Počet nalezených dokumentů: 4970
Publikováno od do

Triptycenohelicen: nový přístup k řešení problému rozpustnosti helicenů
Vacek, Martin; Stará, Irena; Kolář, Karel
2024 - anglický
Klíčová slova: organická syntéza; helicen; rozpustnost; organic synthesis; helicene; solubility Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Triptycenohelicen: nový přístup k řešení problému rozpustnosti helicenů

Vacek, Martin; Stará, Irena; Kolář, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou systémová sklerodermie
Bartáková, Eva; Maršáková, Kateřina; Nováková, Tereza
2024 - anglický
Author: Eva Bartáková Autor: Eva Bartáková Vedoucí: Mgr. Kateřina Maršáková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou systémová sklerodermie Cíl: Cílem této bakalářské práce je nastudovat a zpracovat teoretické poznatky o diagnóze systémová sklerodermie a zpracovat kazuistiku jednoho pacienta s touto diagnózou. Metody: Všechny použité metody vycházely z literatury a přednášek z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Především byly použity technik měkkých tkání, kloubní mobilizace, postizometrické relaxace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, strečink a dechová gymnastika. Pacientka byla navíc v Rehabilitačním ústavu v péči ergoterapeuta. Výsledky: Po 11 terapeutických jednotkách je pacientka samostatná. Hlavní zlepšení spočívalo ve zvýšení rozsahu hybnosti pravého ramenního kloubu a zlepšení měkkých tkání na periferii horních končetin. Závěr: Většina provedených terapií na pacientovi byla účinná. Klíčová slova: systémová skleróza, Raynaudův fenomén, revmatologie, fyzioterapie Klíčová slova: systémová skleróza; Raynaudův fenomén; revmatologie; fyzioterapie; systemic sclerosis; Raynaud's phenomenon; rheumatology; physiotherapy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou systémová sklerodermie

Author: Eva Bartáková Autor: Eva Bartáková Vedoucí: Mgr. Kateřina Maršáková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou systémová sklerodermie Cíl: Cílem této bakalářské práce je ...

Bartáková, Eva; Maršáková, Kateřina; Nováková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po chirurgickém zákroku pro proximální zlomeninu humeru
Danylova, Kateryna; Stupková, Michaela; Kučerová, Ilona
2024 - anglický
v eatin Autor: Kateryna Danylova Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Instituce: Fakulta tlesné výchovy a sportu, UK Název práce: Kazuistika Fyzioterapeutické Pé e o Pacienta po Chirurgickém Zákroku pro Proximální Zlomeninu Humeru Cíl: Fyzioterapeutický pYístup u pacienta po traumatické zlomenin proximálního humeru s následným chirurgickým zákrokem (metoda ORIF). Praktickým cílem této práce je získat anamnézu, zajistit kineziologické vyaetYení a lé bu pacienta po chronické zlomenin proximálního humeru. Teoretickým cílem této práce je prozkoumat ka dý aspekt diagnózy mého pacienta 3 anatomii, kineziologii, výskyt, klinický obraz, mo nosti lé by dle lékaYských knih, lánko a vdeckých asopiso zalo ených na dokazech. Metody: První sezení zahrnovalo získání anamnézy a vstupní kineziologické vyaetYení pacienta pomocí technik eských i zahrani ních lékaYo a fyzioterapeuto. Specifická vyaetYení zahrnovala vyaetYení rozsahu pohybu dle Americké lékaYské asociace, test délky svalo podle Jandy a test svalové síly podle Kendall, základní pohybový vzorec dle Jandy, vyaetYení kloubní vole a mkkých tkání dle Lewita, základní neurologické vyaetYení dle KoláYe a dalaí nespecifická psychoterapeutická vyaetYení. Probhlo celkem osm terapeutických sezení, ka dé v délce jedné hodiny, pou ívající metody a pYístupy... Klíčová slova: Traumatologie; zlomeniny; zlomenina proximálního humeru; ramenní pletenec; chirurgická intervence; rehabilitace; fyzioterapie; fyzikální terapie; Traumatology; fractures; proximal humerus fracture; shoulder girdle; surgical intervention; rehabilitation; physiotherapy; physical therapy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po chirurgickém zákroku pro proximální zlomeninu humeru

v eatin Autor: Kateryna Danylova Vedoucí práce: Mgr. Michaela Stupková Instituce: Fakulta tlesné výchovy a sportu, UK Název práce: Kazuistika Fyzioterapeutické Pé e o Pacienta po Chirurgickém Zákroku ...

Danylova, Kateryna; Stupková, Michaela; Kučerová, Ilona
Univerzita Karlova, 2024

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po reverzní totální endoprotéze ramenního kloubu
Hroch, Marek; Kočí, Gabriela; Oplt, Vojtěch
2024 - anglický
V Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po reverzní totální endoprotéze ramenního kloubu. Cíl práce: Cílem této práce je teoretické zpracování problematiky reverzní náhrady ramenního kloubu a vytvoření kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku s touto diagnózou, včetně zhodnocení efektu terapie. Metoda: Teoretická část této práce pojednává o reverzní artroplastice ramenního kloubu, její problematice a následné rehabilitaci. Praktická část je založena na kazuistice pacientky s touto diagnózou. Kazuistika je výsledkem mé klinické stáže v Medicentru Praha, a.s., kde jsem měl možnost pracovat s pacientkou po dobu 10 po sobě jdoucích terapeutických jednotek. Jako součást praktické části této práce bylo provedeno komplexní vstupní kineziologické vyšetření spolu s popisem denní terapie, výstupním kineziologickým vyšetřením a následným shrnutím a hodnocením terapeutického účinku. Výsledky: Spolupráce mezi mnou a pacientkou trvala přesně 10 pracovních dní. Za tuto dobu pacientka dosáhla zvýšení rozsahu pohybu spolu se zvýšením svalové síly, zmírnění bolesti, a také získání patřičné soběstačnosti po relativně čerstvé operaci. Díky těmto výsledkům lze prokázat, že terapie byly efektivní. Závěr: Použité terapeutické postupy byly pro pacienta účinné a přínosné. Klíčová slova: ramenní pletenec,... Klíčová slova: ramenní pletenec; reverzní artroplastika ramene; rehabilitace; léčba; kazuistika; shoulder girdle; reverse shoulder arthroplasty; rehabilitation; treatment; case study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po reverzní totální endoprotéze ramenního kloubu

V Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po reverzní totální endoprotéze ramenního kloubu. Cíl práce: Cílem této práce je teoretické zpracování problematiky reverzní náhrady ...

Hroch, Marek; Kočí, Gabriela; Oplt, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Meenal Agnihotri: Zpěvaččina zkušenost s transmisí hindustánské klasické hudby v transnacionálním kontextu
Gucká, Martina; Seidlová, Veronika; Poděbradský, Oldřich
2024 - anglický
Klíčová slova: Ethnomusicology; Ethnography; Digital; Indian; Classical; Music; Ethnomusicology; Ethnography; Digital; Indian; Classical; Music Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Meenal Agnihotri: Zpěvaččina zkušenost s transmisí hindustánské klasické hudby v transnacionálním kontextu

Gucká, Martina; Seidlová, Veronika; Poděbradský, Oldřich
Univerzita Karlova, 2024

Vize a poslání v odvětví alternativních proteinů: Perspektivy zaměstnanců, vedoucích a investorů
Šperlová, Zuzana; Kuřík, Bohuslav; Klepal, Jaroslav
2024 - anglický
Klíčová slova: alternativní proteiny; startup; kariéra; poslání; nábor zaměstnanců; vize; alternative proteins; startup; career; mission; recruitment process; vision Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vize a poslání v odvětví alternativních proteinů: Perspektivy zaměstnanců, vedoucích a investorů

Šperlová, Zuzana; Kuřík, Bohuslav; Klepal, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Přes reformy k osvobození: náhled do nového welfare aktivismu
Baranichenko, Maria; Lorenz - Meyer, Dagmar; Novák, Arnošt
2024 - anglický
Klíčová slova: aktivismus; hnutí za práva zvířat; práva zvířat; welfare zvířat; nový welfare; activism; animal advocacy movement; animal rights; animal welfare; new welfare Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přes reformy k osvobození: náhled do nového welfare aktivismu

Baranichenko, Maria; Lorenz - Meyer, Dagmar; Novák, Arnošt
Univerzita Karlova, 2024

Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A
Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
2024 - anglický
SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of SN1987A's progenitors. This was already modelled in previous work with smoothed-particle hydrodynamics code GADGET. This thesis aims to replicate this model using mesh-based hydrodynamics code Athena++ and compare it. We focus on ejected mass per latitude distribution and total ejected mass. 1 SN1987A, první supernova viditelná vlastním okem od 17. století, je anomální exis- tencí trojprstencovité mlhoviny obklopující tuto supernovu. Jedno z nabízených vysvětlení je kolize dvojhvězdy. To už bylo modelováno v předchozí práci, která využívala smoothed- particle hydrodynamický kód GADGET. Tato práce má za cíl replikovat tento model po- mocí na mřížce založeném hydrodynamickém kódu Athena++ a porovnat. Zaměřujeme se na rozložení uvolněné hmoty v závislosti na zeměpisné šířce a její celkové množství. 1 Klíčová slova: SN1987A|simulace; SN1987A|simulation|binary merger Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A

SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of ...

Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
Univerzita Karlova, 2024

Duševní zdraví a pohoda ve srovnání východního a západního Německa: Přehledová studie literatury a sekundárních dat
Berneking, Emelie; Wladyniak, Ludmila Maria; Vondráček, Jan
2024 - anglický
Klíčová slova: East and West Germany; Mental Health; Mental Well-being; Reunification; Health Disparity; Medical Sociology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Duševní zdraví a pohoda ve srovnání východního a západního Německa: Přehledová studie literatury a sekundárních dat

Berneking, Emelie; Wladyniak, Ludmila Maria; Vondráček, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Zkušenosti s kreslením živých modelů a duševní pohoda: Fenomenologická studie
Newkirkova, Anna; Urban, Marek; Sebalo Vňuková, Martina
2024 - anglický
Klíčová slova: Autoethnography; Reflexive Diary; In-depth interviews; Thematic Analysis; Creativity Based Community Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zkušenosti s kreslením živých modelů a duševní pohoda: Fenomenologická studie

Newkirkova, Anna; Urban, Marek; Sebalo Vňuková, Martina
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze