Počet nalezených dokumentů: 51
Publikováno od do

Textilie zabezpečující ochranu proti elektromagnetickému smogu
Veronika Jobbová; vedoucí práce Viera Glombíková
2015 - slovenský
Tato bakalářská práce je zaměřená na studium textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V teoretické části je nejprve pojednáno o elektromagnetickém smogu, jeho základních jevech a veličinách, působení elektromagnetického záření na lidský organizmus a ochrana před elektromagnetickým smogem, která je zaměřená na stínící textilie, elektrickou vodivost vláken, používané materiály a jejich vlastnosti. V další části je popsán průzkum trhu bytových a oděvních textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. Dále je pojednáno o užitných a zpracovatelských vlastnostech zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V praktické části bylo provedené měření a vyhodnocení elektromagnetické účinnosti stínění před údržbou a po údržbě. Byli popsány měření a vyhodnocení třech vybraných užitných vlastností: splývavost, pevnost a tažnost, nehořlavost na závěsových tkaninách, zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. Klíčová slova: bytové textilie; elektromagnetické pole; elektromagnetické emise; oděvní materiály; textil; textilie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Textilie zabezpečující ochranu proti elektromagnetickému smogu

Tato bakalářská práce je zaměřená na studium textilií zabezpečujících ochranu proti elektromagnetickému smogu. V teoretické části je nejprve pojednáno o elektromagnetickém smogu, jeho základních ...

Veronika Jobbová; vedoucí práce Viera Glombíková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Vnitřní a vnejší svět muže-kolekce pánských kabátů
Veronika Serafínová; vedoucí práce Zuzana Veselá
2014 - slovenský
Dlouhodobé pozorování módy a módních trendů mě vede k zamyšlení se nad tím, jaký má móda vliv na lidskou mentalitu. Práce se konkrétně zaměřuje na pánskou módu, její historii a fakt, že se čím dál tím víc přibližuje módě dámské. Myšlenkou této práce je pak snaha o zachování rozdílnosti módní tvorby pro muže a ženy. Cílem práce je zachovat pánský oděv v duchu mužské přirozenosti a zvýraznit jeho dominantnost. Čerpáním z historie módy a výtvarného umění byla vytvořena pánská kolekce kabátů a plášťů, která je volně inspirována obdobím 60. let 20. století. Za použití znalostí z historie pánského oděvu je vytvořena kolekce, kterou je možné porovnat s trendy současné módy. Typické prvky oděvu z dob minulých byly zachovány, ovšem jedna část kolekce byla redesignována a druhá část kolekce nově zpracovaná za pomoci moderní technologie laseru. Klíčová slova: oděvní kolekce; kabáty; pánské oděvy; textilní design Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vnitřní a vnejší svět muže-kolekce pánských kabátů

Dlouhodobé pozorování módy a módních trendů mě vede k zamyšlení se nad tím, jaký má móda vliv na lidskou mentalitu. Práce se konkrétně zaměřuje na pánskou módu, její historii a fakt, že se čím dál tím ...

Veronika Serafínová; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2014

Interpretace přírodního a kulturního dědictví na školách :
Silvia Kováčiková; vedoucí práce Jan Činčera
2014 - slovenský
Moja bakalárska práca sa zaoberá otázkou interpretácie prírodného a kultúrneho dedičstva na školách. Konkrétne som evaluovala školskú projektovú fázu programu "Kořeny jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo?", ktorý prebieha od jari 2013 v osade Jizerka v Jizerských horách. Cieľom práce bolo zistiť ako žiaci zapojení do tohto programu spracujú svoje projekty zamerané na interpretáciu svojho bezprostredného okolia miesta, kde žijú a aký význam prisudzujú zúčastnení žiaci pobytovej i školskej časti programu. V prvej (teoretickej) časti sa dozvieme, ako môžeme nahliadať na miesto a krajinu, čo je Genius loci a ako ho vnímajú odborníci i laici. Ukážeme si, aké dôležité je vedieť, kde máme korene a navracať sa k nim. Dostaneme sa k vysvetleniu čo je environmentálna výchova, ako pracuje s miestom, čo znamená interpretovať a aké príklady interpretácie nájdeme v Libereckom kraji. Ďalej vám predstavím už spomínaný program, jeho fungovanie a princípy, z ktorých čerpá a rešpektuje ich. V druhej časti (praktickej) sa zaoberám samotnou analýzou programu, ktorej výsledkom je komplexná správa so záverečnými zisteniami a odporúčaniami. Klíčová slova: environmentální výchova a vzdělávání Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Interpretace přírodního a kulturního dědictví na školách :

Moja bakalárska práca sa zaoberá otázkou interpretácie prírodného a kultúrneho dedičstva na školách. Konkrétne som evaluovala školskú projektovú fázu programu "Kořeny jak číst krajinu kolem sebe a ...

Silvia Kováčiková; vedoucí práce Jan Činčera
Technická univerzita v Liberci, 2014

Smím prosit?-kolekce dámských oděvů
Katarína Paľová; vedoucí práce Zuzana Veselá
2014 - slovenský
Tanec dokonalá souhra mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. Tanec je příjemná a lehká forma fyzické aktivity spojená s duševním odpočinkem. Tělo a mysl se dostávají do souladu. Tato společenská zábava obstála v souboji s časem a nyní je pevnou součástí mnohých národních kultur. Na téma "Smím prosit" - bylo zpracováno sedm kusů oděvů, které tvoří výtvarnou dámskou oděvní kolekci. Jedná se převážně o šifónové kusy oděvů s inspirací v tanečních krocích. Tato myšlenka se stala východiskem celé práce. Taneční cesty se staly podkladem pro tvorbu střihů a z aranžování vznikaly samotné oděvní formy. Cílem této práce bylo převést tvarosloví tanečních kroků a stop, které pár pomyslně zanechává za svým pohybem a propojit je do výrazně prolínajících se pruhů látek. Jde tu spíše o experimentování a hledání formy. Konečný výsledek se přetransformoval do podoby večerních společenských šatů. Klíčová slova: oděvní kolekce; dámské šaty; textilní design; dámské oděvy; tanec; módní návrhářství Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Smím prosit?-kolekce dámských oděvů

Tanec dokonalá souhra mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. Tanec je příjemná a lehká forma fyzické aktivity spojená s duševním odpočinkem. Tělo a mysl se dostávají do souladu. Tato ...

Katarína Paľová; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2014

Archetypy-pánská oděvní kolekce
Kristína Púčaťová; vedoucí práce Emilie Frydecká
2014 - slovenský
Zadáním bylo vytvořit pánskou oděvní kolekci inspirovanou archetypem stínu. Archetyp stínu definoval CG Jung ve vědní disciplíně zvané analytická psychologie, jejímž je zakladatelem. Teoretická část práce popisuje archetyp stínu a začleňuje ho do kontextu analytické psychologie. Archetyp stínu představuje negativní stránku lidské osobnosti. Celá kolekce proto působí temně až hrozivě a agresivně. Klíčová slova: oděvní kolekce; archetypy; textilní design; pánské oděvy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Archetypy-pánská oděvní kolekce

Zadáním bylo vytvořit pánskou oděvní kolekci inspirovanou archetypem stínu. Archetyp stínu definoval CG Jung ve vědní disciplíně zvané analytická psychologie, jejímž je zakladatelem. Teoretická část ...

Kristína Púčaťová; vedoucí práce Emilie Frydecká
Technická univerzita v Liberci, 2014

Přirodní textura transformovaná do šperku
Helena Čujová; vedoucí práce Ludmila Šikolová
2014 - slovenský
Bakalářská práce se zabývá motivem přírody, konkrétně zkoumáním textury dřeva. Pracuje s tématem přírody ve výtvarném umění a hledáním estetické hodnoty tohoto inspirační zdroje. Zabývá se i souvislostí mezi šperkem a motivem fauny a flóry. Výsledkem práce je sada čtyř náhrdelníků, pro které bylo výchozím bodem zkoumání textury dřevaa následná realizace.Celá práce je vyrobena způsobem odlévání. Základním materiálem práce se stala pryskyřice, kterou si autorka zvolila pro její vlastnost reprodukce drobných detailů. Výrazným prvkem výstavby kompozice šperků se stává barva, pro svou emotivní i estetickou hodnotu. Autorka si výběr barev zvolila na základě svého pocitového vnímání. Klíčová slova: příroda; šperky; design Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Přirodní textura transformovaná do šperku

Bakalářská práce se zabývá motivem přírody, konkrétně zkoumáním textury dřeva. Pracuje s tématem přírody ve výtvarném umění a hledáním estetické hodnoty tohoto inspirační zdroje. Zabývá se i ...

Helena Čujová; vedoucí práce Ludmila Šikolová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Využití anorganických plniv v geopolymerech
Janka Styková; vedoucí práce Petr Louda
2014 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťou využiť anorganické odpady k príprave spojivových systémov na báze geopolymérov za laboratórnych podmienok. Práca je rozdelená na teoretickú a experimentálnu časť. V teoretickej časti sa nachádza literárna rešerš na tému kompozitov na báze geopolymérov. Všeobecný popis geopolymérov, výroba a vlastnosti geopolymérov, popis anorganických vlákien. V experimentálnej časti je popísaný spôsob prípravy vzoriek, vyhodnotenie nameraných hodnôt a následné porovnanie výsledkov v grafoch a tabuľkách. Cieľom bakalárskej práce je zistiť mechanické vlastnosti daných zmesí a ich porovnanie. Klíčová slova: geopolymery; kompozitní materiály Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Využití anorganických plniv v geopolymerech

Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťou využiť anorganické odpady k príprave spojivových systémov na báze geopolymérov za laboratórnych podmienok. Práca je rozdelená na teoretickú a experimentálnu ...

Janka Styková; vedoucí práce Petr Louda
Technická univerzita v Liberci, 2014

Interiérový textil inspirovaný motivem lidového kroje
Daniela Medvecká; vedoucí práce Vlastimila Bergmanová
2014 - slovenský
Tato práce se zabývá interiérovým designem moderní kuchyně a jejími textilními doplňky na rok 2014-2015. Textilní doplňky jsou inspirovány výšivkou ze Záriečského kroje a návrh je zpracován v programu DesignScope Victor a prakticky zrealizován na žakárském tkalcovském stroji. Klíčová slova: textilní design; bytové textilie; tradiční oděvy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Interiérový textil inspirovaný motivem lidového kroje

Tato práce se zabývá interiérovým designem moderní kuchyně a jejími textilními doplňky na rok 2014-2015. Textilní doplňky jsou inspirovány výšivkou ze Záriečského kroje a návrh je zpracován v programu ...

Daniela Medvecká; vedoucí práce Vlastimila Bergmanová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Příroda versus architektura
Jana Mudráková; vedoucí práce Zuzana Hromadová
2014 - slovenský
Cílem mé bakalářské práce je realizace dekoračních závěsů do interiéru. Námět kompozice na závěsech je inspirován vztahem přírody a architektury, jejich vzájemným prolínaním a potlačením. Nejprve jsem ho zpracovala fotografiemi, které byly následně převedené do kreseb návrhů. S pomocí počítačového programu byly tyto návrhy převedené do digitální podoby pro technologii tisku a dále realizované sublimačním tiskem na digitálním stroji. Klíčová slova: bytové textilie; digitální tisk; potisky textilií Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Příroda versus architektura

Cílem mé bakalářské práce je realizace dekoračních závěsů do interiéru. Námět kompozice na závěsech je inspirován vztahem přírody a architektury, jejich vzájemným prolínaním a potlačením. Nejprve jsem ...

Jana Mudráková; vedoucí práce Zuzana Hromadová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Internátní škola v Loukově
Elena Fialková; vedoucí práce Jan Hendrych
2014 - slovenský
Úkolem je navrhnout internátní školu do Loukova pro 50 detí podle vlastního programu. Vytvořit prostredí nejen pro intenzívní vzdelávaní, ale i bydlení, práci v hospodářské části, sportování a trávení volného času.Najít soudobé prostorové a funkční řešení intenární školy, zpusob organizování vnitřních vazeb a vazeb na okolní krajinu a stávajíci kostel sv. Magdaleny., reagovat na historickou stopu puvodní zástavby. Klíčová slova: architektonické projekty; internátní školy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Internátní škola v Loukově

Úkolem je navrhnout internátní školu do Loukova pro 50 detí podle vlastního programu. Vytvořit prostredí nejen pro intenzívní vzdelávaní, ale i bydlení, práci v hospodářské části, sportování a trávení ...

Elena Fialková; vedoucí práce Jan Hendrych
Technická univerzita v Liberci, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze