Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos
Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
2014 - španělský
Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto vztahů a vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi přináší nové možnosti pro české podniky pro rozvoj své činnosti v Maroku. The thesis analyses the character of the Moroccan business environment and the changes of the economics of this country. Furthermore it deals with the political and economic relations between the Czech Republic and Morocco, and on the basis of this analysis brings new opportunities for the czech firms to develop their activities in Morocco. El trabajo de fin de grado analiza el carácter del entorno empresarial de Marruecos y los cambios de la economía de este país. Seguidamente trata de las relaciones político-economícas entre la República Checa y Marruecos, y a base de análisis de dichas relaciones y el comercio entre ambos países trae nuevas oportunidades para las empresas checas para el desarrollo de sus actividades en Marruecos. Klíčová slova: Maroko; Obchod; Vztahy; Relations; Morocco; Trade Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos

Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto ...

Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014

Particularidades del ambiente empresarial, características comerciales y culturales de El Salvador
Svojtková, Jana; Gullová, Soňa; Klosová, Anna
2009 - španělský
Esta tesis introduce al lector las características históricas, geográficas, económicas, culturales y comerciales del país más pequeňo de Centroamérica - El Salvador. Ésta puede servir como un manual en el caso de pensar en una inversión en esta área. Al mismo tiempo ésta puede ofrecer informaciones útiles a los que tienen ganas de ir a conocer este país y comprender la mentalidad salvadoreňa. Este trabajo empieza con la presentación de las informaciones básicas, de su historia y la situación política. Continúa con el análisis de la situación económica contemporánea incluso los relaciones con la República Checa, oportunidades y riesgos del mercado salvadoreňo. La parte siguiente se ocupa de las diferencias culturales y de la minoría salvadoreňa en los EE.UU. En la última parte se trata del análisis de las especialidades comerciales salvadoreňas que los negociantes potenciales deberían tener en la mente para evitarse malentendidos innecesarios. Práce seznamuje čtenáře s historickými, geografickými, ekonomickými, kulturními a obchodními specifiky nejmenší země Střední Ameriky - Republiky Salvador. Mohla by posloužit jako návod při úvahách o investicích do této oblasti. Rovněž může nabídnout užitečné informace těm, kteří by se chtěli vydat tuto zemi poznat a pochopit salvadorskou mentalitu. Práce začíná představením základních údajů o zemi, její historie a politické scény. Následuje analýza současné ekonomické situace včetně vztahů s ČR, příležitostí a rizik salvadorského trhu. Další část je věnována kulturním rozdílům a salvadorské menšině v USA. Celou práci zakončuje rozbor obchodních odlišností Salvadoru, které by měl potenciální obchodník s touto zemí mít na paměti a vyhnul se tak zbytečným nedorozuměním. This thesis familiarizes reader with historic, geographic, economic, culture and commercial differences of the smallest country of Central America -- El Salvador. It might serve as a manual in case of thinking about some investment in this area. At the same time it might offer useful information those who would like to go to see this country and comprehend the Salvadorian mentality. This work starts with the presentation of basic information of the country, its history and political scene. It contiues with the analysis of current economic situation including relations with the Czech Republic, opportunities and risks of Salvadorian market. Next part is dedicated to the culture differences and the Salvadorian minority in the USA. Final part deals with the analysis of the Salvadorian commercial distinctions that should the potential businessman keep in mind in order to avoid misunderstandings. Klíčová slova: kultura Salvadoru; mezinárodní obchod Salvadoru; investiční příležitosti v Salvadoru; Salvador; občanská válka v Salvadoru; civil war in El Salvador; El Salvador; culture of El Salvador; investment opportunities in El Salvador; international trade of El Salvador Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Particularidades del ambiente empresarial, características comerciales y culturales de El Salvador

Esta tesis introduce al lector las características históricas, geográficas, económicas, culturales y comerciales del país más pequeňo de Centroamérica - El Salvador. Ésta puede servir como un manual ...

Svojtková, Jana; Gullová, Soňa; Klosová, Anna
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze