Počet nalezených dokumentů: 3462
Publikováno od do

Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví
HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
2018 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Problematika udržení vody v krajině: zaměření na srovnání vodní nádrže Nové Mlýny a lužního lesa Litovelského Pomoraví

HORKÁ, Kateřina; MACHAR, Ivo
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Analýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012
MAUSOVÁ, Ludmila; SKARUPSKÁ, Helena
2014 - český
V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na změny v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 a zabývá se důvody přijetí nového zákona o nemocenském pojištění. V praktické části práce analyzuje dočasnou pracovní neschopnost v letech 2008 až 2012 v okrese Šumperk. Zabývá se vývojem dočasné pracovní neschopnosti a výdaji na nemocenské pojištěnců. Porovnává výdaje na nemocenské zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Výsledky srovnává s vývojem v České republice. Zjišťuje, zda změnami v systému nemocenského pojištění bylo dosaženo požadovaného vývoje v oblasti dočasné pracovní neschopnosti. In the theoretical part this bachelor thesis is focused on changes in sickness insurance between 2009 and 2012 and deals with the reasons for application of the new Act on Sickness Insurance. In the practical part it analyzes temporary incapacity to work in the years 2008-2012 in the Šumperk district. It deals with the development of temporary incapacity to work and expenditure on sickness benefits for insured. It compares the expenditure on sick benefits for employees and self-employed. The results are compared with development in the Czech Republic. It finds out whether changes in the sickness insurance system achieved the desired development in the field of temporary incapacity to work. Klíčová slova: Sociální zabezpečení; zákon č. 187/2006 Sb.; o nemocenském pojištění; ve znění pozdějších předpisů; nemocenské pojištění zaměstnanců; nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných; dočasná pracovní neschopnost; výdaje na nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti; Social Security; Act No. 187/2006 Coll.; on Sickness Insurance; as subsequently amended; sickness insurance for employees; sickness insurance for self-employed; temporary incapacity to work; expenditure on sickness benefits for temporary incapacity to work Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Analýza dočasné pracovní neschopnosti v okrese Šumperk v souvislostech se změnami v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012

V teoretické části je bakalářská práce zaměřena na změny v nemocenském pojištění v letech 2009 až 2012 a zabývá se důvody přijetí nového zákona o nemocenském pojištění. V praktické části práce ...

MAUSOVÁ, Ludmila; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Sociální bydlení v Brně mezi avantgardou a tradicí
BURIÁNKOVÁ, Anna; MALÉŘOVÁ, Lenka M.; DOLEŽEL, Jakub
2013 - český
Práce se v teoretické části zaměřuje na historický vývoj nájemního bydlení, současnost a výhled do budoucna. Dále popisuj sociální bydlení v českém kontextu, a pro srovnání nabízí dva odlišné modely sociálního bydlení. Ve výzkumné části je analyzován kietnksý případ rodiny K. v modelovém bytě s doprovodným sociálním programem, se zaměřením na kontraktování, dilema pomoci a kontroly a další směřování služby. Thesis focuses on the historical development of rental housing, present and future prospects in theoretical part. Further describes social housing in the Czech context, and for comparison offers two different models of social housing. The research section analyzed client´s case in model apartment and focuses on contracting, dilemma of help and control and direction of further services. Klíčová slova: sociální bydlení; prostupný model; housing first; social housing; permeable model; housing first Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Sociální bydlení v Brně mezi avantgardou a tradicí

Práce se v teoretické části zaměřuje na historický vývoj nájemního bydlení, současnost a výhled do budoucna. Dále popisuj sociální bydlení v českém kontextu, a pro srovnání nabízí dva odlišné modely ...

BURIÁNKOVÁ, Anna; MALÉŘOVÁ, Lenka M.; DOLEŽEL, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Editor regulárních výrazů
ŘEZNÍČEK, Milan; OUTRATA, Jan; KONEČNÝ, Jan
2013 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Editor regulárních výrazů

ŘEZNÍČEK, Milan; OUTRATA, Jan; KONEČNÝ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Specifika cyklistiky u osob s amputací
DIEPOLDOVÁ, Tereza; KUDLÁČEK, Martin
2013 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Specifika cyklistiky u osob s amputací

DIEPOLDOVÁ, Tereza; KUDLÁČEK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Muay thai jako životní cesta pro každého
ŠEDA, Jaroslav; VÁLEK, Jakub; KUDLÁČEK, Martin
2012 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Muay thai jako životní cesta pro každého

ŠEDA, Jaroslav; VÁLEK, Jakub; KUDLÁČEK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Návrh podpory prodeje doplňkových služeb pro Golf Resort Olomouc
CÍSAŘ, Jan; SKOUMAL, Jiří
2012 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Návrh podpory prodeje doplňkových služeb pro Golf Resort Olomouc

CÍSAŘ, Jan; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Stavové automaty
JANČÍK, Petr; VEČERKA, Arnošt; MOTYČKOVÁ, Lenka
2012 - český
Tento text je doprovodný dokument ke grafickému editoru stavových automatů s výstupem. Obsahuje hlavně popis uživatelského rozhraní a vnitřního fungování programu. Program je napsán v jazyce C# v prostředí Microsoft Visual Studio 2008. This text is an accompanying document to a graphical editor of state automata. It mainly describes the user interface and the architecture of the application. The program is written in C# programming language with Microsoft Visual Studion 2008. Klíčová slova: Stavové automaty; návrh; simulace; automat Moore; automat Mealy; State automata; design; simulation; Moore machine; Mealy machine Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Stavové automaty

Tento text je doprovodný dokument ke grafickému editoru stavových automatů s výstupem. Obsahuje hlavně popis uživatelského rozhraní a vnitřního fungování programu. Program je napsán v jazyce C# v ...

JANČÍK, Petr; VEČERKA, Arnošt; MOTYČKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Vliv xenobiotik na aktivitu Na+/K+-ATPázy
LIŠKOVÁ, Zdeňka; KUBALA, Martin
2012 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Vliv xenobiotik na aktivitu Na+/K+-ATPázy

LIŠKOVÁ, Zdeňka; KUBALA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Možnosti hodnotenia posturálnej stability
BIZOVSKÁ, Lucia; SVOBODA, Zdeněk
2012 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Možnosti hodnotenia posturálnej stability

BIZOVSKÁ, Lucia; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze