Počet nalezených dokumentů: 40
Publikováno od do

Erarbeitung einer marketingkonzeption zur erhöhung der anzahl von reisenden aus Tschechien ab dem flughafen Dresden international
Jemelková, Barbora; Drahotský, Ivo; Cempírek, Václav
2012 - německý
Das ziel dieser arbeit ist aufzuzeigen, mit welchen zusätzlichen maßnahmen, die erhöhung von tschechischen fluggäste ab dem dresdner flughafens möglich ist. Es lässt sich die allgemeine charakterisierung des flughafens Dresden international, einschließlich der historie und entwicklung, erläutern. Weiterhin geht es mit der analyse der bisherigen marktkommunikation. Die analyse des reiseveranstaltermarktes in Tschechien zusammen mit dem gegenwärtigen Reiseverhalten von Tschechen hat einen wesentlichen einfluss an die nachfrage der endkunden. Daraus werden alle Erkenntnisse geschloßen für eine weitere erfolgreiche marktbearbeitung. Klíčová slova: flughafen dresden; nordböhmen; tourismus; marketingmaßnahmen; pax-zahlen; reisemarkt; airport Dresden; north Bohemia; tourism; marketing measures; pax-number; travel market Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Erarbeitung einer marketingkonzeption zur erhöhung der anzahl von reisenden aus Tschechien ab dem flughafen Dresden international

Das ziel dieser arbeit ist aufzuzeigen, mit welchen zusätzlichen maßnahmen, die erhöhung von tschechischen fluggäste ab dem dresdner flughafens möglich ist. Es lässt sich die allgemeine ...

Jemelková, Barbora; Drahotský, Ivo; Cempírek, Václav
Univerzita Pardubice, 2012

Stefan Zweig und sein Ideal der humanen Verständigung zwischen menschen, kulturen und nationen
Kusá, Martina; Teplý, Jaroslav
2001 - německý
Cílem práce je přiblížení myšlenek a životních ideálů rakouského spisovatele Stefana Zweiga. Autorka zjišťuje jaký mají tyto myšlenky vliv na dnešní dobu. Klíčová slova: rakouská literatura; Zweig, Stefan; humanismus; ideály Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Stefan Zweig und sein Ideal der humanen Verständigung zwischen menschen, kulturen und nationen

Cílem práce je přiblížení myšlenek a životních ideálů rakouského spisovatele Stefana Zweiga. Autorka zjišťuje jaký mají tyto myšlenky vliv na dnešní dobu.

Kusá, Martina; Teplý, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2001

Prag im werk von Egon Erwin Kisch
Fišerová, Zuzana; Teplý, Jaroslav
2001 - německý
Autorka v práci podává obraz Prahy tak, jak ho zachycuje ve svém díle E.E. Kisch. Vychází z autorova životopisu, z tehdejší skutečné podoby pražského podsvětí. Zabývá se celkovou tvorbou E.E. Kische a zjišťuje podíl pražské tematiky v jeho tvorbě. Klíčová slova: německá literatura; Kisch, E. E.; Praha; reportáže; rozbor literárního díla Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Prag im werk von Egon Erwin Kisch

Autorka v práci podává obraz Prahy tak, jak ho zachycuje ve svém díle E.E. Kisch. Vychází z autorova životopisu, z tehdejší skutečné podoby pražského podsvětí. Zabývá se celkovou tvorbou E.E. Kische a ...

Fišerová, Zuzana; Teplý, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2001

Heinrich Böll und seine Sehnsucht nach einer gerechten Weltordnung
Plecháčková, Lenka; Čápová, Hana
2001 - německý
Cílem práce je postihnout charakter hlavních hrdinů románů Heinricha Bölla "A neřekl jediné slovo", "Biliár o půldesáté" a "Klaunovy názory". Autorka srovnává charaktery hlavních postav s postojem samotného autora v poválečném Německu. Klíčová slova: německá literatura; Böll, Heinrich; rozbor literárního díla; Německo; 2. světová válka; víra Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Heinrich Böll und seine Sehnsucht nach einer gerechten Weltordnung

Cílem práce je postihnout charakter hlavních hrdinů románů Heinricha Bölla "A neřekl jediné slovo", "Biliár o půldesáté" a "Klaunovy názory". Autorka srovnává charaktery hlavních postav s postojem ...

Plecháčková, Lenka; Čápová, Hana
Univerzita Pardubice, 2001

Fertigkeit Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht
Králová, Michaela; Čapek, Jan
2000 - německý
Autorka se v práci zabývá dovedností poslechu z hlediska psychologie. Porovnává jednotlivé metody z pohledu jejich vývoje a poslechové texty s přihlédnutím ke složitosti porozumění. Práce je zaměřena na výzkum a praktický rozvoj cizojazyčnému poslechu v podmínkách základní školy. Klíčová slova: němčina; cizí jazyky; výuka; poslechová cvičení; poslech; porozumění; vyučovací metody; didaktika Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Fertigkeit Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht

Autorka se v práci zabývá dovedností poslechu z hlediska psychologie. Porovnává jednotlivé metody z pohledu jejich vývoje a poslechové texty s přihlédnutím ke složitosti porozumění. Práce je zaměřena ...

Králová, Michaela; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2000

Deutschschreibende Authoren in Nordostböhmen : Unter dem Einfluß der historisch-politischen Ereignisse Seit der Kolonisation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
Skalická, Iva; Sieberová, Ilona
2000 - německý
Práce mapuje literární činnost německy píšících autorů na území severovýchodních Čech od dob kolonizace do konce 19. století. V první části autorka předkládá přehled a vývoj regionální literatury s ohledem na politicko-hospodářskou situaci. V druhé části zmiňuje regionální literaturu, která je psána v nářečí lidových vypravěčů. V poslední kapitole analyzuje život a dílo Uffo Horna a Josefa Mühlbergra, dvou největších literátů na území severovýchodních Čech. Klíčová slova: německá literatura; severovýchodní Čechy; spisovatelé; regionální kultura; Mühlberger, Josef; Horn, Uffo Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Deutschschreibende Authoren in Nordostböhmen : Unter dem Einfluß der historisch-politischen Ereignisse Seit der Kolonisation bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

Práce mapuje literární činnost německy píšících autorů na území severovýchodních Čech od dob kolonizace do konce 19. století. V první části autorka předkládá přehled a vývoj regionální literatury s ...

Skalická, Iva; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2000

Frauen in Werkwn von F. Hebbel und T. Fontane
Petržílková, Milena; Sieberová, Ilona
2000 - německý
Autorka se v práci zabývá postavením ženy ve společnosti 19. století na základě porovnání hrdinek dramatu F. Hebbela "Maria Magdalene" a románu T. Fontane "Effi Briest". Výsledky rozboru obou děl jsou srovnávány s historickými údaji a z tohoto srovnání vyplývá, že v díla je zachycena historická realitu. Klíčová slova: německá literatura; rozbor literárního díla; Fontane, Theodor; Hebbel, Friedrich; ženy; 19. století Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Frauen in Werkwn von F. Hebbel und T. Fontane

Autorka se v práci zabývá postavením ženy ve společnosti 19. století na základě porovnání hrdinek dramatu F. Hebbela "Maria Magdalene" a románu T. Fontane "Effi Briest". Výsledky rozboru obou děl jsou ...

Petržílková, Milena; Sieberová, Ilona
Univerzita Pardubice, 2000

Autoritätskonflikt zwischen den Lehrern und Schülern im Werk der deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts
Lísková, Miroslava; Čápová, Hana
2000 - německý
Autorka se v práci zabývá konfliktem mezi učitelem a žáky, zobrazeným v díle vybraných spisovatelů 19. století. Analyzuje společenský rámec konfliktů, působící aspekty, příčiny a následky. Klíčová slova: pedagogika; německá literatura; školy; konflikty; 19. století Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Autoritätskonflikt zwischen den Lehrern und Schülern im Werk der deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts

Autorka se v práci zabývá konfliktem mezi učitelem a žáky, zobrazeným v díle vybraných spisovatelů 19. století. Analyzuje společenský rámec konfliktů, působící aspekty, příčiny a následky.

Lísková, Miroslava; Čápová, Hana
Univerzita Pardubice, 2000

Einfluß der englischen Sprache auf den gegenwärtigen deutschen Wortschatz
Medková, Jana; Čapek, Jan
2000 - německý
Autorka se v práci zabývá současným stavem německé slovní zásoby a anglickými výrazy, které se v ní objevují. Klíčová slova: němčina; slovní zásoba; anglické výrazy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Einfluß der englischen Sprache auf den gegenwärtigen deutschen Wortschatz

Autorka se v práci zabývá současným stavem německé slovní zásoby a anglickými výrazy, které se v ní objevují.

Medková, Jana; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2000

Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht
Ročková, Markéta; Čapek, Jan
2000 - německý
Autorka se v práci zabývá gramatikou v komunikativním vyučování. Formuluje zásady komunikativního vyučování a zásady komunikativní výuky gramatiky . Na konkrétních příkladech ukazuje možnost prezentace gramatiky v komunikativním vyučování při využití různých forem práce. Klíčová slova: němčina; výuka; Gramatika; komunikativní metody; cizí jazyky Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Grammatik im kommunikativen Fremdsprachenunterricht

Autorka se v práci zabývá gramatikou v komunikativním vyučování. Formuluje zásady komunikativního vyučování a zásady komunikativní výuky gramatiky . Na konkrétních příkladech ukazuje možnost ...

Ročková, Markéta; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2000

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze