Počet nalezených dokumentů: 605
Publikováno od do

Contribution to three problems of nonlinear acoustics
Červenka, Milan
2021 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Contribution to three problems of nonlinear acoustics

Červenka, Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images
Švihlík, Jan
2020 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images

Švihlík, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Many-valued conjunctions
Petrík, Milan
2020 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Many-valued conjunctions

Petrík, Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

CONTROLLED INDUCTION MOTOR DRIVE IN RAILWAY TRACTION
Bauer, Jan
2020 - anglický
This habilitation thesis presents improvements in selected areas of induction motor drive application in railway traction vehicles. One of the most common induction motor control strategies in railway traction drives, is the Rotor Flux-Oriented Control. To reach high performance and high efficiency of the drive, precise knowledge of the induction motor equivalent circuit parameters is needed. Inaccurate knowledge of the induction motor equivalent circuit parameters leads to FOC detuning, which causes misalignment of the estimated flux position and, thus, inaccuracy of the whole control part. The problematics of induction motor drive parameter identification and accuracy of the induction motor model is one of the key points of the thesis. The other part of the thesis describes a slip controller's development for freight locomotive with the induction motor drive, that is based on adhesion-slip characteristic slope detection. The proposed slip controller is designed to cope with a nonlinearity of the adhesion-slip characteristic and noise that occurs in the system. Moreover, the proposed slip controller does not need to know the train velocity, the wheelset velocity is only required parameter. The slip controller is designed as modular, and it consists of the adhesion-slip characteristic slope detection part and a controller part with acceleration protection. Klíčová slova: Induction Motor; Adhesion Characteritsc; Field Oriented Control; Slip; Asynchronní motor; vektorové řízení; adhezní charakteristika; skluz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
CONTROLLED INDUCTION MOTOR DRIVE IN RAILWAY TRACTION

This habilitation thesis presents improvements in selected areas of induction motor drive application in railway traction vehicles. One of the most common induction motor control strategies in ...

Bauer, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Supravodiče pre aplikácie v elektroenergetike
Chudý, Michal
2020 -
Je známym faktom, že vysokoteplotné supravodiče sú materiály, ktoré sú schopné zvýšiť výkon a efektívnosť elektrických zariadení. Širokospektrálna adopcia týchto materiálov v energetike by mala nesporne obrovský impakt na efektívnosť a znamenala by obrovské úspory v spotrebe elektrickej energie. Najjednoduchšie riešenia spočívajú vo vybraných aplikáciách v nahradení klasických cievok cievkami vyrobených s vysokoteplotnej supravodivej pásky. Avšak v reálne existujú vážne bariéry vo širokospektrálnom využívaní supravodičov ako aj vysokoteplotných supravodičov (hlavne YBCO = Ytrium Barium Copper Oxide, BSCOO =Bismuth Strontium Calcium Copper Oxide) ktorým sa venuje táto práca. Hlavným problémom však nie je potreba chladenia na kryogenické teploty ale stále príliš vysoká cena supravodivých materiálov a priveľa technických špecifickostí, ktoré by mohli znamenať kazovosť zariadení hlavne pri vysokoteplotných supravodičoch. Navyše pri aplikáciách so striedavým prúdom vykazujú aj supravodiče nenulové straty. Z tohto dôvodu treba pristupovať veľmi opatrne k aplikáciám kde sú supravodiče vystavené striedavým magnetickým poliam. Vysokoteplotné supravodiče sú dostupné hlavne ako supravodivé pásky a vyznačujú vysokou mierou magnetickej anizotropie. Magnetické pole pôsobiace kolmo na plochu pásky dokáže spôsobiť pomerne výrazné straty. Dizajn supravodivých zariadení je preto mimoriadne dôležitý aby sa v čo najväčšej miere predišlo zníženiu výkonu supravodiča priamym pôsobením magnetického poľa. Kapacita vedenia prúdu musí byť preto otestovaná aj pre najhorší prípad veľkosti a smeru magnetického poľa, aby sa predišlo prípadnému prepáleniu supravodiča vplyvom preťaženia v danom zariadení. Táto práca sa venuje využitiu vysokoteplotných supravodičov v rôznych aplikáciách v elektroenergetike. Konkrétnejšie aplikáciám vysokoteplotných supravodičov budúcich fúznych reaktoroch, elektrických generátoroch a to hlavne vo veterných turbínach ale tiež v supravodivých rotačníkoch na uskladňovanie energie. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Supravodiče pre aplikácie v elektroenergetike

Je známym faktom, že vysokoteplotné supravodiče sú materiály, ktoré sú schopné zvýšiť výkon a efektívnosť elektrických zariadení. Širokospektrálna adopcia týchto materiálov v energetike by mala ...

Chudý, Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks
Chrpa, Lukáš
2020 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Efficient Modelling and Reformulation of Planning Tasks

Chrpa, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Fauna blýskáčků řepky olejky v České republice
Hrudová, Eva
2019 - český
Klíčová slova: blýskáček řepkový; škůdci; řepka olejná Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Fauna blýskáčků řepky olejky v České republice

Hrudová, Eva
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Applications of high-speed camera systems
Vítek, Stanislav
2019 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Applications of high-speed camera systems

Vítek, Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques
Haniš, Tomáš
2019 - anglický
This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well known in aerospace and especially in the Flight Control System community. It is however for some obscure reason completely ignored by the automotive community and therefore missing in vehicles. Furthermore, the development of complex control system architectures, fulfilling multi-domain and often contradicting objectives of rigid body motion control requirements versus constraining requirements (coming from structural loading objective, crew and passengers comfort requirements, etc.) is of interest of this thesis.Předkládaná habilitace pojednává o vývoji metodologie řídicích systémů s plnou kontrolou nad manévry dopravního prostředku a její aplikací v oblasti automobilového průmyslu. Tato technologie je velmi dobře známá v leteckém a kosmickém průmyslu a komunitě zabývající se návrhem řídicích systémů pro letadla, nicméně naprosto opomíjená automobilovou komunitou. Předkládaná habilitační práce se dále soustřední na návrh řídicích systémů respektující často protichůdné požadavky na provedení samotného manévru a požadavky na strukturální zatížení, případně komfort posádky/řidiče nebo pasažérů. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Full-time and full-authority vehicle advance control system design techniques

This habilitation thesis is focused on Full-time Full-authority vehicle (motion) control system design methodologies and their applications, mainly in the automotive domain. The technology is well ...

Haniš, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy
Gejdoš, Miloš
2019 - slovenský
Klíčová slova: lesní biomasa; štěpky Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Analýza vybraných zdravotných a bezpečnostných rizík v technologickom procese produkcie lesnej biomasy

Gejdoš, Miloš
Mendelova univerzita v Brně, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze