Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Výroční zpráva 2022
Nistler, Josef
2023 - český
Klíčová slova: hospodářství vodní; výzkum; řízení; ekonomika; činnost odborná; zpráva výroční; water management; research; management; economy; professional activity; annual report Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2022

Nistler, Josef
Výzkumný ústav vodohospodářský, 2023

Výroční zpráva 2021
Nistler, Josef
2022 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2021

Nistler, Josef
Výzkumný ústav vodohospodářský, 2022

Výroční zpráva 2020
Nistler, Josef
český
Složení orgánů instituce a jejich činnost. Profil instituce podle zřizovací listiny a informace o změnách. Činnost VÚV TGM, v.v.i., v roce 2020, seznam zakázek, anotace projektů, předpokládaný vývoj organizace v roce 2021, publikační a ediční činnost. Výrok auditora. Roční účetní závěrka 2020 Composition of the bodies of the institution and their activities. Institution profile according to the charter and information about changes. Activities of VÚV TGM, v.v.i., in 2020, list of orders, project annotations, expected development of the organization in 2021, publishing and publishing activities. Auditor 's report. Annual accounts 2020 Klíčová slova: vodní hospodářství; výzkum; řízení; ekonomika; činnost odborná; water management; research; management; economy; professional activity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva 2020

Složení orgánů instituce a jejich činnost. Profil instituce podle zřizovací listiny a informace o změnách. Činnost VÚV TGM, v.v.i., v roce 2020, seznam zakázek, anotace projektů, předpokládaný vývoj ...

Nistler, Josef
Výzkumný ústav vodohospodářský

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze