Počet nalezených dokumentů: 24069
Publikováno od do

Smart Cities and Communities
2021 -
Bakalářská práce na téma "Smart Cities and Communities" se zabývá konceptem a projekty Smart City. V teoretické části se práce zabývá tímto tématem všeobecně, zahrnuje jeho historii a nepostradatelné prvky, které by v projektu neměly chybět. V praktické části je popsána realizace konceptu v jednotlivých městech České republiky a také ve světě. Součástí práce je i sociologický průzkum, který se věnuje názorům obyvatelstva na parkovací systém v Plzni. V závěru práce jsou uvedena doporučení a návrhy ke zlepšení a změnám městkého parkovacího systému. Klíčová slova: chytré město; udržitelné město; mobilita; chytré projekty; inteligentní parkování Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Smart Cities and Communities

Bakalářská práce na téma "Smart Cities and Communities" se zabývá konceptem a projekty Smart City. V teoretické části se práce zabývá tímto tématem všeobecně, zahrnuje jeho historii a nepostradatelné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
2021 -
Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru neboli PPP projekty. První část je zaměřena na veřejné zakázky, které se úzce vážou k PPP projektům. Ve druhé části jsou popsány PPP projekty. Praktická část je složena ze dvou dotazníkových šetření, kde bylo cílem zjistit názor veřejnosti a emailové korespondence, kde bylo cílem získání subjektivních názorů z řad zastupitelstva města Plzně. Cílem práce je informovat veřejnost o PPP projektech a návrh projektu na revitalizaci parkoviště pod mostem Generála Pattona. Závěr práce je takový, že veřejnost i zastupitelstvo města Plzně jsou ochotní takové projekty podpořit, pokud bude hájen veřejný zájem a nedojde zde ke korupcím. Klíčová slova: veřejná zakázka; ppp projekt; veřejný sektor; soukromý sektor; konsorcium. Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru neboli PPP projekty. První část je zaměřena na veřejné zakázky, které se úzce vážou k PPP projektům. Ve druhé části jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Komunální volby v letech 1990-2018, případová studie městského obvodu Plzeň 4
2021 -
Tato bakalářská práce pojednává o vývoji komunálních voleb v letech 1990-2018 na území městského obvodu Plzeň 4. Součástí práce je sociologický výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů se starosty obvodu. Klíčová slova: komunální volby; městský obvod; doubravka; 1990-2018 Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Komunální volby v letech 1990-2018, případová studie městského obvodu Plzeň 4

Tato bakalářská práce pojednává o vývoji komunálních voleb v letech 1990-2018 na území městského obvodu Plzeň 4. Součástí práce je sociologický výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Management ženských florbalových klubů ( porovnání Česká republika - Austrálie)
2021 -
Daná práce je zaměřena na analýzu managementu dvou florbalových ženských klubů FBŠ Slavia Plzeň a FC Peninsula Thunders. Florbal v České republice a Austrálii je značně rozdílný už jen v porovnání popularity tohoto sportu. Pomocí analýzy dokumentů, dotazníků, rozhovorů a pozorováním byly získány veškeré informace o managementu a marketingu ve vybraných klubech. Dané návrhy na zlepšení slabých míst v organizacích poslouží ke zkvalitnění florbalu nejen ve zmíněných klubech, ale mohou pomoci i jiným sportovním odvětvím. Klíčová slova: ženský florbal; sportovní management; australský florbal; nezisková organizace Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Management ženských florbalových klubů ( porovnání Česká republika - Austrálie)

Daná práce je zaměřena na analýzu managementu dvou florbalových ženských klubů FBŠ Slavia Plzeň a FC Peninsula Thunders. Florbal v České republice a Austrálii je značně rozdílný už jen v porovnání ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Klient-server aplikace pro výměnu šifrovaných dat
2021 -
Práce se zabývá vývojem klient-server aplikace v programovacím jazyku Java, která slouží jako framework ověřující uživatelsky vytvořené kryptografické algoritmy pro šifrování, kontrolu integrity a digitální podpis. V první části práce popisuje možnosti implementace síťových aplikací a kryptografických algoritmů v jazyku Java. Ve druhé části je představen konkrétní protokol a validace uživatelsky vytvořených algoritmů v serverové části aplikace. Na závěr práce vysvětluje, jakým způsobem může uživatel rozšířit klientskou část aplikace pro ověření vlastních kryptografických algoritmů. Klíčová slova: klient-server aplikace; kryptografie; kontrola integrity; digitální podpis; socket; tcp/ip; jednotkové testy; framework Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Klient-server aplikace pro výměnu šifrovaných dat

Práce se zabývá vývojem klient-server aplikace v programovacím jazyku Java, která slouží jako framework ověřující uživatelsky vytvořené kryptografické algoritmy pro šifrování, kontrolu integrity a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vývoj parametrizovaných her v Unity pro pacienty trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou
2021 -
Tato bakalářská práce cílí na vytvoření her, které by mohly být využívány při léčbě pacientů trpících poruchou pozornosti s hyperaktivitou. V teoretické části práce je krátce popsána teorie kognitivních funkcí a ADHD. Následně jsou prozkoumány již existující kognitivní hry a jsou navrženy 4 hry včetně parametrů ovlivňujících jejich průběh. V praktické části je popsána implementace 4 her, které napomáhají pacientům při jejich léčbě. Klíčová slova: adhd; kognitivní hry; kognitivní trénink; parametrizované hry; unity Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vývoj parametrizovaných her v Unity pro pacienty trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou

Tato bakalářská práce cílí na vytvoření her, které by mohly být využívány při léčbě pacientů trpících poruchou pozornosti s hyperaktivitou. V teoretické části práce je krátce popsána teorie ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Využití symetrie pro geodata
2021 -
Tato bakalářská práce "Využití symetrie pro geodata" se zabývá nalezením symetrií u reálných dat. Cílem bylo navrhnout a implementovat metody do již existujícího softwaru pro detekci zrcadlové symetrie a následně otestovat jeho chování na vstupní množině datasetů, obsahující data dálkového průzkumu Země. Vyhodnocování probíhalo na základě experimentů prováděných vždy na všech datasetech s různě předzpracovanými daty. Testována byla jak detekce jedné roviny symetrie, tak i více rovin symetrie. Výsledky ukazují že zkoumaná metoda je schopná určit rovinu symetrie i u geo dat, budou-li vstupní data vhodně předzpracována. Klíčová slova: detekce symetrie; zrcadlová symetrie; geodata; lidar; množina bodů Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Využití symetrie pro geodata

Tato bakalářská práce "Využití symetrie pro geodata" se zabývá nalezením symetrií u reálných dat. Cílem bylo navrhnout a implementovat metody do již existujícího softwaru pro detekci zrcadlové ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Testování SW komponent SmartCGMS
2021 -
V této práci je vyvinut přenositelný nástroj pro spouštění automatizovaných jednotkových a regresních testů systému SmartCGMS. Nástroj je včetně fáze sestavení SmartCGMS integrován do systému Jenkins pro pohodlné spouštění všech testů. Jenkins umožňuje odesílat notifikace o neúspěšném přeložení a selhaných testech. Klíčová slova: softwarové testování; c++; automatizované testy; jednotkové testy; regresní testy; kontinuální integrace; kontinuální nasazení; jenkins; docker; cmake Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Testování SW komponent SmartCGMS

V této práci je vyvinut přenositelný nástroj pro spouštění automatizovaných jednotkových a regresních testů systému SmartCGMS. Nástroj je včetně fáze sestavení SmartCGMS integrován do systému Jenkins ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Bezpečné předávání zpráv s využitím Blockchainu
2021 -
První část práce seznámí čtenáře s některými používanými systémy pro bezpečnou komunikaci, principy blockchainu a sítě Ethereum. Na základě těchto poznatků jsou diskutovány možnosti využití blockchainu při zabezpečení komunikace. Součástí je návrh konkrétního systému a jeho implementace. Klíčová slova: blockchain; ethereum; bezpečnost; komunikace; ipfs; signal; solidity; chytrý kontrakt Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Bezpečné předávání zpráv s využitím Blockchainu

První část práce seznámí čtenáře s některými používanými systémy pro bezpečnou komunikaci, principy blockchainu a sítě Ethereum. Na základě těchto poznatků jsou diskutovány možnosti využití ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Geometrické reprezentace svalových vláken a jejich vliv na ramena momentů sil
2021 -
Práce se zabývá reprezentací svalových vláken prostřednictvím Catmull-Rom křivek od jejich tvorby až po deformaci (simulaci pohybu). Počet segmentů, ze kterých se vlákno skládá, je určen automaticky pomocí adaptivní metody navržené v práci. Zvýšený počet segmentů zajistí lepší reprezentaci vlákna. Pro úpravu vláken za běhu byla zavedena metoda pro detekci kolize povrchového modelu kosti a řídícího bodu vlákna, postavená na implementaci signed distance field v knihovně Discregrid. Body vlákna nacházející se uvnitř kosti byly díky tomu přesunuty na její povrch. V porovnání se současným přístupem je navržené řešení výrazně přesnější, přestože negarantuje, že jednotlivé segmenty vlákna nebudou kolidovat, neboť dochází k případům, kdy body jsou mimo kost, ale jejich spojnice kostí prochází. Klíčová slova: muskuloskeletální modelování; catmull-rom křivky; signed distance field; detekce kolizí Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Geometrické reprezentace svalových vláken a jejich vliv na ramena momentů sil

Práce se zabývá reprezentací svalových vláken prostřednictvím Catmull-Rom křivek od jejich tvorby až po deformaci (simulaci pohybu). Počet segmentů, ze kterých se vlákno skládá, je určen automaticky ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze