Number of found documents: 10
Published from to

Interakcia cytokinínov a giberelínov počas predlžovania hypokotylu v odpovedi na rôzne teplotné podmienky
Tarbajová, Vladimíra
2016 - Slovak
This study observed the involvement of plant hormones, cytokinins during extension of the hypocotyl of Arabidopsis thaliana seedlings ecotype Col-0 in response to ambient temperature. It also observed possible coordination of phytohormones cytokinins with gibberellin pathway, using pentuple della mutant lines background ecotype Ler-0 exposing to elevated temperature. Attention was also paid to regulation of extension growth on the transcriptional level using single and multiple pif mutant lines on a background of the ecotype Col-0. The exogenous application of cytokinin (tZ) demonstrated that elevated levels of cytokinins stimulate the extension growth of the hypocotyl under conditions of optimum temperature (20 ° C). In contrast, the trans-zeatin treated wild type of Arabidopsis thaliana showed inhibition of growth of the hypocotyl under conditions of high ambient temperature (29 ° C). Using a gibberellins´ biosynthesis inhibitor, paclobutrazol, some modulation of hypocotyl elongation thru cytokinins was found in response to the optimal and increased ambient temperature. V této práci bylo sledováno zapojení rostlinných hormonů cytokininů do regulace prodlužování hypokotylu u děložních rostlin arábovky Thalovej (Arabidopsis thaliana L.) v odpovědi na různé teplotní podmínky. Rovněž byla pozorována interakce fytohormonů cytokininů s dráhou giberelinů použitím pětinásobných della mutantní linií rostlin Arabidopsis thaliana a inhibitoru biosyntézy giberelinů paclobutrazolu za působení různé teploty. Pozornost byla také zaměřena na účast PIF transkripčných faktorů v regulaci prodlužovacího růstu, využitím jednoduchých a násobných pif mutantní linii Arabidopsis thaliana. Na základě exogenní aplikace giberelínů a cytokinínu trans-zeatínu (tZ) bylo zjištěno, že cytokininy jsou zapojeny do regulace prodlužovacího růstu hypokotylem v odpovědi na různou teplotu okolního prostředí. Současně bylo pozorováno, že regulace růstu hypokotylem cytokininy trans-zeatinem není závislá na giberelínovej dráze. Keywords: arabidopsis thaliana L.; cytokininy; gibereliny; hypokotyl; teplota Available to registered users in the Library of Mendel University.
Interakcia cytokinínov a giberelínov počas predlžovania hypokotylu v odpovedi na rôzne teplotné podmienky

This study observed the involvement of plant hormones, cytokinins during extension of the hypocotyl of Arabidopsis thaliana seedlings ecotype Col-0 in response to ambient temperature. It also observed ...

Tarbajová, Vladimíra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Záhradná architektúra novodobých podnikových areálov a sídel
Miziová, Hana
2015 - Slovak
The bachelor thesis is focused on landscaping an administrative, production and mix-used areas which were built in 20. and 21. centrury with focus on reviewing and evaluating basic principles to be applied in landcaping those areas. Thesis documents and analyzes selected areas and looks for connections and similarities in design solutions. Thesis briefly suggests tendencies and progress in designing and landscaping such areas. Those tendencies are to be awaited not only in Czek and Slovak republic but in foreign countries as well. Based on principles a study is created consisting of a model area and a particular object which is graphically designed for an industrial park - Nitra Sever. Závěrečná bakalářská práce se věnuje problematice zahradní architektury novodobých podnikových areálů a sídel se zaměřením na zhodnocení areálů administrativního a výrobního charakteru z konce 20. století a počátku 21. století lokalizovaných v České a Slovenské republice s cílem vymezit základní principy a zásady pro zahradní - architektonické řešení podnikových areálů a sídel. Analyzuje vybrané areály a hledá mezi nimi spojitosti v řešení. Práce stručně zachycuje i tendence v tvorbě v zahraničí z důvodu jejich vlivu na tvorbu na našem území. Na základě vyplývajících zásad je vypracována studie modelového území a konkrétního objektu, která je doložena grafickým zpracováním. Jedná se o území průmyslového parku - Nitra Sever. Keywords: administrativní areál; podnikový areál; zahradní architektura Available to registered users in the Library of Mendel University.
Záhradná architektúra novodobých podnikových areálov a sídel

The bachelor thesis is focused on landscaping an administrative, production and mix-used areas which were built in 20. and 21. centrury with focus on reviewing and evaluating basic principles to be ...

Miziová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell
Jančovičová, Dominika
2013 - Slovak
Keywords: C++; lineární programování; Littlova metoda Available to registered users in the Library of Mendel University.
Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell
Jančovičová, Dominika
2013 - Slovak
Keywords: C++; lineární programování; Littlova metoda Available to registered users in the Library of Mendel University.
Optimalizace pořadí osazovaných axiálních součástek na desky plošných spojů ve firmě Honeywell

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Apoptóza leukocytov hovädzieho dobytka
Juhásová, Dominika
2011 - Slovak
Keywords: apoptóza; leukocyty; skot Available to registered users in the Library of Mendel University.
Apoptóza leukocytov hovädzieho dobytka

Juhásová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2011

Apoptóza leukocytov hovädzieho dobytka
Juhásová, Dominika
2011 - Slovak
Keywords: apoptóza; leukocyty; skot Available to registered users in the Library of Mendel University.
Apoptóza leukocytov hovädzieho dobytka

Juhásová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2011

Návrh zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu v cestovnom ruchu
Stanová, Petra
2011 - Slovak
Keywords: Business tourism; Certification of security; Hotel services Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu v cestovnom ruchu

Stanová, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2011

Aplikace nástrojů controllingu ve stavebním podniku
Patrášová, Silvia
2010 - Slovak
Keywords: analýza bodu zvratu; controlling; náklady Available to registered users in the Library of Mendel University.
Aplikace nástrojů controllingu ve stavebním podniku

Patrášová, Silvia
Mendelova univerzita v Brně, 2010

Voľba dekoračného kameňa jako reflexia súčasného trendu v aplikácii prírodného kameňa v záhradnej a krajinárskej architektúre
Bolerázsky, Michal
2010 - Slovak
Keywords: zahradní architektura; krajinářská architektura; kámen Available to registered users in the Library of Mendel University.
Voľba dekoračného kameňa jako reflexia súčasného trendu v aplikácii prírodného kameňa v záhradnej a krajinárskej architektúre

Bolerázsky, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2010

Mapovanie a hodnotenie historických krajinných štruktúr
Mončeková,Katarína
2009 - Slovak
Available to registered users in the Library of Mendel University.
Mapovanie a hodnotenie historických krajinných štruktúr

Mončeková,Katarína
Mendelova univerzita v Brně, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases