ, Kristýna
2022 - český
Cílem této práce bylo sledovat chování zpětně šlechtěných praturů v přírodní rezervaci Milovice. Předmětem sledování byla zaprvé jejich denní aktivita a možné rozdíly mezi věkovými a pohlavními kohortami, zadruhé sezónní cykly a zatřetí využití dané lokality. Výsledky byly diskutovány s literaturou týkající se vyhynulých praturů a dosud žijícího divokého skotu. The aim of this thesis was to monitor the behaviour of the back-crossed aurochs in the nature reserve Milovice. The subject of monitoring was first their daily activity and the possible differences between age and sex groups, second the seasonal cycles and third the usage of the locality. Results were discussed with literature concerning the extinct aurochs and still-living wild cattle. Klíčová slova: pratur; přírodní rezervace; Milovice; polodivoký chov; aurochs; nature reserve; Milovice; semi-wild cattle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Časoprostorové využití lokality stádem zpětně šlechtěných praturů

Cílem této práce bylo sledovat chování zpětně šlechtěných praturů v přírodní rezervaci Milovice. Předmětem sledování byla zaprvé jejich denní aktivita a možné rozdíly mezi věkovými a pohlavními ...

JAKEŠOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Calling Haplotypes from duplex sequencing data and its application: a case study with Erbb2 data
MOUKBEL ALI ALDAWLA, Shehab
2022 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Calling Haplotypes from duplex sequencing data and its application: a case study with Erbb2 data

MOUKBEL ALI ALDAWLA, Shehab
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Spokojený strávník, spokojený zaměstnanec: Zdravá strava a stravování na půdě korporátní firmy
Berndt, Matyáš; Halbich, Marek; Slavková, Markéta
2022 - český
Klíčová slova: Zdravá strava; stravování; disciplinace; kvalitativní výzkum; korporátní firma; Healthy diet; catering; discipline; qualitative research; corporate company Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Spokojený strávník, spokojený zaměstnanec: Zdravá strava a stravování na půdě korporátní firmy

Berndt, Matyáš; Halbich, Marek; Slavková, Markéta
Univerzita Karlova, 2022

Bílý, modrý, červený flow? Analýza role angličtiny ve slovenském hip hopu
Demovič, Damir Daniel; Heřmanský, Martin; Verbuč, David
2022 - anglický
Klíčová slova: translocality; hip hop; globalization; authenticity; appropriation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bílý, modrý, červený flow? Analýza role angličtiny ve slovenském hip hopu

Demovič, Damir Daniel; Heřmanský, Martin; Verbuč, David
Univerzita Karlova, 2022

Způsoby uchovávání české kultury u dětí českých krajanů v norském Oslu - případové studie
Horná, Michaela; Vlková Hingarová, Vendula; Halbich, Marek
2022 - český
Klíčová slova: migrace; integrace; identita; kultura; bilingvismus; český jazyk; Norsko; výchova; migration; integration; identity; culture; bilingualism; Czech language; Norway; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Způsoby uchovávání české kultury u dětí českých krajanů v norském Oslu - případové studie

Horná, Michaela; Vlková Hingarová, Vendula; Halbich, Marek
Univerzita Karlova, 2022

Handicap jako příležitost
Srpová, Jasmína; Pincová, Eliška; Moravcová, Mirjam
2022 - český
Klíčová slova: Handicap; postižení; sourozenci; rodina; Handicap; disability; siblings; family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Handicap jako příležitost

Srpová, Jasmína; Pincová, Eliška; Moravcová, Mirjam
Univerzita Karlova, 2022

Dopady partnerství Izraele a UAE
Zajíčková, Eliška; Černý, Karel; Německý, Marek
2022 - anglický
Klíčová slova: Abraham Accords; UAE-Israel Agreement; Impact; Grounded Theory; News Media Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dopady partnerství Izraele a UAE

Zajíčková, Eliška; Černý, Karel; Německý, Marek
Univerzita Karlova, 2022

Reflexe dětství mladých lidí s migračním původem. Případ Vietnamců v ČR
Dvořáčková, Anna; Bittnerová, Dana; Rendek, Zuzana
2022 - český
Klíčová slova: dětství; Vietnamci; migrace; druhá generace; lidé s migračním původem;; Childhood; Vietnamies; migration; second generation; people with migrant background Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reflexe dětství mladých lidí s migračním původem. Případ Vietnamců v ČR

Dvořáčková, Anna; Bittnerová, Dana; Rendek, Zuzana
Univerzita Karlova, 2022

Městské legendy versus creepypasty: vývoj, nebo paralela?
Březina, Eduard; Janeček, Petr; Jirsová, Kateřina
2022 - český
Klíčová slova: creepypasta; městské legendy; současná pověst; folklor; Slender Man; Lovecraft; lidová slovesnost; ostenze; creepypasta; urban legends; contemporary legend; folklore; Slender Man; Lovecraft; oral tradition; ostension Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Městské legendy versus creepypasty: vývoj, nebo paralela?

Březina, Eduard; Janeček, Petr; Jirsová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze