Počet nalezených dokumentů: 18
Publikováno od do

Communication of corporate social responsibility (CSR) policies within major Czech cement producers
Horník, Ondřej
2014 - anglický
Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je fenomén na vzestupu- celo-světově, ale také lokálně v České republice (ČR). Práce se snaží prozkoumat, jaký přístup je praktikován k CSR konceptu v ČR v průmyslu výroby cementu. První část práce se zaměřuje na samotnou existenci politiky CSR v daném průmyslu a na to, jak je dané téma komunikováno s externími stakeholdery skrze nové a moderní komunikační kanály- online včetně využití sociálních médií/sítí. Další část výzkumu se zaměřuje na interní komunikaci CSR, tzn. komunikaci směrem k zaměstnancům. Výsledky jsou porovnány s počáteční hypotézou. Concept of corporate social responsibility (CSR) is a phenomenon on rise- world wide as well locally in Czech Republic. Thesis tries to research what approach to CSR concept in Czech cement industry is practiced. One part of research is focused on actual existence of CSR policy within the industry and communication of given topic towards external stakeholder via new, modern way- online including the us-age of social media/networks. Another part is focused on internal communication of CSR, communication toward the employees. Results of the research are com-pared with the initial hypothesis. Klíčová slova: komunikace online; socialní média/síť; společenská odpovědnost firem; udržitelný rozvoj; vnitřní a vnější komunikace; výrobci cementu Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Communication of corporate social responsibility (CSR) policies within major Czech cement producers

Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je fenomén na vzestupu- celo-světově, ale také lokálně v České republice (ČR). Práce se snaží prozkoumat, jaký přístup je praktikován k CSR konceptu v ČR v ...

Horník, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Communication Strategy and Analysis of Marketing Activities of Vykupto.cz
Štěchová, Pavlína
2014 - anglický
Hlavním cílem je navrhnout strategii, která povede ke zvýšení počtu registrovaných zákazníků na slevovém portálu Vykupto.cz. Dílčím cílem je zhodnotit současnou situaci a navrhnout možné vylepšení marketingové komunikace pro vybraný segment. The main goal is to design a strategy for increasing the number of registered customers at the discount portal Vykupto.cz. A supplementary goal will be to analyze the current situation and suggest possible improvements of the marketing communications for a selected segment. Klíčová slova: internetový marketing; komunikační strategie; slevový portál Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Communication Strategy and Analysis of Marketing Activities of Vykupto.cz

Hlavním cílem je navrhnout strategii, která povede ke zvýšení počtu registrovaných zákazníků na slevovém portálu Vykupto.cz. Dílčím cílem je zhodnotit současnou situaci a navrhnout možné vylepšení ...

Štěchová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Communication of corporate social responsibility (CSR) policies within major Czech cement producers - appendix
Horník, Ondřej
2014 - anglický
Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je fenomén na vzestupu- celo-světově, ale také lokálně v České republice (ČR). Práce se snaží prozkoumat, jaký přístup je praktikován k CSR konceptu v ČR v průmyslu výroby cementu. První část práce se zaměřuje na samotnou existenci politiky CSR v daném průmyslu a na to, jak je dané téma komunikováno s externími stakeholdery skrze nové a moderní komunikační kanály- online včetně využití sociálních médií/sítí. Další část výzkumu se zaměřuje na interní komunikaci CSR, tzn. komunikaci směrem k zaměstnancům. Výsledky jsou porovnány s počáteční hypotézou. Concept of corporate social responsibility (CSR) is a phenomenon on rise- world wide as well locally in Czech Republic. Thesis tries to research what approach to CSR concept in Czech cement industry is practiced. One part of research is focused on actual existence of CSR policy within the industry and communication of given topic towards external stakeholder via new, modern way- online including the us-age of social media/networks. Another part is focused on internal communication of CSR, communication toward the employees. Results of the research are com-pared with the initial hypothesis. Klíčová slova: komunikace online; socialní média/síť; společenská odpovědnost firem; udržitelný rozvoj; vnitřní a vnější komunikace; výrobci cementu Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Communication of corporate social responsibility (CSR) policies within major Czech cement producers - appendix

Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je fenomén na vzestupu- celo-světově, ale také lokálně v České republice (ČR). Práce se snaží prozkoumat, jaký přístup je praktikován k CSR konceptu v ČR v ...

Horník, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Biopotraviny - charakteristika a dostupnost ve vybraném regionu
Polehlová, Lenka
2012 - anglický
Klíčová slova: biopotraviny; ekologické zemědělství; výrobci biopotravin Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Biopotraviny - charakteristika a dostupnost ve vybraném regionu

Polehlová, Lenka
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Business Plan for Senior Center in Brno Area
Dufek, Michal
2012 - anglický
Klíčová slova: centrum pro seniory; podnikání; podnikatel Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Business Plan for Senior Center in Brno Area

Dufek, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Assessment of quality of life in Blansko
Horáčková, Eva
2012 - anglický
Klíčová slova: Blansko; kvalita života; obec Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Assessment of quality of life in Blansko

Horáčková, Eva
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Regional convergence of V4 countries
Opletalová, Jana
2011 - anglický
Klíčová slova: HDP; konvergence; NUTS Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Regional convergence of V4 countries

Opletalová, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2011

The effect of colonialism on the socio-economic development of Chile
Panáčková, Martina
2011 - anglický
Klíčová slova: ekonomický dopad; kolonialismus; sociální dopad Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
The effect of colonialism on the socio-economic development of Chile

Panáčková, Martina
Mendelova univerzita v Brně, 2011

The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market
Verter, Nahanga
2011 - anglický
Klíčová slova: ekonomický rozvoj; emigrace; pracovní příležitosti Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
The Impact of Migration on the Nigeria Labour Market

Verter, Nahanga
Mendelova univerzita v Brně, 2011

The Role and Importance of Public - Private Partnership projects to Regional Development
Šteffl, Michal
2011 - anglický
Klíčová slova: dálnice D3; partnerství veřejného a soukromého sektoru; regionální rozvoj Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
The Role and Importance of Public - Private Partnership projects to Regional Development

Šteffl, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze