Number of found documents: 18227
Published from to

Činnost právního oddělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce
2023 -
Práce popisuje činnost právního oddělení ve Státní zemědělské inspekci. Věnuje se SZPI jako takové, dále popisuje správní řízení, které je pro právní oddělení největší agendou. Zaměřuje se i na veřejné zakázky, kontrolu a tvorbu smluv v podání právního oddělení. Popisuje konzultační činnost právního oddělení pro jiné úseky inspekce a přibližuje účast právního oddělení na soudních jednáních, kde vybere i zajímavá rozhodnutí soudů. Keywords: právní oddělení; státní zemědělská a potravinářská inspekce; správní právo Available in digital repository of ZČU.
Činnost právního oddělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Práce popisuje činnost právního oddělení ve Státní zemědělské inspekci. Věnuje se SZPI jako takové, dále popisuje správní řízení, které je pro právní oddělení největší agendou. Zaměřuje se i na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kompetence ústředních správních orgánů na příkladu Českého telekomunikačního úřadu
2023 -
Tato diplomová práce se primárně věnuje vybraným kompetencím Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Autor práce se rozhodl téma práce zúžit pouze na oblast ochrany spotřebitele na poli elektronických komunikací. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž autor prokládá teoretický základ příklady z praxe a zaměřuje se na problematické okruhy, které opakovaně činí spotřebitelům potíže. Keywords: český telekomunikační úřad; správní řízení; sporné řízení; ochrana spotřebitele; telemarketing Available in digital repository of ZČU.
Kompetence ústředních správních orgánů na příkladu Českého telekomunikačního úřadu

Tato diplomová práce se primárně věnuje vybraným kompetencím Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Autor práce se rozhodl téma práce zúžit pouze na oblast ochrany spotřebitele na poli elektronických ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Místní referendum
2023 -
Česká republika se řadí mezi zastupitelské demokracie, což je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách. To ale neznamená, že občané nemohou ovlivnit rozhodování přímo, pomocí prvků přímé demokracie. Mezi nejvýznamnější instituty přímé demokracie v ČR patří petice a místní referendum. Tato práce se věnuje možnosti občanů podílet se na územní správě. Keywords: místní referendum; přímá demokracie; legitimita demokracie; participace Available in digital repository of ZČU.
Místní referendum

Česká republika se řadí mezi zastupitelské demokracie, což je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách. To ale neznamená, že občané nemohou ovlivnit rozhodování přímo, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

To je epesní! Bairisch-oberdeutsches Lehngut im heutigen städtischen Alltagstschechisch am Beispiel von Pilsen und Brünn (To je epesní! Bavorsko-hornoněmecké výpůjčky v dnešní městské běžné češtině na příkladu Plzně a Brna)
2023 -
Tato diplomová práce s tématem Bavorsko-hornoněmecké výpůjčky v dnešní městské běžné češtině na příkladu Plzně a Brna má jako hlavní cíl zjistit znalost respondentů daných výrazů pomocí dotazníku a jeho následné vyhodnocení. V teoretické části je popsáno historické propojení německého a českého národa, jazykové variety češtiny, brněnský hantec a plzeňské nářečí. U plzeňského nářečí a hantecu se popisuje i historie jednotlivých měst a propojení s německými obyvateli. Na teoretickou část navazuje praktická část, kde se vyhodnocuje dotazník vyplněný respondenty a výsledky výzkumných otázek. Odpovědi se vyhodnocují na základě jednotlivých demografických otázek, které byly taktéž zodpovězeny respondenty. Keywords: plzeňské nářečí; hantec; dotazník; bavorsko-hornoněmecké výpůjčky; historické propojení českého a německého národa Available in digital repository of ZČU.
To je epesní! Bairisch-oberdeutsches Lehngut im heutigen städtischen Alltagstschechisch am Beispiel von Pilsen und Brünn (To je epesní! Bavorsko-hornoněmecké výpůjčky v dnešní městské běžné češtině na příkladu Plzně a Brna)

Tato diplomová práce s tématem Bavorsko-hornoněmecké výpůjčky v dnešní městské běžné češtině na příkladu Plzně a Brna má jako hlavní cíl zjistit znalost respondentů daných výrazů pomocí dotazníku a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Formen der Darstellung nationaler Konstellationen in der Prosa von Anton Schott
2023 -
Tato diplomová práce se zabývá národnostním vztahem Čechů a Němců v 19. a 20. století. Na příkladu románu In falschen Geleisen z roku 1903 a studentského románu Die Asgarden z roku 1908 byl zkoumán způsob zobrazení národnostních konstelací. Jedná se o romány pohraničí, v nichž hlavní téma tvoří národnostní napětí. Značnou část práce tvoří zkoumání literatury pohraničí a literatury domoviny. Tato díla byla napsána dnes již zapomenutým autorem Antonem Schottem (1866-1945). Přestože se jeho texty v dnešní době nečtou, díky líčení života v horách (především v okolí Šuma-vy) pro období 18. a 19. století nabízejí cenné svědectví, které může být užitečné pro různá studia. Analýza vybraných literárních děl a zkoumání literárního směru literatury pohraničí dovedla autorku práce k vyvození takzvané diverzifikace literatury pohraničí. Bylo dokázáno, že román pohraničí nemusí vždy nutně vést k vytěsnění druhého národa ne-bo k pokusu o sblížení národů, jak to bývá u tohoto žánru zvykem. Může dojít ke smí-ření a navc může být kritizována agresivita. Přítomnost literatury pohraničí na české straně navíc dokazuje, že ohroženy se cítily obě strany. Keywords: češi; němci; národnostní vztahy; jazyk; literatura pohraničí; literatura domoviny; studentský román Available in digital repository of ZČU.
Formen der Darstellung nationaler Konstellationen in der Prosa von Anton Schott

Tato diplomová práce se zabývá národnostním vztahem Čechů a Němců v 19. a 20. století. Na příkladu románu In falschen Geleisen z roku 1903 a studentského románu Die Asgarden z roku 1908 byl zkoumán ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

GIS jako nástroj krajinného plánování na příkladu\nl{} SO ORP Rokycany
2023 -
Diplomová práce se zabývá problematikou krajinného plánování. Popisuje jeho cíle, formy a problémy, které ztěžují proces krajinného plánování v České republice. Autor se dále věnuje především krajinnému plánu, jelikož potřeba tohoto komplexního dokumentu je stále zjevnější. Práce dále řeší krajinu jako takovou a geografické informační systémy, které jsou užitečným nástrojem krajinného plánování a využívají se v současnosti již ve všech jeho fázích. Pozornost je věnována též datovým zdrojům pro krajinné plánování, kdy je autorem provedena analýza jejich dostupnosti. Hlavním výstupem práce je vytvořený koncept krajinného plánu pro území SO ORP Rokycany v ArcGIS Online. Výsledkem je webová mapová aplikace, která je souborem volně dostupných prostorových dat na jednom místě. Vytvořený mapový projekt se v budoucnu může stát základem pro realizaci územní studie krajiny SO ORP Rokycany. Keywords: gis; krajina; krajinné plánování; krajinný plán; so orp rokycany; rokycansko Available in digital repository of ZČU.
GIS jako nástroj krajinného plánování na příkladu\nl{} SO ORP Rokycany

Diplomová práce se zabývá problematikou krajinného plánování. Popisuje jeho cíle, formy a problémy, které ztěžují proces krajinného plánování v České republice. Autor se dále věnuje především ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

AUTORSKÁ KNIHA
2023 -
Shapeshifters je kniha hledající cesty člověka k přírodě, krajině a ne-lidským bytostem. Krajina v sobě často skrývá organismy, o kterých nemáme ani ponětí. Doba je uspěchaná, a tak člověk nestíhá prožívat, pozorovat ani zkoumat svoje okolí. Přiblížení z lidského měřítka do mikrosvěta. Průvodcem knihou je zvláštní skupina organismů - hlenky. Jsou zajímavé svým životním stylem, chováním a narušováním člověkem definovaných kategorií. Kniha Shapeshifters je nástrojem na oddálení se od antropocentrického pohledu na svět. Je to příběh o sdílení planety s jedním z nejpodivnějších organismů, s nímž se člověk může setkat. Keywords: kniha; design; grafický design; grafika; environment; antropocén; antropocentrismus; ne-lidské organismy; biologie; ekologie; antropologie; experimentální; mezioborová spolupráce; 3d; generativní design; umělá inteligence; ai; typografie; spekulativní design; myxomycetes; hlenky Available in digital repository of ZČU.
AUTORSKÁ KNIHA

Shapeshifters je kniha hledající cesty člověka k přírodě, krajině a ne-lidským bytostem. Krajina v sobě často skrývá organismy, o kterých nemáme ani ponětí. Doba je uspěchaná, a tak člověk nestíhá ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

ANALÝZA SOUČASNÉHO VÝVOJE MÓDY A TVORBA VLASTNÍ UCELENÉ KOLEKCE KABELEK, TAŠEK A JINÝCH DOPLŇKŮ
2023 -
Mým cílem bylo analyzovat aktuální módní trendy a vytvořit ucelenou kolekci módních doplňků. Svým doplňkům jsem chtěla vtisknout můj osobitý rukopis, za použití moderních technik (3D tisk) ve spojení s tradiční řemeslnou výrobou (napínání usně, ruční šití a opracování usně, ruční pletení). Kolekci tvoří tři kožené kabelky, batoh, pouzdro na telefon, pásek a dva páry obuvi, s ručně vyráběnými designovými komponenty. Kolekci dotváří tři modely oděvu a ručně pletené doplňky - vestička, nákrčník s rolákem a šátek. Při tvorbě diplomové práce jsem využila všech svých doposud nabytých vědomostí o technice napínání usně za mokra. Jde o techniku, kdy se useň namočí a poté je možné ji tvarovat pomocí forem či napínání. Po vyschnutí useň zůstane v požadovaném tvaru. Techniku jsem rozvinula za pomoci nových technologií - forem z 3D tisku. Tvarování usně jsem použila v celé kolekci doplňků. Při navrhování jsem největší inspiraci čerpala v přírodě. Dezén použitý na doplňcích zobrazuje tvary, které můžeme spatřit na kůře stromů nebo na kamenech či skalách. V práci jsem zohlednila vývoj aktuální módy, jak v trendech u doplňků, tak v ekologickém přístupu a šetrnosti k přírodě. Keywords: módní doplňky; kolekce; useň; třísločiněná useň; koželužna; řemeslná práce; 3d tisk; 3d tištěná podešev; obuv; kabelka; ruční pletenina; přírodní činění Available in digital repository of ZČU.
ANALÝZA SOUČASNÉHO VÝVOJE MÓDY A TVORBA VLASTNÍ UCELENÉ KOLEKCE KABELEK, TAŠEK A JINÝCH DOPLŇKŮ

Mým cílem bylo analyzovat aktuální módní trendy a vytvořit ucelenou kolekci módních doplňků. Svým doplňkům jsem chtěla vtisknout můj osobitý rukopis, za použití moderních technik (3D tisk) ve ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kniha na téma fobie
2023 -
Cílém mé práce bylo vytvořit soubor typografických illustrací a zobrazit tak od každého písmene anglické abecedy (dvacet šest základních liter) jednu fobii začínající právě na onu literu. A tu poté zakomponovat společně s elementárními grafickými prvky do obrazů a kompozic, které danou fobii reprezentují. Keywords: fobie; typografie; kniha; ilustrace; grafický design Available in digital repository of ZČU.
Kniha na téma fobie

Cílém mé práce bylo vytvořit soubor typografických illustrací a zobrazit tak od každého písmene anglické abecedy (dvacet šest základních liter) jednu fobii začínající právě na onu literu. A tu poté ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Udržitelnost služeb maloobchodu ve vybrané malé obci
2023 -
Cílem diplomové práce je zhodnotit udržitelnost služeb maloobchodu ve vybrané malé obci, nalézt příčiny zániku prodejen v malých venkovských obcích včetně přístupu různých institucí k řešení této problematiky, identifikovat faktory, které ovlivňují maloobchodní podnikání ve vybrané obci a navrhnout opatření k udržení či rozvoji místní prodejny. Teoretická část práce zahrnuje stručnou charakteristiku venkovského prostředí a obchodních sítí. Dále pojednává o možnostech podpory prodejen v malých venkovských obcích od různých institucí a příkladech dobré praxe ze zahraničí. Praktická část diplomové práce obsahuje vlastní výzkum udržitelnosti služeb maloobchodu ve vybrané malé obci. V této části se také nachází charakteristika vybrané malé obce a místní prodejny a nákupní chování místních obyvatel. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů se starostou obce a vedoucím prodejny jsou v práci identifikovány faktory, které ovlivňují místní maloobchodní podnikání. Poslední kapitola se zabývá vlastním doporučením autorky k podpoře místní maloobchodní prodejny. Keywords: udržitelnost prodejny; maloobchod; venkovské prostředí; nákupní chování; služby; coop Available in digital repository of ZČU.
Udržitelnost služeb maloobchodu ve vybrané malé obci

Cílem diplomové práce je zhodnotit udržitelnost služeb maloobchodu ve vybrané malé obci, nalézt příčiny zániku prodejen v malých venkovských obcích včetně přístupu různých institucí k řešení této ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases