Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Integrovaná prevence jako nástroj pro efektivní a ekologicky šetrnou výrobu
Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
2019 - český
Životní prostředí funguje jako systém vzájemně provázaných složek, které mezi sebou mohou sdílet živiny, energii, ale i antropogenní znečištění. Fakt, že jsou jednotlivé složky životního prostředí propojené, je třeba reflektovat i v přístupu k prevenci a omezování znečištění. Integrované povolování představuje jeden z průřezových nástrojů ochrany životního prostředí, neboť působí v ochraně životního prostředí jako celku, přičemž komplexní a integrovaná ochrana je zprostředkována jak snahou o regulaci a snižování emisí působících na všechny složky životního prostředí, tak snahou o spojení jednotlivých povolení pro vypouštění emisí do jednotlivých složek životního prostředí. Klíčová slova: integrovaná prevence; ochrana životního prostředí; ekologicky šetrná výroba; integrated prevention; environmental protection; environmentally friendly production Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Integrovaná prevence jako nástroj pro efektivní a ekologicky šetrnou výrobu

Životní prostředí funguje jako systém vzájemně provázaných složek, které mezi sebou mohou sdílet živiny, energii, ale i antropogenní znečištění. Fakt, že jsou jednotlivé složky životního prostředí ...

Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
CENIA, 2019

Pár kroků od pomoci, pár kliků od zdroje
Chodounská, Alena
2018 - český
Případová studie s popisem jednoho dne fiktivního uživatele Národní technické knihovny (NTK), která vznikla na základě poznatků získaných prostřednictvím dvou mystery visitingových šetření, dvou etnografických studí a několikaleté praxe s poskytováním služeb. Umožňuje získat představu o benefitech, které uživateli používání prostor knihovny přináší, a nastiňuje potenciální přínos, který by mohl mít z komplexního využití nabízených zdrojů a služeb, které zůstávají často nerozpoznané anebo nevyužité. Již nyní by se měly akademické knihovny připravovat na budoucí studenty, kteří nastoupí ke studiu v příštích dvaceti letech. Klíčová slova: uživatelské služby; knihovny; user services; libraries Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Pár kroků od pomoci, pár kliků od zdroje

Případová studie s popisem jednoho dne fiktivního uživatele Národní technické knihovny (NTK), která vznikla na základě poznatků získaných prostřednictvím dvou mystery visitingových šetření, dvou ...

Chodounská, Alena
Národní technická knihovna, 2018

Problem with no-clean flux spattering on in-circuit testing pads diagnosed by EDS analysis
Dušek, Karel; Bušek, D.
2016 - anglický
Surface Mount Technology (SMT) assembly often faces the issue of residues on In Circuit Testing (ICT) pads. These residues may have non-conductive character and therefore in-circuit test may mark tested product as failed though they would have worked normally. Since it is not possible to export such marked products, the total production quality decreases. In thiswork,we analyze the realmanufacturing problemusing Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) analysis of the stains with the aim to find the possible source of residues that appear on the testing pads during the mass electronic assembly or during Printed Circuit Board (PCB) production. Analysis of potential source of residues together with its diagnostic and confirmation of its source is presented in this work. Klíčová slova: Assembly manufacturing; Flux spattering; In-circuit test; Reliability; Scanning electron microscopy; Soldering Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Problem with no-clean flux spattering on in-circuit testing pads diagnosed by EDS analysis

Surface Mount Technology (SMT) assembly often faces the issue of residues on In Circuit Testing (ICT) pads. These residues may have non-conductive character and therefore in-circuit test may mark ...

Dušek, Karel; Bušek, D.
České vysoké učení technické v Praze, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze